• No results found

Marks Gymnasieskola välkomnar alla elever i årskurs nio

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Marks Gymnasieskola välkomnar alla elever i årskurs nio"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

postadress besöksadress telefon fax epost webbsida

Marks Gymnasieskola Varbergsvägen 6 0320 21 73 70 0320 332 67 marksgymnasieskola@mark.se www.marksgymnasieskola.se 51180 Kinna 511 62 Skene

Marks Gymnasieskola välkomnar alla elever i årskurs nio

Den 23 och 24 november välkomnar vi alla elever som går i årskurs nio till studiebesök på Marks Gymnasieskola. Vi har i år delat upp eleverna i halvdagar för att det ska bli så lite trängsel som möjligt (se bilaga 1 för schema och

program). Syftet med studiebesöket är att ge fördjupad information kring de program som eleverna tycker är mest intressanta.

Under besöket hos oss kommer era elever att tas om hand av våra elev- ambassadörer. Vi börjar med en kort samling i Assbergssalen där det bland annat blir musikunderhållning av estetiska programmet. Alla elever får sedan göra två programbesök och ambassadörerna visar vägen. Era elever får då möjlighet att ställa frågor direkt till våra elever och lärare. För att undvika trängsel ingår inte lunch hos oss i år, utan era elever äter på sina respektive skolor.

För att förbereda sig på vilka program man önskar besöka, ber vi alla elever att titta på vårt programutbud i förväg. Du hittar information om alla program, inklusive filmer där eleverna själva berättar, på www.mark.se/mg/utbildningar.

En ny programkatalog för läsåret 2022-2023 kommer att skickas ut så snart den är klar.

Vi kommer inom kort även att bjuda in till Öppet hus. Då bjuder vi in både elever och vårdnadshavare för att träffa lärare och elever från MG:s alla program. Inbjudan till detta kommer att skickas ut när det närmar sig.

Varmt välkomna till Framtidsdagarna önskar vi på Marks Gymnasieskola!

PS. På marksgymnasieskola.se hittar du också information om Framtidsdagarna, samt eventuella ändringar i programmet.

(2)

Bilaga 1

Schema för studiebesök:

Tisdag fm 23 november Onsdag fm 24 november Sätilaskolan: 78 st

Fritslaskolan: 39 st Pärlan: 6 st

Totalt antal: 123 st

Mogaskolan: 110 st Svenljunga Lärcentrum Letebo: 21 st

Totalt antal: ca 131 st

Tisdag em 23 november Onsdag em 24 november Ängskolan: 130 st

Särskolan: 5 st Totalt antal: 135 st

Lyckeskolan: 163 Totalt antal: 163 st

Program:

09.00 – 09.10 Bussarna anländer 09.20 – 09.50 Info i Assbergssalen 10.00 – 10.45 Programbesök 1 10.45 – 11.00 Fika på programmen 11.10 – 11.55 Programbesök 2 12.00 – 12.10 Bussarna avgår Lunch på resp. grundskola

12.00 – 12.10 Bussarna anländer 12.20 – 12.50 Info i Assbergssalen 13.00 – 13.45 Programbesök 1 13.45 – 14.00 Fika på programmen 14.10 – 14.55 Programbesök 2 15.00 – 15.10 Bussarna avgår

References

Related documents

Undersökningen omfattar elever i år 2 samt fritidshem år 2, elever år 5 och 8 samt vårdnadshavare till elever i förskoleklass samt år 2 och fritidshem.. Både kommunala och

Undersökningen omfattar elever i år 2 samt fritidshem år 2, elever år 5 och 8 samt vårdnadshavare till elever i förskoleklass samt år 2 och fritidshem.. Både kommunala och

Undersökningen omfattar elever i år 2 samt fritidshem år 2, elever år 5 och 8 samt vårdnadshavare till elever i förskoleklass samt år 2 och fritidshem.. Både kommunala och

Undersökningen omfattar elever i år 2 samt fritidshem år 2, elever år 5 och 8 samt vårdnadshavare till elever i förskoleklass samt år 2 och fritidshem.. Både kommunala och

Undersökningen omfattar elever i år 2 samt fritidshem år 2, elever år 5 och 8 samt vårdnadshavare till elever i förskoleklass samt år 2 och fritidshem.. Både kommunala och

Undersökningen omfattar elever i år 2 samt fritidshem år 2, elever år 5 och 8 samt vårdnadshavare till elever i förskoleklass samt år 2 och fritidshem.. Både kommunala och

Undersökningen omfattar elever i år 2 samt fritidshem år 2, elever år 5 och 8 samt vårdnadshavare till elever i förskoleklass samt år 2 och fritidshem.. Både kommunala och

Undersökningen omfattar elever i år 2 samt fritidshem år 2, elever år 5 och 8 samt vårdnadshavare till elever i förskoleklass samt år 2 och fritidshem.. Både kommunala och