• No results found

Investering väg, inköpsvolym 12 714 miljoner kronor

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Investering väg, inköpsvolym 12 714 miljoner kronor"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Nyckeltal Investering väg 2020 2019 2018

Inköpsvolym investering väg totalt, miljoner kronor -entreprenader

-tekniska tjänster och konsulter -övrigt

12 714 10 205 2 507 2

11 847 9 442 2 388 17

10 525 8 417 2 040 68 Tio största leverantörerna;

-entreprenader

-tekniska tjänster och konsulter

7 547 1 832

6 987 1 513

6 029 1 341 Tio största leverantörernas andel av volymen

-entreprenader

-tekniska tjänster och konsulter

75%

73%

74%

71%

72%

71%

Antal leverantörer som motsvarar 80% av volymvärdet -entreprenader

-tekniska tjänster och konsulter

12 18

13 19

16 21 Antal anbud per upphandling (genomsnittligt)

-entreprenader 3,8 3,0 3,4

• Trafikverkets totala inköpsvolym avseende investering väg, var 12 714 miljoner kronor under 2020 (+7 procent jämfört med 2019). Inköpsvolymen för de 10 största entreprenad leverantörerna uppgick till 7 547 miljoner kronor, cirka 75 procent av volymen. Under 2020 var det 12 entreprenörer som stod för 80 procent av inköpsvolymen, medan för tekniska tjänster och konsulter var antalet 18 leverantörer.

• Ett antal stora projekt som exempelvis E4/E12 Umeå /Umeåprojektet och Förbifart Stockholm står för stor del av volymökningen mellan 2020 och 2019.

• Intresset för Trafikverkets väginvesteringar har ökat och genomsnittligt antal anbud per upphandling var 2020 3,8 i genomsnitt (3,0 2019).

• Väginvesteringar domineras av entreprenadföretagen Peab och NCC, företag som utmanar och ökat sina volymer senaste tiden är exempelvis Veidekke, Implenia och GRK Infra.

• Inom kategorin tekniska tjänster och konsulter dominerar Sweco, Afry, WSP och Tyréns. 18 leverantörer stod för 80 procent av inköpsvolymen.

Investering väg,

inköpsvolym 12 714 miljoner kronor

(2)

Investering väg, entreprenader inköpsvolym 10 205 miljoner kronor

väg, marknadsandelar

Region Nord

Entreprenader 1 202 Mnkr 12%

Region Mitt

Entreprenader 631 Mnkr 6%

Region Väst

Entreprenader 2 026 Mnkr 20%

Region Syd

Entreprenader 810 Mnkr 8%

Region Öst/ Stockholm

Entreprenader 5 429 Mnkr 53%

Största leverantörerna 2020 2019 2018

Peab NCC Veidekke Implenia Skanska SBT Sverige GRK Infra Svevia

Züblin/ Strabag Itineraspa Scandinavia

1483 1240 993 911 807 548 484 408 394 280

1427 1307 605 692 931 667 214 618 437 89

1349 1181 247 552 1090 710 56 691 154

0

Nationella åtgärder

Entreprenader 107 Mnkr 1%

Trafikverkets största leverantörer redovisas utifrån koncernförhållanden

(3)

Investering väg

tekniska tjänster och konsulter inköpsvolym 2 507 miljoner kronor

väg, marknadsandelar

Region Nord

Tekniska tjänster 205 Mnkr 8%

Region Mitt

Tekniska tjänster 287 Mnkr 11%

Region Väst

Tekniska tjänster 522 Mnkr 21%

Region Syd

Tekniska tjänster 312 Mnkr 13%

Region Öst/ Stockholm

Tekniska tjänster 1 134 Mnkr

Största leverantörerna 2020 2019 2018

45%

Sweco Afry WSP Tyréns Ramböll Peab Veidekke Norconsult Academic Work Cowi

445 401 343 276 85 77 67 61 45 33

377 398 250 284 65 44 24 40 45 24

268 388 256 249 50 50 18 41 1

20

Nationella åtgärder

Tekniska tjänster 47 Mnkr 2%

Trafikverkets största leverantörer redovisas utifrån koncernförhållanden

References

Related documents

Utländska entreprenörer är oftast underentreprenörer med maskintjänster eller huvudentreprenörer i riktigt stora projekt med mycket markarbeten, ibland i joint venture med

Kontraktstiden för ett baskontrakt är oftast fem år med option på två års förlängning Trafikverket upphandlar cirka fem till sjukontrakt per år.. • Marknaden för

Inköpsvolymen för de 10 största entreprenörerna uppgick till 458 miljoner kronor (cirka 88 procent av den total entreprenadvolymen).. Under 2020 var

• Inom kategorin entreprenader är Infranord marknadsledande och därefter kommer NRC Group, Vossloh, Speno och Infraservice. • Betydande aktörer inom tekniska tjänster och

Syftet med mätningar under prövotiden är att verifiera indata till beräknade bullernivåer, verifiera beräknade ljudnivåer vid bullerutsatta bostäder samt att undersöka

Tilläggsansökan omfattar att vid byggnation och drift av Förbifart Stockholm få tillstånd att påverka grundvattnet inom ett utökat område i förhållande till mark-

För att minska omgivningspåverkan kommer tillförsel av vatten att göras till grundvattenmagasin, så kallad skyddsinfiltration, i anslutning till bergtunnlar och jord- och

Sändlista - inbjudan till samråd för vattenverksamhet och skyddsåtgärder för fastigheter i Vålberga. Handläggare: Roland Malmbjer Upprättad 2017-03-01 Objekt: