Remittering av Naturvårdsverkets skrivelser Förslag till författningsändringar med allmänna regler för vissa verksamheter som behandlar avfall och Förslag till allmänna regler för vissa verksamheter som hanterar avfall

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

V-2020-0214 KTH Brinellvägen 8 | 100 44 Stockholm Vxl 08 790 60 00 | rektor@kth.se | www.kth.se 1 (1) Miljödepartementet 103 33 Stockholm Stockholm, 2020-06-16 Remiss

Remittering av Naturvårdsverkets skrivelser Förslag till författningsändringar med allmänna regler för vissa

verksamheter som behandlar avfall och Förslag till allmänna regler för vissa verksamheter som hanterar avfall

M2018/01322/R

______________________________________________ KTH avstår från att lämna synpunkter på remissen ovan.

Sigbritt Karlsson Rektor

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :