K U N G Ö R E L S E Landstinget Blekinge sammanträder till landstingsfullmäktige den 20 februari 2017 kl. 09.00 i landstingssalen, Wämö Center, Karlskrona.

Download (0)

Full text

(1)

K U N G Ö R E L S E

Landstinget Blekinge sammanträder till landstingsfullmäktige den 20 februari 2017 kl. 09.00 i landstingssalen, Wämö Center, Karlskrona.

För mötet har upprättats föredragningslista enligt följande:

1. Mötets öppnande.

2 Anmälda förhinder.

3. Upprop.

4. Val av justerare/röstsammanräknare samt bestämmande av tid och plats för justering.

5. Investeringsbudget 2017-2021. 6. Budgetomfördelningar över 5 mnkr.

7. Komplettering av budget för revisorerna år 2017.

8. Överlåtelse av aktieinnehav i Inera AB till Sveriges kommuner och landsting företag AB.

9. Partistöd 2017 beslut om utbetalning.

10. Revidering av bolagsordning och aktieägaravtal samt utfärdande av ägardirektiv för Regionteatern Blekinge Kronoberg.

11. Förslag till revidering av landstingsstyrelsens beslut om utredning av SMS- livräddare.

12. Avsägelser.

13. Valärenden.

14. Interpellationer och frågor.

15. Förteckning över skrivelser m m som anmäles för kännedom. Karlskrona den 30 januari 2017

Jan Björkman

Landstingsfullmäktiges protokoll finns, efter justering, tillgängligt via Internet under adress

(2)

P r o g r a m

inför landstingsfullmäktiges sammanträde den 20 februari 2017 klockan 09.00 i landstingssalen, Wämö Center, Karlskrona.

Kl. 09.00-09.05 Mötets öppnande Upprop

Kl. 09.05-10.00 Plenum

Kl. 10.00-10.20 KAFFEPAUS

Figure

Updating...

References

Related subjects :