Prövning i Moderna språk 4

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Prövning i Moderna språk 4

Så går prövningen till:

Efter att du anmält dig till prövningen via länken på Sundsgymnasiets hemsida, skall du inom en vecka mejla ansvarig lärare och etablera kontakt. Om inte detta görs stryks din anmälan per automatik.

Efter att du bekräftat din anmälan går du och ansvarig lärare igenom vad som förväntas av dig. Du får information om det centrala innehållet samt kunskapskraven för kursen. Ansvarig lärare informerar dig om lämpligt läromedel för inläsning av kursen.

Ramverket för en prövningsperiod är fyra veckor. Observera att förberedelsetiden inte är inkluderad i dessa fyra veckor. Prövningens innehåll motsvarar 100 poäng, d v s ca 86 klocktimmar.

Innehåll:

• Lärobok: Sex lärobokstexter som väljs i samråd med läraren

• Skönlitteratur: En roman

• Källor kring arbete med kulturkunskap: minst två artiklar ur en tidning/internet.

• Kulturkunskap: Fördjupning i två länder där språket talas eller en fördjupning inom något annat realiaområde.

• Samtal kring vardagliga ämnen. Uttrycka åsikter kring vardagliga ämnen.

Redovisningsformer:

• Tre nationella provdelar (läsförståelse, hörförståelse, uppsats)

• En skriftlig bokuppgift som skrivs i skolan. Boken får inte tas med vid skrivtillfället.

• En muntlig redovisning av realiaområde. (Fakta och egna åsikter utifrån källor ska finnas med)

• En muntlig interaktionsuppgift kring två lärobokstexter, som väljs av prövningsansvarig.

• En interaktionsuppgift tillsammans med läraren.

Tidsplanering (Viktigt att på förhand bestämda deadlines respekteras):

• Prövningstillfälle 1: NP läsförståelse och NP skriftlig del

• Prövningstillfälle 2: NP hörförståelse och skriftlig bokrecension

• Efter att proven vid det första och andra prövningstillfället godkänts sker resterande prov.

• Prövningstillfälle 3: Resterande muntliga redovisningar och interaktionsuppgift Betyg:

Betyg sätts enligt kunskapskrav för Moderna språk 4, se bilaga. Medbedömning sker.

Figure

Updating...

References

Related subjects :