• No results found

odpověď studenta/ky: ano změní se zploštění

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "odpověď studenta/ky: ano změní se zploštění"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

Jm´eno: Kateřina Přívratská Osobn´ı ˇc´ıslo: T16000063

Hodnocen´ı navrhovan´e vedouc´ım diplomov´e pr´ace: výborně Hodnocen´ı navrhovan´e oponentem diplomov´e pr´ace:

Pr˚ubˇeh obhajoby diplomov´e pr´ace:

Reakce studenta/ky na posudek:

Studentka na připomínky uvedené v posudku odpověděla.

doc. Ing. Josef Dvořák, CSc.: Zvětšením síly při tkaní změním zploštění?

- odpověď studenta/ky: ano změní se zploštění.

- hodnocení odpovědi: odpověděla

doc. Ing. Antonín Havelka, CSc.: Proč propagujete polyester.

- odpověď studenta/ky: firma se zaměřuje na výrobu vlastní tkaniny z polyesteru.

- hodnocení odpovědi: odpověděla

doc. Ing. Michal Vik, Ph.D.: Barvitelnost PAD a PET vláken, nesouhlasím s tvrzením.

- odpověď studenta/ky: vycházela jsem pouze z informací z firmy, že PET se lépe barví.

- hodnocení odpovědi: odpověděla částečně

Clenov´ˇ e zkuˇsebn´ı komise:

doc. Ing. Josef Dvořák, CSc.

Ing. Viera Glombíková, Ph.D.

doc. Ing. Antonín Havelka, CSc.

prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs doc. Ing. Michal Vik, Ph.D.

Ing. Renáta Nemčoková

Klasifikace: velmi dobře

Datum obhajoby: 23. května 2019 . . . .

podpis pˇredsedy

References

Related documents

- odpověď studenta/ky: ano, na oděvu černé barvy by nositel méně vnímal žmolkovitost, ale může to být ovlivněno i dalšími vlákny jiné barvy.. - hodnocení

- odpověď studenta/ky: konkrétně vliv pracího prášku nezjišťovala, může to být nějaká složka pracího prášku, může to být předmětem další práce.. -

- odpověď studenta/ky: uvedla, že nejčastěji se využívají CNC stroje, na základě teorie, příklad strojů neuvedla - hodnocení odpovědi: odpověděla částečně.. Clenov´ ˇ

- odpověď studenta/ky: porovnala šití pytlů, uvedla kolik kusů vyrobí švadlena, vysvětlila kolik pytlů se vyrobí s využitím automatické linky, porovnala produktivitu

- odpověď studenta/ky: byly to membrány, přesně nevěděla, o jaký typ membrány šlo, údaje měla od výrobce - hodnocení odpovědi: odpověděla

- odpověď studenta/ky: vysvětlil pojem roztažnost, uvedl, že je to jiný rozměr než tažnost - hodnocení odpovědi:

kommission när Sverige drabbas av ett terrorattentat för att sedan kunna återkomma med förslag till åtgärder baserade på kommissionens analyser i syfte att minska risken

- odpověď studenta/ky: uvedla, že je vhodné, aby zůstal na povrchu, olej si zakoupila, firmy ji nechtěli poskytnout aviváže a lubrikace, které používají.. - hodnocení

- odpověď studenta/ky: doporučuje více páru ponožek a jako regeneraci ponožek praní, po kterém se tlak zase zvýší.. - hodnocení odpovědi:

Hodnocen´ı navrhovan´ e vedouc´ım diplomov´ e pr´ ace: velmi dobře Hodnocen´ı navrhovan´ e oponentem diplomov´ e pr´ ace: velmi dobře.. Pr˚ ubˇ eh obhajoby diplomov´ e

- odpověď studenta/ky: výsledky z porovnání subjektivního a objektivního zhodnocení nemá, je to pouze v závěru - hodnocení odpovědi: odpověděla částečně - nesdělila

- odpověď studenta/ky: u modelu manekýna jsme experimentálně nedosáhli vyšší rychlosti, ale u aerodynamického tunelu jsme dosáhli rychlosti proudění i 16m/s.. -

- odpověď studenta/ky: uvedla, že by to šlo, ale potřebuje základ pro konstrukční přímky, ale nevěděla jak - hodnocení odpovědi: odpověděl/a

- odpověď studenta/ky: na katedře je velká podložka, musela řešit jak umístit podložku, neřešila hodnoty tlaku, ale řešila pouze grafické znázornění tlaku, zabývala se

Hodnocen´ı navrhovan´ e vedouc´ım bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace: velmi dobře Hodnocen´ı navrhovan´ e oponentem bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace:.. Pr˚ ubˇ eh obhajoby bakal´ aˇ

Viera Glombíková, Ph.D.: Rozdíl mezi využití záměrného výběru oproti náhodnému, který byl v práci použit.. Vysvětlení

Dále byly také do vzorníku zařazeny vzory natisknuté na bílém tylu s bílou podkladovou textilií, aby bylo vidět, jak by všechny vzory vypadaly s použitím stejné myšlenky

- odpověď studenta/ky: uvedl, že PC nejsou nutné, systém by pracoval na stávajícím systému, řešil jak je možné systém provozovat z pohledu studenta, úspory se

Blažena Musilová, Ph.D.: Demonstrujte, jaké kritéria jste stanovila pro výběr vhodného oděvu pro seniora, který jste doplnila o vhodnou dokumentaci a jak jste určila

- odpověď studenta/ky: nebude to mít vliv, druky jsou podobné, mají podobné plochy, produktivita práce se zvýšila, pracovnice jsou spokojenější, kvalita je zachována,

- odpověď studenta/ky: personalizace, znamená, že tu výšivku přiblížíme všem, personalizaci vidí v přiblížení všem, kdokoli si tu výšivku může vytvořit.. -

- odpověď studenta/ky: uvedla hodnoty vodního sloupce testovaných materiálů i švu - hodnocení odpovědi:

- odpověď studenta/ky: srovnávala českou a německou národnost, měla málo dat na to, aby mohla říci závěry - hodnocení odpovědi: