Val av sju ledamöter och sju ersättare samt ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i patientnämnden för 2019 - 2022

Download (0)

Full text

(1)

Postadress: 371 81 Karlskrona Besöksadress: Wämö center Telefon: 0455-73 10 00 E-post: ltblekinge.se, Internet: www.ltblekinge.se Org nr: 232100-0081

Sid 1 (2)

Kanslienheten 2018-11-14 Ärendenummer 2018/01794

Martina Leinvall Dokumentnummer 2018/01794-1

Till Landstingsfullmäktige

Val av sju ledamöter och sju ersättare samt

ordförande, förste vice ordförande och andre vice

ordförande i patientnämnden för 2019 - 2022

Valberedningen föreslår landstingsfullmäktige besluta

1. Att till ledamöter utse A A A S/V S/V S/V SD

2. Att till ersättare utse A A A S/V S/V S/V SD

3. Att till ordförande utse A

4. Att till förste vice ordförande utse A

(2)

Postadress: 371 81 Karlskrona Besöksadress: Wämö center Telefon: 0455-73 10 00 E-post: ltblekinge.se, Internet: www.ltblekinge.se Org nr: 232100-0081

Sid 2 (2) 5. Att till andre vice ordförande utse

S/V

Sammanfattning

Landstingsfullmäktige sedermera kallas regionfullmäktige från och med 1 januari 2019, har att förrätta val av ledamöter och ersättare samt ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i patientnämnden för 2019 - 2022.

Karlskrona enligt ovan

Peter Lilja

Figure

Updating...

References

Related subjects :