A A-AA 1AB23CDEFABCDEF4567812345678

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1 A

B

2 3

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

99

10 0

1:1

Zmena Datum Index Podpisy

Meritko Pozn. Navrhl

Kreslil STRNAD

NABOJ_SESTAVA_

Nazev

KTS_M271_A02_11

Prezkousel

C. seznamu Technolog

C. sestavy KTS_M271_A02 Normaliz. Cis. vykresu

list 1 listu1

Stary vykr. Schvalil KONECNY

Novy vykr. Datum 25-05-2015

ODK. VYKRES MATERIAL POZNAMKA JED.

OZNACENI POLOTOVAR CIS. ZASOBNIKU MN.

1 KTS_M271_A02_10_M06 - - ks.

A02_10_M06_KLINEK_ - - 3

2 KTS_M271_A02_11_M01 11 373.0 - ks.

A02_10_M02_NABOJ_ CSN 42 5510 - 1

3 ks.

SROUB_ISO_4762_M3X10_ 3

A-A

A

1

2

3

3

2:1 A

1

3

Figure

Updating...

References

Related subjects :