Hållbar utveckling

35  Download (0)

Full text

(1)

Hållbar utveckling ̶ Håkan Gulliksson, Ulf Holmgren ̶ Studentlitteratur ©

(2)

Vision:

Globalt folkhem med

Hållbar resursanvändning och med

Ständigt ökande jämlik livskvalitet

(3)

Hållbarhet - Världsbild

Ekonomisk Hållbarhet Social Ekologisk

Livskvalitet,

Välfärd

Val

Lösning

(4)

Behov, livsvillkor,

beteenden, strategier

Resurser

(5)

BEHOV

• Luft

• Vatten

• Mat

• Värme (kyla)

• Kläder

• Bostad

• Transport

RESURSER

• Luft

• Vatten

• Biomassa

(Energi)

• Energi

• Biomassa

• Mineraler

• Energi

B

e

g

r

ä

n

s

n

i

n

g

a

r

?

U

t

n

y

t

t

j

a

n

d

e

g

r

a

d

?

T

r

e

n

d

e

r

?

(6)

Då - Nu - Sen

Kunskap om vår

okunnighet

Gott och Gott,

Ont och Ont

Kan vi lära något av historien? Är historien en fälla? Kan vi extrapolera gamla erfarenheter till nya helt annorlunda problem?

Problemen globala (överallt) men Lasse Lasse liten (här). Problemen summan av alla små handlingar. Vi och dom. Här och där.

Är problemen för komplexa och hoptrasslade? Kan vi hoppas på att andra (t.ex. ”forskningen”, ”teknikutvecklingen”) löser problemen? Om ingen har svaren vad gör man då? Hur kommer vi att reagera när det oväntade inträffar?

Hur ska man kunna veta vad som är rätt och fel, gott och ont? Om uppsåtet är gott är det bra då

(7)

Hållbar utveckling ̶ Håkan Gulliksson, Ulf Holmgren ̶ Studentlitteratur ©

Svarta svanar

En svart svan är en händelse som

kategoriseras av tre saker.

1. Ingenting i det förflutna kan

övertygande peka på dess

möjlighet.

2. Händelsen får en extremt stor

inverkan.

3. Vår mänskliga natur gör att vi

efteråt ändå försöker hitta

förklaringar till varför det

otänkbara inträffade.

4. Kunskap kan vara ett hinder att se

svanen

(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

Hållbar utveckling ̶ Håkan Gulliksson, Ulf Holmgren ̶ Studentlitteratur ©

Hållbar utveckling

• Lester Brown, ca 1981

– World Watch Institute

• FN-rapport, 1987 - Brundtlandrapporten

(13)

Hållbar utveckling ̶ Håkan Gulliksson, Ulf Holmgren ̶ Studentlitteratur ©

Hållbar utveckling

”En hållbar utveckling är en utveckling som

tillfredställer dagens behov utan att äventyra

kommande generationers möjligheter att

tillfredsställa sina behov.” (känt)

“De grundläggande behoven hos de fattiga i världen

skall prioriteras” (mindre känt)

“Tekniken och den sociala strukturer måste

anpassas till miljön så att framtida behov kan

uppfyllas” (mindre känt)

(14)

20

Brundtlandrapporten

• Social hållbarhet

• Ekonomisk hållbarhet

• Ekologisk hållbarhet

(15)

Hållbar utveckling ̶ Håkan Gulliksson, Ulf Holmgren ̶ Studentlitteratur ©

• Enkät

• Var optimisitisk: ”Vi har två händer men bara en mage” Det kommer att gå bra 

(16)

Hållbar utveckling ̶ Håkan Gulliksson, Ulf Holmgren ̶ Studentlitteratur ©

Några viktiga begrepp

• Naturkapital

– ickeförnybara resurser – kol olja mineraler

– Förnyelsebara resurser – skogar, åkermark, ekosystem

– Ekosystemtjänster

• Realkapital

– Allt som människor tillverkat

• Humankapital

– Utbildning, färdigheter, talanger och kompetenser

• Socialt kapital

– Summan av ett samhälles tillit

(17)

Hållbar utveckling ̶ Håkan Gulliksson, Ulf Holmgren ̶ Studentlitteratur ©

Alternativa mål

• Svag hållbarhet, summan av kapitalslagen

minskar inte, hållbar avkastning

• Stark hållbarhet, naturkapitalet minskar inte

• Mänsklighetens välbefinnande minskar inte

över generationerna

– Välbefinnande, t.ex. lyckosumman, livskvaliteten

De socio-ekologiska systemens resiliens

bibehålls över tiden

(18)

Hållbar utveckling ̶ Håkan Gulliksson, Ulf Holmgren ̶ Studentlitteratur ©

Modeller för natursyn

Plan natur

25

Balanserad

natur

Instabil

natur

Resilient

natur

(19)

Hållbar utveckling ̶ Håkan Gulliksson, Ulf Holmgren ̶ Studentlitteratur ©

Resiliens

Ekologisk resiliens är ett mått på ett

ekosystems förmåga att klara av störningar utan

att övergå till ett annat tillstånd. Dessa störningar

kan innefatta allt ifrån chock och stress till hur en

skog återhämtar sig efter storm, bränder och

föroreningar.

Social resiliens är ett samhälles förmåga till

återhämtning efter t.ex. en naturkatastrof eller

politiska oroligheter.

Ekonomisk resiliens

(20)
(21)
(22)

Earth's natural wealth: an audit, New Science, 23 May 2007 , David Cohen Världen konsumerar

på som nu

Världen konsumerar

hälften av vad USA gjorde 2006

(23)
(24)
(25)
(26)

Hållbar utveckling ̶ Håkan Gulliksson, Ulf Holmgren ̶ Studentlitteratur ©

Vad har dessa produkter gemensamt?

(27)

Hållbar utveckling ̶ Håkan Gulliksson, Ulf Holmgren ̶ Studentlitteratur ©

Surrgrupp

• 3 viktiga (olje)produkter i hemmet

• Alternativa produkter (material)

• 3 min

(28)

Hållbar utveckling ̶ Håkan Gulliksson, Ulf Holmgren ̶ Studentlitteratur ©

Olja – Guds gåva till människan

• Över 4000 produkter görs av olja, däribland:

• … asfalt (16 miljoner kilometer ”highways” i världen,

Sverige 166000 km 2000), parfym, DVDskivor,

värmeljus, plast, lösningsmedel, bensin, diesel,

smörjoljor, bildelar, deodorant, mediciner,

kontaktlinser, mattor, sprängämnen, kontaktlinser,

tvättmedel, färg, aspirin, nylon, konstfibrer, vinyl,

tändargas, petroleumkoks, elektroder, paintballkulor,

kreditkort, gummihandskap, petflaskor, glasyrämnen

(E905), hudvårdsprodukter, återfuktningskräm, tjära,

(29)

Hållbar utveckling ̶ Håkan Gulliksson, Ulf Holmgren ̶ Studentlitteratur ©

Kläder, Bläck, Hjärtklaffar, Kritor, Fallskärmar, Telefoner, Emalj, Genomskinlig tejp, petflaskor, Antiseptika, Vakuum flaskor, Deodorant, Strumpbyxor, Tvättsprit, Mattor, Epoxifärg, Oljefilter, Klädsel, Hörapparater, Bil ljudisolering, Kassetter, Plastpåsar, Motorcykelhjälmar, Kuddar, Duschdraperier, Skor, Kylskåp foder, Eltejp, Säkerhetsglas, Markiser, Salladsskål, Gummicement, Nylonrep, Gödsel, Hårfärg, Läppstift,

Toalettsitsar, Lim, Högtalare, Film, Fiskestövlar, Ljus, Vattenledningar, Kreditkort, Aspirin, Golfbollar, Golfklubbsgrepp, Rengöringsmedel, Solglasögon, Fiskespön, Linoleum, Plast, Plastmuggar, Mjuka kontaktlinser, Soppåsar, Handlotion, Schampo, Raklödder, Fotbollar, Penslar, Ballonger, Fläktremmar, Paraplyer, Rollers, Bagage, Antifreeze, Modellbilar, Bonvax, Däck ,Tandborstar, Tandkräm, Kammar, Tuggummi, Tält, Läppstift, Kylskåpsinredning, Tennisracketar, Muggar, Husfärg, Inlineshjul,

Gitarrsträngar, Glasögonbågar, Flytvästar, Insektsmedel, Datorhölje, Datorskrivare, Tonerkasetter, Tvhölje, Glycerin, Kamerahölje, Kameralinser, Bedövningsmedel, Konstgräs, Benlindor, Proteser, Burkar, Parasoller, Kulspetspennor, Båtar, Nagellack, Golfbagar, Fogtätning , Bandspelare, Gardiner, Vitaminkapslar, Instrumentpaneler, Melittahållare, Skidor, Skokräm, Vaselin, Kranbrickor, Konserveringsmedel för

Livsmedel, Antihistaminer, Kortison, Färgämnen, Lösningsmedel, Takläggning, Elkablar, Elkontakter,

(30)
(31)

Hållbar utveckling

• Ekologisk hållbarhet

• Ekonomisk hållbarhet

• Social hållbarhet

(32)

Hur mycket

måste vi spara?

(33)

Sverige

(3 jordklot)

Kina

Afghanistan

Världen

(1,5 jordklot)

(34)

1/3 av dagens

(35)

Hållbar utveckling ̶ Håkan Gulliksson, Ulf Holmgren ̶ Studentlitteratur ©

Slutpratat - börja läsa …

Figure

Updating...

References

Related subjects :