• No results found

2.4 Multiplikation och division

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "2.4 Multiplikation och division"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

2.4 Multiplikation och division

När man multiplicerar spelar det ingen roll i vilken ordning man multiplicerar talen, eftersom produkten blir densamma.

9 ∙ 12 = 12 ∙ 9

(2)

2.4 Multiplikation och division

I en division kan man inte byta plats på täljare och nämnare utan att kvoten ändras.

108

9 = 12 men 9

108 ≠ 12

(3)

2.4 Multiplikation och division

Sambandet mellan multiplikation och division

Man kan säga att en division är en omvänd multiplikation. När man ska utföra divisionen 108

9 , så kan man ställa frågan:

Vilket tal ska man multiplicera med 9 för att få 108?

Svaret är 12 eftersom 9 ∙ 12 = 108, och det innebär att 108

9 = 12.

References

Related documents

Hvar och en får 6 stycken enkronor, alltså siff- ran 6 (enheter) i kvoten, och det åtgår vid utdelningen 102 stycken, hvarefter 6 enkronor återstå.. (Nu är utdelningen af helt

När man multiplicerar ett tal med 10 blir varje siffra värd 10 gånger mer.. Varje siffra flyttas en position

När man multiplicerar ett tal med 10 blir varje siffra värd 10 gånger mer.. Varje siffra flyttas en position

När man dividerar med 0,5 så kommer talet att bli större, alltså dubbelt

Du kan tänka så här: ”Hur många grupper med fyra personer kan jag få av

När man ska dividera ett heltal med 10, 100 eller 1 000 så stryker man lika många nollor i täljaren och i nämnaren.. Svar :Varje bit är

12, förefaller

[r]