Tal i bråkform (I) 1

Download (0)

Full text

(1)

HEJ © LIBER AB 1

MATEMATIK Beta β

K O PI E R I N G T I LL ÅT E N © LI B E R A B

ARBETSBLAD 1

Tal i bråkform (I)

1 Skriv talen med siffror

a) en halv = ___ b) en tredjedel = ___ c) två femtedelar = ___-

2 Hur stor andel av bilden är skuggad och hur stor andel är vit?

a) Skuggad: ___ b) Skuggad: ___

Vit: ___ Vit: ___

3 Vilket tal är x?

a) 5

x = 1 x = ____ b) 3

x = 1 x = ____ c) 1 = 10

x x = ____

4 Vilket tal är störst?

a) 1 3 eller 1

4 Svar: ___ b) 1 7 eller 1

5 Svar: ___ c) 2 3 eller 2

5 Svar: ___

5 Hur stor andel av din skolväg har du kvar när du har gått a) 1

3 Svar: ___ b) 3

7 Svar: ___ c) 4 9 Svar: ___

6 a) 7 8 – 4

8 = ___ b) 5

12 + 6

12 = ___ c) 9 15 – 5

15 = ___

7 Skriv det bråk som saknas.

a) 1 – 4

5 = ___ b) 1

6 + ___ = 1 c) 1 – ___ = 3 4

8 Du startar i punkten A och går ett varv i pilens riktning. Vid vilken bokstav har du gått a) 1

4 Svar: _____ b) 1

3 Svar: _____ c) 7

8 Svar: _____

B C

D E

F A

(2)

HEJ © LIBER AB 2

MATEMATIK Beta β

K O PI E R I N G T I LL ÅT E N © LI B E R A B

ARBETSBLAD

Tal i bråkform (I)

FACIT 1 a) 1

2 b) 1

3 c) 2

5

2 a) Skuggad: 5 6 Vit: 1

6 b) Skuggad: 3

8 Vit: 5

8

3 a) x = 5 b) x = 3 c) x = 10

4 a) 1 3 b) 1

5 c) 2

3

1

5 a) 2 3 b) 4

7 c) 5

9

6 a) 3 8 b) 11

12 c) 4 15

7 a) 1 5 b) 5

6 c) 1

4

8 a) B b) C c) F

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :