• No results found

”Längsta vägen” - Tabell 7-9

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "”Längsta vägen” - Tabell 7-9"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

”Längsta vägen” - Tabell 7-9

63 21 54 48 56 72 42 35 49 27

8Ÿ7 Spel för två spelare

Material: Färgpennor i två olika färger. Gör så här: Spelare 1 parar ihop en uppgift med rätt produkt t ex 7Ÿ8 med 56.

De båda rutorna färgläggs med spelarens färgpenna t ex röd penna.

Därefter är det den andra spelarens tur att färglägga sitt par med en annan färgpenna t ex grön penna.

Vinnare är den spelare som får flest rutor i sin färg bredvid varandra när alla rutor är målade. 4Ÿ7 9Ÿ7 6Ÿ7 5Ÿ7 7Ÿ7 7Ÿ8 3Ÿ7 5Ÿ8 6Ÿ8 8Ÿ8 9Ÿ8 3Ÿ9 4Ÿ8 4Ÿ9 8Ÿ9 7Ÿ9 5Ÿ9 9Ÿ9 6Ÿ9 40 63 45 36 56 72 81 32 64 28

References

Related documents

Kvalitativ studie med fenomenologisk design, med öppna intervjufrågor utförd i Sverige med 35 deltagare. Resultaten visade att det är ganska likartat mellan patientens

Vi ville inte utgå från att användandet av AAS var något negativt för våra intervjupersoner och trodde också att fler AAS-användare skulle vilja delta i studien om vi

[r]

[r]

Vinnare är den spelare som får flest rutor i sin färg bredvid varandra när alla rutor är målade... Här vann den gröna spelaren eftersom den hade fyra gröna rutor

Vinnare är den spelare som får flest rutor i sin färg bredvid varandra när alla rutor

Vinnare är den spelare som får flest rutor i sin färg bredvid varandra när alla rutor

Vinnare är den spelare som får flest rutor i sin färg bredvid varandra när alla rutor