Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

KALLELSE/ÄRENDELISTA

Datum Sida

2019-11-28 1 (1)

Instans

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Tid Torsdag den 28 november kl. 13:30

Plats Öresten, Kommunhuset Behandlas

cirka kl. Ärenden Föredragande

1. Sammanträdets öppnande och upprop Ordförande 2. Val av justerare

3. Fastställande av dagordning

13:30 4. Uppföljning av nämndens föregående protokoll (I) Ordförande Leif Sternfeldt 13:35 5. Arbetet med ny arbetsmarknadsenhet (I) Förvaltningschef

Mari Sandell Molander 14:30 6. Ungdomsutvecklarnas samfinansiering och tillhörighet

(FB) Verksamhetschef

Cecilia Ragnarsson 14:45 7. Riktlinjer kring att fullgöra skolplikten på annat sätt (FB) Utredare Leo Rosenberg

15:00 Paus

15:15 8. Nämndplan (FB)

Ordförande Leif Sternfeldt Ekonomer

Johan Höglund, Marie Wank 16:00 9. Förstudie för ersättning av Solgårdens förskola (FB) Administrativ chef

Lena Ilhage

16:20 10. Uppföljning av ekonomi (FB) Ordförande

Leif Sternfeldt 16:30 11. Ersättning för deltagande på Forum för barn och unga

2019 (B) Ordförande

Leif Sternfeldt

16:35 12. Aktuella händelser (I) Förvaltningschef

Mari Sandell Molander

Leif Sternfeldt, ordförande

Figure

Updating...

References

Related subjects :