specialiseringsutildningar Polisen

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Polisen

Remissvar Datum 2020-05-05 Diarienr (åberopas) A138.440/2020

1(1)

Saknr Er referens 000 2020/01026/L7 Polismyndigheten Rättsavdelningen Justitiedepartementet

e-post: ju. 17 ©regeringskansliet, se

Remissvar avseende Promemorian särskilda regler om

uppehållstillstånd för att delta i uppdragsutbildningar och vissa

specialiseringsutildningar

Polismyndigheten har inte några synpunkter på förslaget.

Detta yttrande har beslutats av juristen Tony Back med juristen Lars Stark som föredragande. POLISMYNDIGHETEN På avdfilningschefens vägnar To ek

Kopia till:

Justitiedepartementet (PO) Arbetstagarorganisationerna Rikspolischefens kansli Postadress Polismyndigheten Box 12256 102 26 Stockholm Besöksadress Polhemsgatan 30 Stockholm Telefon 11414 Webbplats polisen.se E-post registrator.kansli@polisen.se

Figure

Updating...

References

Related subjects :