• No results found

Postadress: Box 350, SE-101 26 Stockholm, Sweden E-mail: forbund@rfsl.se

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Postadress: Box 350, SE-101 26 Stockholm, Sweden E-mail: forbund@rfsl.se "

Copied!
5
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexperso- ners rättigheter

The Swedish federation for Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer and Intersex Rights

Telefon: +46 8 50 162 900

Postadress: Box 350, SE-101 26 Stockholm, Sweden E-mail: forbund@rfsl.se

rfsl.se

Remissyttrande SOU 2019:35 Demokrativillkor för bi- drag till civilsamhället

2019-10-31

Kulturdepartementet

Ku2019/031318/CSM

(2)

2019-10-31 2 (5)

(3)

2019-10-31 3 (5)

(4)

2019-10-31 4 (5)

(5)

2019-10-31 5 (5)

References

Related documents

upphandlingsförfarandet föreslås ändras från ett anslutningsförfarande, där fondförvaltare som uppfyller vissa formella krav fritt kan ansluta sig till fondtorget, till

Fjärde AP-fonden (AP4) Box 3069/Jakobsbergsgatan 16 SE 103 61 Stockholm www.ap4.se AP4 Dnr: AP4 2019/43 Finansdepartementet fi.remissvar@regeringskansliet.se

Det är denna punkt som både Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, och Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rät- tigheter, RFSL, har kritiserat för

Riksförbundet för homosexuella, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL) och är erfaren inom detta område. Kontaktpersonen kontaktade de första deltagarna och efter deras.. 7

This knowledge gives us a holistic understanding of the landscape’s character, function and relationships, and means that knowledge from the three aspects form, historical time

Weight savings with KANTHAL alloys The lower density and higher resistivity of KANTHAL alloys means that for a given power, less material is needed when using KANTHAL instead

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2014:1542) om statsbidrag till kommuner och regioner för att öka kunskapen om homosexuellas, bisexuellas och

3 § Statsbidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till kommuner och regioner för projekt som syftar till att inom det egna verksamhetsområdet öka kunskapen