Ort och datum: Företaget Adress Telefon e-postadress Organisationsnummer

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Ort och datum:

Företaget Adress Telefon e-postadress

Organisationsnummer

Fullmakt

För N N, Företaget, att företräda Ledningsägaren i ärenden rörande:

Att skriva under och söka om ledningskorsning och längsgående ledningar som berör Trafikverkets järnvägsanläggning och fastigheter.

Att skriva under och söka ledningstillstånd hos Trafikverket enligt 44 § väglagen för arbete med ledningstyp ägda av Ledningsägare i X län/kommun/område.

Att företräda Ledningsägaren vid kontroller av utfört ledningsarbete inom vägområdet och återställande av vägområdet i samband med dessa ledningsärenden.

Denna fullmakt gäller till XXXX-XX-XX

……….

N N

Nätansvarig Ledningsägaren

Figure

Updating...

References

Related subjects :