• No results found

specialiseringsutildningar Polisen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "specialiseringsutildningar Polisen"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Polisen

Remissvar Datum 2020-05-05 Diarienr (åberopas) A138.440/2020

1(1)

Saknr Er referens 000 2020/01026/L7 Polismyndigheten Rättsavdelningen Justitiedepartementet

e-post: ju. 17 ©regeringskansliet, se

Remissvar avseende Promemorian särskilda regler om

uppehållstillstånd för att delta i uppdragsutbildningar och vissa

specialiseringsutildningar

Polismyndigheten har inte några synpunkter på förslaget.

Detta yttrande har beslutats av juristen Tony Back med juristen Lars Stark som föredragande. POLISMYNDIGHETEN På avdfilningschefens vägnar To ek

Kopia till:

Justitiedepartementet (PO) Arbetstagarorganisationerna Rikspolischefens kansli Postadress Polismyndigheten Box 12256 102 26 Stockholm Besöksadress Polhemsgatan 30 Stockholm Telefon 11414 Webbplats polisen.se E-post registrator.kansli@polisen.se

References

Related documents

Polismyndigheten Rättsavdelningen Ove Nilsson A361.702/2019 000 M2019/01453/R m.remissvar@regeringskansliet Postadress Polismyndigheten Box 12256 102 26 Stockholm

A602.980/2020 000 I2020/02448 Polismyndigheten Rättsavdelningen Regeringskansliet i.remissvar@regeringskansliet.se Postadress Polismyndigheten Box 12256 102 26 Stockholm

POLISMYNDIGHETEN På avdelningschefens vägnar Tony Back Eva Sjögren Kopia till: Justitiedepartementet (PO) Arbetstagarorganisationerna

POLISMYNDIGHETEN På avdelningschefens vägnar Tony Back Sofie Klahr Kopia till Justitiedepartementet (PO) Arbetstagarorganisationerna

POLISMYNDIGHETEN På avdelningschefens vägnar Tony Back Ironah Nzeribe Kopia till: Justitiedepartementet (PO) Arbetstagarorganisationerna

POLISMYNDIGHETEN På avdejningschefens vägnar onyTB^ck ^sLlc L Kopia till Justitiedepartementet Arbetstagarorganisationerna Rikspolischefens kansli Postadress Polismyndigheten Box

POLISMYNDIGHETEN På avdelningschefens vägnar Tony Back Eva Sjögren Kopia till: Justitiedepartementet (PO) Arbetstagarorganisationerna

A613.173/2020 000 Fö2020/00954 Polismyndigheten Rättsavdelningen Försvarsdepartementet Postadress Polismyndigheten Box 12256 102 26 Stockholm Besöksadress