Gullmarsleden Vägfärja TIDTABELL

Full text

(1)

Gäller från 2018-01-01

Vägfärja

Gullmarsleden

Finnsbo–Skår–Finnsbo

TIDTABELL

(2)

måndagfredag

Finnsbo–Skår Skår–Finnsbo

00 00 20

01 00 20

02 00 20

03

04 00 20

05 00 30 15

06 00 15 30 45 00 15 30 45

07 00 15 30 45 00 15 30 45

08 00 20 40 00 20 40

09 00 20 40 00 20 40

10 00 20 40 00 20 40

11 00 20 40 00 20 40

12 00 20 40 00 20 40

13 00 20 40 00 20 40

14 00 20 40 00 20 40

15 00 20 40 00 20 40

16 00 15 30 45 00 15 30 45

17 00 15 30 45 00 15 30 45

18 00 20 40 00 20 40

19 00 20 40 00 20 40

20 00 20 00 20 40

21 00 30 15 45

22 00 20

23 00 20

Gullmarsleden

(3)

lördag, söndag, helgdag Finnsbo–Skår Skår–Finnsbo

00 00 20

01 00 20

02 00 20

03

04 00 20

05 00 40 20

06 20 00 40

07 00 40 20

08 00 20 40 00 20 40

09 00 20 40 00 20 40

10 00 20 40 00 20 40

11 00 20 40 00 20 40

12 00 20 40 00 20 40

13 00 20 40 00 20 40

14 00 20 40 00 20 40

15 00 20 40 00 20 40

16 00 20 40 00 20 40

17 00 20 40 00 20 40

18 00 20 40 00 20 40

19 00 20 40 00 20 40

20 00 20 00 20 40

21 00 30 15 45

22 00 20

23 00 20

(4)

Julafton, juldag, annadag jul, nyårsafton, nyårsdagen Finnsbo–Skår Skår–Finnsbo

00 00 20

01 00 20

02 00 20

03

04 00 20

05 00 40 20

06 20 00 40 45B,C

07 00 30B,C 40A,D 15B,C 20A,D 45B,C 08 00 20A,D 30B,C 40A,D 00A,D 15B,C 20A,D 40A,D 45B,C 09 00 20A,D 30B,C 40A,D 00A,D 15B,C 20A,D 40A,D 45B,C 10 00 20A,D 30B,C 40A,D 00A,D 15B,C 20A,D 40A,D 45B,C 11 00 20A,D 30B,C 40A,D 00A,D 15B,C 20A,D 40A,D 45B,C 12 00 20A,D 30B,C 40C,D 00A,D 15B,C 20A,D 40A,D 45B,C 13 00 20C,D 30A,B 40C,D 00C,D 15A,B 20C,D 40C,D 45B,C 14 00 20C,D 30A,B 40C 00C,D 15A,B 20C,D 40C 45A,B 15 00 20C 30A,B,D 40C 00C 15A,B,D 20C 40C 45A,B,D 16 00 20C 30A,B,D 40C 00C 15A,B,D 20C 40C 45A,B,D 17 00 20C 30A,B,D 40C 00C 15A,B,D 20C 40C 45A,B,D 18 00 20C 30A,B,D 40C 00C 15A,B,D 20C 40C 45A,B,D 19 00 20C 30A,B,D 40C 00C 15A,B,D 20C 40C 45A,B,D 20 00 20C 30A,B,D 00C 15A,B,D 20C 40C 45A,B,D

21 00 30 15 45

22 00 20

23 00 20

A - Går på julafton.

B - Går på juldagen. C - Går på annandag jul och nyårsdagen.

D - Går på nyårsafton.

(5)

Ny tidtabell från och med 1 januari 2018 Den nya tabellen är framtagen i samarbete med Västtrafik. Förändringarna är en del att vårt ständiga arbete i att minska miljöpåverkan, både genom att sänka färjornas utsläpp och genom att förbättra möjligheterna för kollektivtrafiken.

Vi sänker också farten, vilket bidrar till minskade utsläpp. Fartsänkningen inryms i tidtabellen.

Olycks- och sjukdomsfall

Vid nödfall eller olyckor, ring räddningstjänsten 112.

Förtur och tillfälliga hinder

Utryckningsfordon, kollektivtrafik och taxi har förtur. Tidtabellen kan tillfälligt ändras på grund av väderlek, vattenstånd och korsande sjötrafik.

Vid behov kan färjeturen dubbleras.

Farligt gods

Informera befälhavaren 1 timme före avgång.

Ring 0771-65 65 65 och ange ledens namn.

Förbud

Rökning och bränslepåfyllning förbjudet ombord.

(6)

TRAFIKVERKET. BESLLNINGSNR: 100143 . UTGÅVA: 6. MARS. 2020. PRODUKTION: TRAFIKVERKET, FORM OCH EVENT. KARTA: LANTMÄTERIET, DNR 109-2010/2667.

Vägnummer: 161, Finnsbo–Skår Längd: 1 850 meter

Överfartstid: ca 10 minuter Leden trafikeras av frigående färja.

Trafikinformation

trafikverket.se/gullmarsleden Röststyrt talsvar: 0771-65 65 65

Beställ störningsinfo via sms på ledens webbplats.

Trafikverket ansvarar för statliga vägar, järnvägar och vägfärjeleder samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.623

161

161

162 161 171

162

162

Lysekil

Brastad

Rixö Brodalen

Fiskebäckskil

© Lantmäteriet, dnr 109-2010/2667 0 0,5 1 2 3km

Gul lmar n Finnsbo

Skår

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :