Bråkform och decimalform

11  Download (0)

Full text

(1)

HEJ © LIBER AB 59

MATEMATIK Gamma

K O PI E R I N G T I LL ÅT E N © LI B E R A B

γ

ARBETSBLAD 30

Bråkform och decimalform

Hur stor andel är vit och hur stor andel är färgad? Svara i både bråkform och decimalform.

1 Vit: _____ = _______

Färgad: _____ = _______

2 Vit: _____ = _______

Färgad: _____ = _______

3 Vit: _____ = _______

Färgad: _____ = _______

Skriv i decimalform.

4 a) 1

2 = _______ b) 4

10 = _______ c) 7

100 = _______

5 a) 4

5 = _______ b) 11

2 = _______ c) 125

1000 = ________

6 a) 15

100 = _______ b) 2 3

10= ________ c) 31

4 = _________

Skriv i bråkform

7 a) 0,3 = _____ b) 0,07 = _____ c) 0,2 = _____

8 a) 0,24 = _____ b) 0,5 = _____ c) 0,009 = _______

Skriv i blandad form, bråkform och decimalform.

9 två hela och en halv = ________ = _____ = ________

10 nio fjärdedelar = _____ = _________ = _________

(2)

HEJ © LIBER AB 60

MATEMATIK Gamma

K O PI E R I N G T I LL ÅT E N © LI B E R A B

γ

ARBETSBLAD 30

FACIT

Bråkform och decimalform

1 Vit: 1

4 = 0,25 Färgad: 3

4= 0,75

2 Vit: 2 5 = 0,4 Färgad: 3

5 = 0,6

3 Vit: 3 10 = 0,3 Färgad: 7

10 = 0,7

4 a) 0,5 b) 0,4 c) 0,07

5 a) 0,8 b) 1,5 c) 0,125

6 a) 0,15 b) 2,3 c) 3,25

7 a) 3 10 b) 7

100 c) 1

5 ( 2 10)

8 a) 24 100 b) 1

2 c) 9

1000

9 21 2 = 5

2 = 2,5

10 9

4 = 21

4 = 2,25

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :