• No results found

INKÖP & UPPHANDLING AVTAL OCH UPPHANDLINGAR

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "INKÖP & UPPHANDLING AVTAL OCH UPPHANDLINGAR"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Aktuellt inom

INKÖP & UPPHANDLING

AVTAL OCH UPPHANDLINGAR

Nytt ramavtal tvätt och hyra av arbetskläder

Ett nytt ramavtal för tvätt och hyra av arbetskläder för studenter och anställda är upphandlat med startdatum den 1 september.

Textilia AB är upphandlad leverantör för mer information se KI:s avtalskatalog.

Julbord

Tyvärr är KI:s upphandling av ” Julbordsförmedlare” överprövad och vi har för närvarande inget besked om när ramavtal för restaurangbesök kan tecknas.

Vi hoppas att detta inte drar ut på tiden inför årets planering av julbord.

Vår rekommendation är då (i sådant fall) att beställa från avtalade cateringleverantörer som är geografiskt indelade med ett liknande upplägg som tidigare år men med anpassningar och tillägget att man även följer myndigheternas riktlinjer och råd vad gäller Covid-19. (

https://medarbetare.ki.se/bestalla-catering) Abcam produkter hos Kem-en-tech

Kem-en-Tech en av våra upphandlade leverantörer till ramavtalet för Reagents and Kits har inkluderat tusentals produkter från Abcam.

Nu finns dessa produkter i Agresso/ UBW men ni hittar dem även i avtalskatalogen, ramavtalet Reagents and Kits hos Kem-en-Tech också.

Centrala Inköpssamordnare - CIS

KI:s nya organisation av centrala inköpssamordnare är nu på plats och genomgår introduktion och träning i arbetet.

Ni är välkomna att ta direktkontakt med dem gällande alla typer av frågor som rör inköp- och upphandling från och med nu.

Vänligen beakta att svarstiden kan vara något längre än normalt eftersom gruppen fortfarande är under utbildning till och med 1 oktober.

Inköpssamordnarna kan alltid vägleda i anskaffningsfrågor och kommer själva ha fokus på direktupphandlingar mellan 100 000 kr och tröskelvärdet på 615 000 kr.

De kan också hjälpa till vid marknadsundersökningar, vägleda i KI:s olika ramavtal och supportera vid t.ex. begäran om upphandlingsstöd m.m.

Campus Nord och Universitetsförvaltningen

Josip Ravlic 08 - 524 860 42 070 – 21 05 857 josip.ravlic@ki.se

Madeleine Gråbergs 08 – 524 860 08 070 – 22 09 437 Madeleine.grabergs@ki.se Campus Solna, Komparativ Medicin och Medicinens historia & Kulturarv

Ahmad Moshref 08 – 524 876 67 079 – 06 80 908 Ahmad.moshref@ki.se Cara Johansson 08 – 524 860 48 070 – 22 27 008 Cara.johansson@ki.se

(2)

Campus Syd, Biblioteket (KIB) och Undervisande & Lärande

Richard Sköld 08 – 524 860 31 070 – 21 04 463 Richard.skold@ki.se Sanna Martini 08 – 524 862 12 070 – 21 75 482 Sanna.martini@ki.se

References

Related documents

Från pappersfaktura till e-faktura Vid ökning av andelen e-fakturor till 70%, antagande om 2 min tidsbesparing vid kontering och kostnad om 3,6 kr per skannad faktura.

Direktupphandling får bara användas när varan eller tjänsten som ska inhandlas är så sällan förekommande att den samlade inköpssumman för hela kommunen under ett år

I Tyskland och över hela världen finns omkring 56 Kampmann medarbetare som arbetar ute på fältet för att serva våra kunder.. De och medarbetarena på de 14

Avtal - Underhåll ärende >>Gå till avsnitt Innebär Backa vid granskning av avtalsrader ändrade..

art.nr 96 ordinarie exkl. moms medlem exkl.. Fraskort, TeckenMemo, Lottobrickor, Teckenkort och TeckenBlad hittar du allihop på CD-skivorna på sidan 12. Men, om du hellre

För att säkra att leverantören jobbar med att säkerställa att hälsoskadliga blymängder ej förekommer i några delar som kommer i kontakt med livsmedel eller vatten, kan man

De kan också hjälpa till vid marknadsundersökningar, vägleda i KI:s olika ramavtal och supportera vid t.ex. begäran om

Detta innebär att vi på KI kommer att beställa alla våra upphandlade produkter som Instrument, Reagents and Kits och Consumables från Merck Life Science AB i stället för

Från och med 2021-12-23 till 2022-01-10 kommer punch-out och prislistor för Sigma-Aldrich Sweden AB och Merck Chemicals and Life Science AB vara nedstängda och. beställningar under

Kem-En-Tec erbjuder nu Abcam-produkter för Abcam-priser inom KI:s ramavtal för Laboratory Reagents and Kits.. Du kan beställa produkterna direkt på Abcams webbsida www.abcam.com

Kom ihåg att det finns ett centralt beslut (taget 2020-11-27) som gäller tillsvidare om att beställare på KI kan göra avsteg från ramavtal när så krävs gällande

Fastighetsavdelningen tillsammans med enheten för inköp- och upphandling har sedan årsskiftet inlett ett gemensamt projekt för att se över hur KI kan förbättra och hantera

Överlåtelseavtal för ramavtal ” Live cell imaging and analysis system” är nu beviljat, Sartorius är ny avtalspart efter att de har tagit över affärsverksamheten

De kommer att göra på samma sätt också för nästa omgång dvs, kunderna kontaktas för att få ta ställning till priset.. Saveen

Därmed ämnar denna studie till att öka förståelse för vilka gröna marknadsföringsstrategier två olika företagskedjor inom dagligvaruhandeln väljer att använda för

Personuppgifterna kan vi komma att samla in när du besöker vår webbplats, prenumererar på vår direktmarknadsföring, kontaktar oss eller använder någon av våra tjänster

Under inga omständigheter och oavsett vad som annars skulle kunna anges i avtalet ska tjänsteleverantören vara ansvarig gentemot kunden eller en tredje part för eventuella

Vidare rekommenderar vi bolagen att säkerställa att det finns rutiner för systematiskt uppföljningsarbete så som exempelvis regelbundna stickprov gällande pris, kvalitet

De operationella indikatorerna som jag har valt att använda i min analys är etnicitet, för att den är relevant för att svara på min frågeställning och jag kommer använda

En stor och bekväm kudde som med fördel kan användas till både höger och vänster sida vilket minskar lagerbehovet, erbjuder 45 eller 60 graders abduk- tion beroende på hur

Entreprenören ska under entreprenaden, eller så snart som möjligt efter dess slutförande, leverera dessa massor, material och varor till av Borlänge Återbyggdepå

Conveen Sec+ fast konnektor 50cm 500ml Qufora tömbar fast konnektor 90cm 1500ml. A4 Steril m provport 117cm 2000ml URINUPPSAMLINGSPÅSE, FAST

För att kunna arbeta i Nationell katalog för produkter och avtal (Katalogen) behövs olika roller som leverantör tilldelar sina aktörer (användare).. Rollerna i Katalogen ger olika