Spara favoriter

Full text

(1)

Spara favoriter

Hantering av anknutna

Systemstöd: UBW anknutna Process: Generell

Delprocess:

Version nr: 1.0

(2)

Dokumenthantering

Detta dokument gäller från aktuellt datum då dokumentet producerades eller uppdaterades.

Revisionshistorik

Dokumentet har ändrats enligt följande:

Datum Version nr Kommentar Reviderad av

2018-06-04 1.0 Första versionen Andreas Larsson

2019-05-23 1.0 Uppdaterad bilder och innehåll efter

justeringar Andreas Larsson

Godkännande historik

Detta dokument godkänns enligt följande:

Datum Version nr Godkänd av Titel

Bilagor

Detta dokument har följande bilagor kopplade till sig:

Nr Beskrivning

(3)

Innehållsförteckning

1 Generellt ... 4

1.1 Beskrivning av rutinen ... 4

2 Spara favoriter ... 5

2.1 Spara formulär som favorit ... 5

2.2 Spara rapporter som favorit ... 6

3 Ta bort sparad favorit ... 9

4 Lathund ... 11

(4)

1 Generellt

1.1 Beskrivning av rutinen

Rutinen beskriver hur favoriter sparas i KI:s system för hantering av

anknytningsärenden för snabbare åtkomst till årerkommande menypunkter eller rapporter.

1.1.1 Koppling till övriga rutiner

Följande övriga rutiner är kopplade till denna rutin:

• G1.0 – Inloggning

1.1.2 Navigationsväg

I B1 - Hantering av anknutna:

Formulär

• Meny  Formulär

Eller Rapporter

• Meny  Rapporter  Anknutna

1.1.3 Arbetsflödet

Inte aktuellt i den här rutinbeskrivningen

(5)

2 Spara favoriter

För snabb åtkomst till menypunkter eller rapporter finns det möjlighet att spara Favoriter.

Sparade favoriter syns på höger sida eller via Favoritmeny i övre menyraden.

2.1 Spara formulär som favorit

För att spara ett formulär för anknutna gå in och välj aktuellt formulär som ska sparas.

Navigationsväg: Meny  Formulär Valt formulär öppnas.

Välj symbolen Markera som favorit i Verktysfältet

Kontrollera att symbolen Markera som favorit blir markerad

(6)

Sparad favorit formulär finns nu tillgänglig i Favoriter och finns tillgängliga i Favoritmenyn i övre menyraden.

2.2 Spara rapporter som favorit

För att spara en rapport för anknutna gå in och välj aktuellt rapport som ska sparas.

Navigationsväg: Meny  Rapporter  Anknutna

(7)

Vald rapport öppnas.

Välj symbolen Markera som favorit i Verktysfältet

Kontrollera att symbolen Markera som favorit blir markerad

Sparade favoritrapport finns nu tillgänglig i Favoriter och finns tillgängliga i Favoritmenyn i övre menyraden.

(8)
(9)

3 Ta bort sparad favorit

Välj sparad favorit som ska tas bort i Favoriter eller i Favoritmeny i övre menyraden

Vald favorit öppnas

Välj symbolen Markera som favorit i Verktysfältet

Kontrollera att symbolen Markera som favorit blir avmarkerad

(10)

Borttagen Sparad favorit finns inte nu tillgänglig i Favoriter eller i Favoritmenyn i övre menyraden.

(11)

4 Lathund

Spara favoriter - Gör så här:

1. Öppna valfri formulär eller rapport för anknytna 2. Välj symbolen Markera som favorit i verktygsfältet

3. Kontrollera att symbolen Markera som favorit blir markerad

Ta bort sparad favorit - Gör så här:

1. Öppna sparad favorit som ska tas bort

2. Välj symbolen Markera som favorit i verktygsfältet

3. Kontrollera att symbolen Markera som favorit blir avmarkerad

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :