Grundskola <grundskola@malmo.se&gt

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Från: Christel Olsson <christel.olsson@malmo.se>

Till: ASF <asf@malmo.se>

Fastighets- och gatukontoret <fgk@malmo.se>

Fritidsförvaltningen Fritid <fritid@malmo.se>

FSFPostlista <registrera.fsf@malmo.se>

Förskoleförvaltningen Förskola <forskola@malmo.se>

Grundskola <grundskola@malmo.se>

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen <gyvux@malmo.se>

HVO Postlista Stab <registrera.hvo.stab@malmo.se>

Stadskontoret Postlista <registrera.stk@malmo.se>

Kulturförvaltningen Postlista Kulturkansliet <registrera.kf.kansli@malmo.se>

Serviceförvaltningen Postlista Kansli <registrera.sef.kansli@malmo.se>

Stadsbyggnadskontoret <stadsbyggnadskontoret@malmo.se>

"stadsrevision@malmo.se" <stadsrevision@malmo.se>

"info@boplatssyd.se" <info@boplatssyd.se>

"info@pmalmo.se" <info@pmalmo.se>

"info@malmolive.se" <info@malmolive.se>

"info@malmostadsteater.se" <info@malmostadsteater.se>

"info@minc.se" <info@minc.se>

"info@mkbfastighet.se" <info@mkbfastighet.se>

"info@povervakning.se" <info@povervakning.se>

MLAB-ViSAB <mlab-visab@malmo.se>

"cmport@cmport.com" <cmport@cmport.com>

"info@ksfab.se" <info@ksfab.se>

"info@malmoopera.se" <info@malmoopera.se>

"medeon@medeon.se" <medeon@medeon.se>

"info@skanesdansteater.se" <info@skanesdansteater.se>

"info@sydvatten.se" <info@sydvatten.se>

"kundservice@sysav.se" <kundservice@sysav.se>

"info@rsyd.se" <info@rsyd.se>

"kund@vasyd.se" <kund@vasyd.se>

Ärende: Remiss angående Handlingsplan för Malmö stads strategiska kemikaliearbete 2020-2030 MN-2017-3843

Datum: 2019-06-12 14:26:24

Remiss angående Handlingsplan för Malmö stads strategiska kemikaliearbete 2020-2030 MN-2017-3843

Ärendet lämnas för yttrande enligt sändlista. Svaret skickas till miljo@malmo.se senast måndagen den 30 september 2019.

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :