”Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden (regional skattereduktion) – yttrande Finansdepartementet

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Datum Vår referens

2020-03-31 KS 2020/35

Forshaga kommun

Postadress: Box 93, 667 22 Forshaga, Besöksadress: Storgatan 52

E-post: kommun@forshaga.se, Hemsida: www.forshaga.se, Telefon: 054-17 20 00, Fax: 054-87 34 61

Finansdepartementet

Fi.remissvar@regeringskansliet.se

Diarienummer: Fi2020/00307/S1

”Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade

områden (regional skattereduktion) – yttrande

Forshaga kommun har erbjudits möjligheten att yttra sig över

Finansdepartementets förslag om skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden (regional skattereduktion)

Svar från Forshaga kommun

Forshaga kommun har inte något att erinra mot Finansdepartementets förslag, Fi2020/00307/S1, om skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden (regional skattereduktion)

Bilaga:

Figure

Updating...

References

Related subjects :