Dokumentation i samband med avvikelser från normalförlopp under operation och anestesiGäller för:

Full text

(1)

Riktlinje Process: 3 RGK Hälsa, vård och tandvård Område: Allmänt operation Giltig fr.o.m: 2018-05-24 Giltig t.o.m: 2022-09-30 Faktaägare: Bevan Clement, läkarchef, anestesikliniken Fastställd av: Therese Paldan, T f verksamhetschef, anestesikliniken Revisions nr: 2 Identifierare: 115966

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras Utskriftsdatum: 2020-11-19 Sida 1 av 2

Dokumentation i samband med avvikelser från normalförlopp under operation och anestesi

Gäller för: Anestesikliniken

Utförs på: Anestesikliniken Växjö, Anestesikliniken Ljungby Faktaägare: Bevan Clement, läkarchef Anestesikliniken Växjö

Chefläkaren har, utifrån händelseanalysen av avvikelse Synergi nr 13383, konstaterat att rutiner behövs för dokumentation av avvikelser från normalt förlopp under operation och anestesi. Följande rutin skall därför gälla i fortsättningen för de opererande verksamheterna och för anestesikliniken:

Avvikande förlopp under operation och anestesi (t.ex. komplikationer, oväntat stor blödning, avvikande reaktion på anestesi, cirkulationssvikt m.m.) skall dokumenteras i operationsberättelse av operatören och/eller i daganteckning i journalen av ansvarig anestesiolog.

Therese Paldan T f verksamhetschef Anestesikliniken Johan Moberg Verksamhetschef Kirurgkliniken Jonas Johansson Verksamhetschef Ortopedkliniken Maria Lundgren Verksamhetschef Kvinnokliniken Magnus Järvholm Verksamhetschef Öronkliniken

(2)

Giltig fr.o.m: 2018-05-24 Giltig t.o.m: 2022-09-30 Identifierare: 115966 Dokumentation i samband med avvikelser från normalförlopp under operation och anestesi

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras Utskriftsdatum: 2020-11-19 Sida 2 av 2

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :