• No results found

Val av fem ledamöter och fem ersättare samt ordförande och vice ordförande i regionstyrelsens personalutskott för åren 2019 – 2022

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Val av fem ledamöter och fem ersättare samt ordförande och vice ordförande i regionstyrelsens personalutskott för åren 2019 – 2022"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Postadress: 371 81 Karlskrona Besöksadress: Wämö center Telefon: 0455-73 10 00 E-post: ltblekinge.se, Internet: www.ltblekinge.se Org nr: 232100-0081

Sid 1 (2)

Kanslienheten 2018-11-13 Ärendenummer 2018/01768

Martina Leinvall Dokumentnummer 2018/01768-1

Till Landstingsfullmäktige

Val av fem ledamöter och fem ersättare samt

ordförande och vice ordförande i regionstyrelsens

personalutskott för åren 2019 – 2022

Valberedningen förslår landstingsfullmäktige besluta

1. Att till ledamöter utse A

A S/V S/V SD

2. Att till ersättare utse A

A S/V S/V SD

3. Att till ordförande utse A

4. Att till vice ordförande utse S/V

(2)

Postadress: 371 81 Karlskrona Besöksadress: Wämö center Telefon: 0455-73 10 00 E-post: ltblekinge.se, Internet: www.ltblekinge.se Org nr: 232100-0081

Sid 2 (2)

Sammanfattning

Landstingsfullmäktige sedermera kallas regionfullmäktige från och med 1 januari 2019, har att förrätta val av ledamöter, ersättare, ordförande samt vice ordförande till regionstyrelsens personalutskott för åren 2019 – 2022.

Karlskrona enligt ovan

Peter Lilja

References

Related documents

Ordföranden frågar sedan om följande ledamöter inklusive ordföranden och vice ordföranden kan antas till arbetsutskottet; Per-Olof Hermansson (KD), ordförande, Tommy Karlsryd

Efter genomförd hastighetsöversyn av Hudiksvalls tätort, genom utredningen ”Rätt fart i staden” som legat till grund för en justering av hastigheterna i Hudiksvall, har det

Landstingsdirektör Kristina Bergqvist

Landstingsdirektör Kristina Bergqvist

Landstingsfullmäktige sedermera kallas regionfullmäktige från och med 1 januari 2019, har att förrätta val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande

Landstingsfullmäktige sedermera kallas regionfullmäktige från och med 1 januari 2019, har att förrätta val av ledamöter och ersättare samt ordförande, förste vice ordförande

Till 2:e vice ordförande i klimatnämndens arbetsutskott under mandatperioden 2019-01-01 – 2019-12-31 väljs Anna Vikström (S) Sammanfattning1. Klimatnämnden har att ta ställning

Till ordförande i miljö- och byggnadsnämnden för mandatperioden 2016-01-01 -2016-12-31 väljs Oscar Ny strömer (M), till l:e vice ordförande väljs Gunnar Bergqvist (L) och till