Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Ett tryggt omhändertagande i hela länet är en av grunderna i hälso- och sjukvården. Programplanen innebär att det akuta omhändertagandet i Karlshamn förändras. Förutom föreslagna åtgärder från Blekingesjukhuset; mobila team, direktinläggningar, ASIH med mera, måste primärvårdens ansvar för akut omhändertagande förtydligas. En jourcentral inom primärvården med öppettider dag"' och kvällstid ska inrättas. Organisation, placering med mera, ska skyndsamt utredas.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :