• No results found

4.1 Multiplikation och division med 10, 100 och 1 000

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "4.1 Multiplikation och division med 10, 100 och 1 000"

Copied!
7
0
0

Full text

(1)

4.1 Multiplikation och division med 10, 100 och 1 000

Multiplikation

3 ∙ 10 kr = 30 kr.

Här ligger tre tior.

Sammanlagt är de värda

3 ∙ 100 kr = 300 kr.

Tre hundralappar är sammanlagt värda

Tre tusenlappar är sammanlagt värda 3 ∙ 1 000 kr = 3 000 kr.

(2)

12 · 10 = 12

När ett tal multipliceras med 10, 100 eller 1 000 så är produkten 10, 100 eller 1 000 gånger så stor som det tal som multipliceras.

När man multiplicera hela tal med 10, 100 och 1 000 så lägger bara till lika många nollor efter talet som det är nollor i 10, 100 och 1 000.

0 12 · 100 = 12 00

12 · 1000 = 12 000

(3)

Division

Hundrakronorssedeln kan Emma växla till 10 tiokronor.

Emma har 120 kr och vill växla det till tiokronor.

Hur många tiokronor får hon?

Vi kan säga att 120 kr innehåller 12 tiokronor.

Tjugokronorssedeln till 2 tiokronor.

Vi skriver:

Vi kan tänka på samma sätt om vi ska växla 1 200 kr till hundralappar.

120

10 = 12

1200

100 = 12 12000

1000 = 12

Eller 12 000 kr till tusenlappar.

(4)

När man dividerar ett tal med 10, 100 eller 1 000 är kvoten 10, 100 eller 1 000 gånger så liten som täljaren.

När man ska dividera ett heltal med 10, 100 eller 1 000 så stryker man lika många nollor i täljaren och i nämnaren.

120

10 = 12 1200

100 = 12 12000

1000 = 12

(5)

a)

Exempel

17 · 10 b) 100 · 7 c) 23 · 1000

a) 17 · 10 =170

b) 100 · 7 =7 · 100 =700 Du kan multiplicera talen i vilken ordning du vill.

c) 23 · 1000 =23000

(6)

a)

Exempel

150

10 b) 2400

100 c) 3500

10

150 10 15 =

a)

240

0100 = 24

b)

350

010 = 350

c) Du kan tänka så här: ”När jag dividerar

med 10, stryker jag en nolla i både täljaren och nämnaren.”

(7)

Svar :Varje bit är 25 cm.

Ett snöre som är 250 cm långt delas i tio lika långa bitar.

Hur lång blir varje bit?

250 10

cm

= 25

cm

Exempel

References

Related documents

Sammanfattningsvis talar den prospektiva analysen för att personliga vanor är av stor bety- delse för överlevnad till 100 års ålder, medan föräldrars döds- ålder (som inte

[r]

Aktuella fastigheter (Aktbilaga 56) Påverkansområde, vattenverksamhet. Dikningsföretag (Träslöv 1&2)

DRL får också 4 miljoner dollar från USAs NED, National Endowment for Democracy, en täckorganisation för CIA, som finansierar s k icke regeringsanknuta

Enligt EFE kommer priset att delas ut den 12 juni i Chicago, där hon också får en veckas fritt uppehälle för ”utbyte med affärslivet, civilsamhället och medierna”..

Vi byter rälsen mellan Alingsås och Göteborg för att trafiken ska bli mer tillförlitlig och för att underhållet ska bli mindre på längre sikt..

Som i myten var det själva bröllopsnatten som skapade problem, för Lilith därför att hon vägrade att ligga under i samlaget, för Lilia därför att hon vägrar att acceptera

Thus, the main contribution of this paper is the study of well-known class imbalance approaches (synthetic minority over-sampling technique, cost-sensitive learning and

© 2014 Wendick-modellen Räkneflyt – Multiplikation och Division 1-10 Version 2.71 Licens för XXX-skolan.. Räkneflyt är kopplat till Lgr11

17 79 50 178000 178050 178100 178150 178200 178250 178300 178350.. 6359450 6359500 6359550

Där be t e c kning saknas gälle r be st äm m e lsen inom he la planom råd e

MATEŘSKÁ ŠKOLKA HOSTEL.

Grundtanken har varit att dagisverksamheten håller till på bot- tenaplan med nära koppling till utomhuslek medan nattis återfinns på andra våningsplanet i höjd med ringvägen,

Informa- tionen i kartan kan med fördel användas för framställning av olika tematiska produkter, till exempel grundvattnets sårbarhet, markens genomsläpplighet, erosionskänslighet

[r]

[r]

När man multiplicerar ett tal med 10 blir varje siffra värd 10 gånger mer.. Varje siffra flyttas en position

När man multiplicerar ett tal med 10 blir varje siffra värd 10 gånger mer.. Varje siffra flyttas en position

Man kan skriva hur många nollor man vill eller den sista decimalen utan att talets värde förändras. Ibland behöver man fylla på med nollor efter

Även när ett positivt heltal divideras med 10 kommer siffrorna i talet att få ett 10 gånger mindre värde. Samma gäller om man dividerar med

För att räkna ut ett ungefärligt svar använder man överslagsräkning.. Här dividerar vi

För att räkna ut ett ungefärligt svar använder man överslagsräkning.. Här dividerar vi

[r]