Utgå från följande bråk:

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

martin holmström, cederbladsskolan, uppsala – www.lektion.se

Utgå från följande bråk:

A =

4

1

B =

8

3

C =

4

3

D =

5

1

E =

8

5

F =

6

3

G =

3 2

Vilket /vilka bråk är a) lika med

2

1

………..

b) mindre än

3

1

………

c) större än

2

1

………..

d) Vilket är det minsta bråket………..

e) Vilket bråk är 1 -

4

1

………

f) Vilket är större C eller E ………..

g) Vilket bråk är dubbelt så stort som B………

h) Skriv ett nytt bråk som är hälften så stort som

4

1

………

i) Nu har du svarat på 8 frågor. Hur många rätt hade du?

Skriv ditt resultat som åttondelar 8

? Mitt resultat:

8

Figure

Updating...

References

Related subjects :