Remittering av promemorian Vissa sjukpenningförmåner och ersättning till arbetsgivare för kostnader för sjuklön

Download (0)

Full text

(1)

Remiss 2020-03-30 S2020/02592/SF/ Socialdepartementet Socialförsäkringsenheten Ämnesråd Eeva Seppälä 08-405 34 19 070-556 18 35 Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Fredsgatan 8 E-post: s.registrator@regeringskansliet.se

Remittering av promemorian Vissa sjukpenningförmåner och ersättning till arbetsgivare för kostnader för sjuklön

Remissinstanser Arbetsgivarverket Arbetsdomstolen Arbetsförmedlingen Datainspektionen Domstolsverket Företagarna Försäkringskassan Förvaltningsrätten i Jönköping

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) Landsorganisationen i Sverige (LO) Pensionsmyndigheten

Saco

Skatteverket Svenskt Näringsliv Sveriges a-kassor

Sverige Kommuner och Regioner (SKR) TCO

(2)

2 (2)

Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast tisdagen den

31 mars 2020 kl. 15 00 Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex.

Wordformat) per e-post till eeva.seppala@regeringskansliet.se. Ange diarienummer S2020/02592/SF/ och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

Remissinstansens namn ska även anges i dokumentnamnet.

Förslagen gäller extraordinära insatser under en kortare tid. Vi ber därför er att ha överseende med den korta remisstiden. Vidare ber vi er att vara kortfattade i era svar.

Remissvaren, liksom promemorian kommer att publiceras på regeringens webbplats www.regeringen.se.

Therese Karlberg Departementsråd

Figure

Updating...

References

Related subjects :