• No results found

Prov pågår!

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Prov pågår!"

Copied!
4
0
0

Full text

(1)

Prov pågår!

Här skrivs det underverk. Eftersom att eleverna gör sitt allra bästa, vänligen gör ditt allra bästa för att passera förbi här lugnt och försiktigt.

Denna del av papperet kan vikas in eller klippas bort.

(2)

Provdags!

Vänligen se till att komma förberedd med material, t.ex.

penna och sudd.

Oavsett var du är, var tyst och lugn i närheten av eller i klassrummet under hela provtiden.

Du får gå efter ____ minuter.

(3)

STÄNGT!

På grund av prov är denna korridor stängd.

Vänligen välj en annan väg.

(4)

Prov pågår!

Inne i detta klassrum pågår ett prov. Vänligen ta det lugnt här utanför. Behöver du prata med läraren i detta klassrum, knacka på i närliggande klassrum istället om prov inte pågår där. Tack!

References

Related documents

Vi intresserar oss av både förskollärarnas och socialsekreterarnas syn på varandra, hur förskollärare går tillväga när de gör en anmälan samt samverkan mellan dem när det

komst eller för stor förmögenhet bör naturligtvis inte yrka avdrag för sjukdomskostnader i samband med diabetes. Det skapar bara

För att återgå till undersökningens frågeställning: hur upplever eleverna att skolan arbetar med att upptäcka, förebygga och åtgärda mobbning5. Det förebyggande arbetet tycker

The aim was to investigate how non-uniform displacement patterns within the Achilles tendon, muscle activity in the lower leg, and plantar pressure distribution in healthy subjects

Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o. Stora Enso Wood Products Zdirec

•  De män som upplevde sig dåligt förberedda för hustruns förestående död hade mer kronisk smärta, depression, ångest och.. sömnsvårigheter 4-5 år eUer a3

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att mer måste göras för att undvika undernäring bland Sveriges äldre och tillkännager detta för

Besiktningen av djur vid landets slakterier behöver ses över och förändras så att inte slakterierna och djuren ska behöva vänta orimligt länge för att besiktningen innan slakt

Respondenterna E och F kan anses kunna distansera sig från rollen som idrottsledare då de menade att de kunde vara sig själva och i och med detta vara mer

Det innebär ett gemensamt åtagande för Hufvudstaden och hyresgästen att bidra till bättre miljö med minskad energianvändning, genom bättre avfallshantering,

Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling samt förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning.. Utbildningen

Vi är medvetna om att många kommuner och skolor idag arbetar hårt med stora utmaningar för att kunna ta emot många nyanlända elever och se till att de får utbildning inom en rimlig

Det sägs att Shapovalovs främsta inspiration till bandet var svenska filmen ​Fucking Åmål (1998) ​av Lukas Moodysson​. ​De fiktiva lesbiska karaktärerna Elin och Agnes

Variansanalysen mellan nivågrupperna (låg, medel, hög) av skattad hälsorelaterad livskvalitet i motorisk kompetens visar på statistiskt signifikanta skillnader

Moreover, as the social and political settings in which diaspora groups reside affect the process of diaspora formation and the nature of transnational

Syftet med studien är att öka förståelsen för gymnasielärares erfarenheter gällande bedömning av elevers kunskaper i ämnet dans inom ramen för Gy11 med specifikt fokus

På många av de platser där Läkare Utan Gränser arbetar finns det inte tillgång till samma högteknologiska.. lösningar som i exempelvis

Vi är två studenter från Lärarhögskolan i Stockholm (Studie- och yrkesvägledarprogrammet, distans) som håller på att skriva c-uppsats i ämnet prao. Vi undersöker hur

SMART Board, SMART Learning Suite, Lumio by SMART, SMART Notebook, SMART lab, SMART Response, Object awareness, Pen ID, SMART Document Camera, SMART Exchange, SMART Podium, the

Dessa teman är till för att förbereda förmåns- tagaren för att på så sätt kunna ta bättre tillvara på den praktis- ka verksamhet som är en annan del av projektet..

Förhoppningen är dock att påsen ska kunna testas i större skala redan i år och bli ett komplement till de lösningar som redan finns på marknaden, speciellt för de människor som

Undersökningen visar metaforikens systematik: valet av metaforer för begreppet rättighet påverkar hur både kränkningar av rättigheter och kompensationer förstås. Den

För det andra måste organisationen kunna erbjuda tillfällen till arbete där individen själv kan definiera sina omedelbara mål i förhållande till organisationens, och att