• No results found

Åk utomlands! Åk utomlands!

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Åk utomlands! Åk utomlands!"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Riktiga möjligheter i EU för dig!

Inbjudan ungdomsutbildning

Program

12:00 Drop-in

12:30 Mingla med kaff e och dopp 12:45 Inträde i lokalen

13:00 Välkommen

13:05 Jag vill åka! - Ungdomar berättar 13:25 Vad vill du veta?

13:45 Prova på och skapa din dröm!

14:20 Varför resa?

14:40 Vi visar vägen 15:00 Avslutning

Open Doors Network har som mål att informera om, och möjliggöra internationella erfarenheter för ungdomar i Skaraborg.

Gå gärna in på opendoorsnetwork.se

Anmäl dig till utbildningen senast 28 september till:

joanna.wooddegarcia@

hushallningssallskapet.se

Åk utomlands!

Åk utomlands!

Måndag 22 oktober kl 12-15 i Falköping

Med stöd från:

References

Related documents

Att studera området implementering närmare i kommuner där ett rättighetsperspektiv är förankrat kan därför förhoppningsvis bidra till förståelse för vad som anses

När ondskans prästerskap säger "sympati för Djävulen" är detta inte ord som skall verka chockerande, i stället skall det tas som blodigt allvar i ordens

Men vid vårt samtal efter föreläsningen medger hon att de finns, även inom den psykologiska professionen, inte minst gällande hennes budskap om amygdalas betydelse för rädsla

För att du som pensionär ska få rätt till sjukvård i bosättningslandet måste du (och eventuella familjemedlemmar) re- Att veta vilka länder som Sverige har sjukvårdsavtal med

För kurser om 12 veckor eller längre, behåller EF hela lektionsdelen för upp till 6 veckor, samt 4500 kr av studentserviceavgiften för att täcka en icke-återbetalningsbar

En kommun är inte skyldig att ge bidrag för studier i utlandet, men många kommuner beviljar att programpengen flyttas med till en sådan svensk

Och kommer den ökade efterfrågan på skräddarsydda lösningar att förvandla elektriker till influerare när de stolt visar upp sina framgångar på sociala medier som med sin

Ruben fick denna vecka allt att stämma och vann sina matcher och tog sig till final.. I finalen fick han möta Ville som också spelade

The findings of this study identifies three practices that affect the performance of the YOLO object detector: A) dataset composition; using data augmentation techniques improves

Medgivande om att fullgöra skolplikten på annat sätt kan lämnas om verksamheten framstår som ett fullgott alternativ till den utbildning som annars står barnet till buds

För kurser om 12 veckor eller längre, behåller EF hela lektionsdelen för upp till 6 veckor, samt 4500 kr av studentserviceavgiften för att täcka en icke-återbetalningsbar

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att låta utreda vad kommunernas socialförvaltningar känner till om placering av barn i

– kostnader för bogsering till närmaste reparationsverkstad, om fordonet inte kan köras för egen motor!. –

Därför föreslår utbildningskontoret att utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att beslut i kommunfullmäktige den 20 mars 2016, 83 §, om ekonomisk ersättning för

Vård- och omsorgskontoret föreslår därför att vård- och omsorgsnämnden beslutar att avsluta uppdraget att utreda lämpligast upphandlingsform för korttidsplatser utomlands

hörande och bemötande av samt stöd för barnet och familjen inom barnskyddsarbetet Fortbildning för socialarbetare som arbetar med barnfamiljer och inom barnskyddet och deras..

Enligt en lagrådsremiss den 26 augusti 2004 (Finansdepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till 1.. Förslagen har inför Lagrådet

Miljö och stadsutveckling upprinnelse och drivkraft 30 Ökade ytor för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik 31 God stadsmiljö, eget utrymme viktigt för spårvagnen 32

Om ett par unga människor önska helt enkelt vara tillsammans utan att, för all del »begära» varandra, vara tillsammans i hans eller hennes rum, så få de inte köpa vin, nej

des vara mindre viktiga när det gäller att förklara varför människor har olika åsikter om huruvida Sverige skall ansluta sig till EG eller ej. Deras mindre vikt beror till viss

En sådan hemresa kan du även använda för att åka till en annan ort så länge resan inte blir dyrare.. Du kan även välja att ge din resa

a) Allvarlig akut sjukdom eller olycksfall som drabbar dina nära anhöriga i Norden och som medicinskt sett kan antas leda till inläggning på sjukhus i minst tre (3) dagar. b)

den 1 januari 2005 kompenseras inte reducerad allmän pension för anställd som tjänstgör i land inom EU/EES eller i annat land med vilket Sverige ingått en