Beslut gällande ansökan till verksamhetsutvecklingsfonden HT 2013

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

FÖRBUNDSKONTORET 2013-09-24

Beslut gällande ansökan till verksamhetsutvecklingsfonden 2013

Projektnamn Skola Rektor Ansökt belopp Bifall/avslagBeslutat belopp Kommentar

1 Relation-interaktion-prestation-fysik miljö ST Lena Sandell 20 000 avslag 0

2 Samhörighet oavsett etnisk bakgrund ST Lena Sandell 37 000 bifall 37 000

3 Social medier & bokläsning ST Lena Sandell 6 160 bifall 6 160

4 Projektet "Trivsel och trygghet" ST Björn von Wachenfelt 11 000 bifall 11 000

5 Programutveckling av Samediaprogrammet på Stagneliusskolan ST Mari Bredman 22 000 bifall 22 000

96 160 76 160

6 Lärande förvuxna i Vård och omsorg AW - KOMVUX Kenneth Johansson 80 000 Delvis bifall 50 000

7 En forskningscirkel - ett forum för verksamhetsutveckl. i mångfald AW Kenneth Johansson 40 000 bifall 30 000

8 Teknisstöd för vuxenstuderande AW - KOMVUX Kenneth Johansson 65 285 bifall 65 285

9 Gruvettan AW - KOMVUX Karin Hovmark 83 000 bifall 83 000

268 285 228 285

10 Marknadsföra Riksrekryterande Estetiska programmet Stage4you Anders Qvist 150 000 bifall 150 000 Medfinansiering: Stage4you AB 100 tkr, Utvecklingsprojektet 100 tkr

11 Internationell certifiering Stage4you Anders Qvist 28 380 bifall 28 380

178 380 178 380

12 Programbuss- Skog, mark och djur JN - Gymnasiesär. Jessica Lekselius 30 000 avslag 0

13 "Dansmöte med professionella i yrkeslivet" JN Mariette Andersson 10 500 bifall 10 500

14 Den internationella markanden! Fortsättningen… JN Björn Lekselius 30 000 bifall 30 000

70 500 40 500

15 Om vi inte syns - finns vi inte! LK Jonas Hallén 10 050 bifall 10 050

16 Mod - ett projekt där vi arbetar med kultur och värdegrundsfrågor LK Jonas Hallén 40 000 bifall 40 000

17 Marknadsföra & organisera inför den fjärde EE inriktningen LK Helen Keise 33 325 bifall 33 325

18 Bygg och anläggningsprogrammets inriktningar i framtiden LK Tova Johansson 24 000 bifall 24 000

19 Hantverksprogrammet- frisör, med inrikt. ökad höskolebehörighet LK Tova Johansson 6 000 bifall 6 000

20 Produktionscell LK Helen Keise 90 000 Delvis bifall 75 000

21 Teknikstöd i grundskolan LK Helen Keise 50 000 avslag 0

253 375 188 375

22 Mattevägen JN / LK Jonas Hallén 60 000 avslag 0 Bordläggs till nästa ansökningsomgång

23 Studieresa för elever i NA12ABDE JN / LK Jonas Hallén 60 530 bifall 60 530

120 530 60 530

24 Utveckling Ölands Gymnasium ÖG Christina Larsson 200 000 bifall 200 000

200 000 200 000

Ansökt belopp 1 066 700 911 700

Figure

Updating...

References

Related subjects :