(1)From: Kommunstyrelsen <Kommunstyrelsen@vaxjo.se&gt

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

From: Kommunstyrelsen <Kommunstyrelsen@vaxjo.se>

Sent: den 19 augusti 2020 14:22

To: M Remissvar

Cc: M Naturmiljöenheten

Subject: M2020/00554/Nm Yttrande från Växjö kommun

Categories: M2020/00554/Nm

Hej,

Växjö kommun ställer sig positiv till rubricerad remiss.

Enligt uppdrag från kommunstyrelsen,

Fredrik Pettersson Kanslisekreterare KANSLIAVDELNINGEN

Kommunledningsförvaltningen

Växjö kommun, Box 1222, 351 12 VÄXJÖ Tel: 0470-410 00

E-post: fredrik.pettersson@vaxjo.se Hemsida: www.vaxjo.se

I princip blir all post och e-post till Växjö kommun allmän handling. Det innebär bland annat att allmänheten och massmedier har rätt att ta del av innehållet i ditt meddelande om det inte finns skäl för sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Hur kommunen behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har kan du läsa mer om på www.vaxjo.se/gdpr

Figure

Updating...

References

Related subjects :