Tak & Fasad. Hoppa direkt till Produktindex

Full text

(1)

Tak &

Fasad

Hoppa

direkt till

Produktindex

(2)

Ursprunget till SFS går tillbaka till 1928 och Stadler Hardware Store i Altstätten.

1960 i Heerbrugg, Schweiz lades grunden för de industriverksamheter SFS har idag.

Det finns ingen förkortning gömd bakom de tre bokstäverna. SFS varumärke står för vår innovation, företagskultur och våra värderingar.

(3)

Inventing

success together

I Sverige etablerades SFS 1971 som en återförsäljare till SFS Stadler. Efter ett förvärv 2005 av ett plastform- sprutningsföretag flyttades lager och försäljningskontor till Strängnäs och modernt utrustade lokaler.

Att lära känna våra kunders behov är av största vikt för oss. Bara genom att förstå de olika krav som kunderna ställer kan vi skapa ett produktsortiment som svarar upp för marknadens behov.

Dagligen används våra fästanordningar på olika bygg- arbetsplatser runt om i världen. Detta utgör, tillsammans med vårt nära samarbete med slutanvändarna, grunden för vårt utvecklingsarbete. Vi strävar ständigt efter att utveckla nya produkter, förbättra befintliga produkter och processer samt att utveckla nya lösningar. Det är innova- tionen som driver oss. Resultatet av vårt arbete innebär att produktiviteten, tryggheten och säkerheten på byggar- betsplatserna hela tiden förbättras.

SFS varumärke står för produkter och tjänster av hög kvalitet. Kvalitetskraven genomsyrar hela vår verksamhet, från utveckling och tillverkning av våra produkter till för- säljning och eftermarknadsservice samt teknisk rådgivning och support.

Det är inte bara innovationen som motiverar och styr oss.

Vi har nolltolerans för fel på våra produkter och tjänster.

Med detta mål arbetar vi även gentemot våra leverantörer av varor och tjänster.

Utöver det måste våra handlingar och produkter även stå i samklang med ekonomi och ekologi samt med ansvar för ett hållbart samhälle. Vi använder resurserna sparsamt och är måna om vår miljö.

2005 översteg omsättningen 1 miljard CHF för första gången och 2014 introducerades SFS Group på SIX Swiss Exchange. Allt detta för att nå våra kunders mål såväl som våra egna.

(4)

6 SFS | Tak & Fasad | 2021

Vårt ebjudande

Finslipade infästningslösningar är bara en del av det över- gripande stödpaket som erbjuds av SFS. Oavsett om det är en nybyggnation eller restaureringsprojekt stödjer vi dig hela vägen. Med ett komplett kostnadsbesparande servicepaket stödjer vi er från planeringsstadiet fram till konstruktionsfasen.

Viktig information

Detaljerna som anges är resultatet av tester och / eller beräk- ningar och är därför icke-bindande och utgör inte garantier eller garanterade egenskaper för specificerade tillämpningar.

Alla beräkningar måste därför kontrolleras och godkännas av ansvarig före användning. Användaren är ansvarig för att garan- tera överensstämmelse med gällande lagar och förordningar.

(5)

7 KAPITEL 1 Panelinfästning Sid 10 – 27

SXC5 / SXC16 MDC / MXC SDT5 / SDT14 SX3 / SX5 / SX14 SXW / SW3 SW2 / AFS-T SWL-S / SD6 / SD14 TDA-S / TDB-S / TDC-S

TDBL-T / SLG-S / SLG-T / SNG-S SL2-S / ASL2-T

CDM-D7 / SD2-S / SD1-D7 / SL3 / SL4 CDM / SN4 / CXLW

SL3 / SL2 / SL3 BS-S / BS3 / BS-4,8

SCS / SC2 / SC5 / SC6 / SCT 7 / SC8

KAPITEL 2 Nvelope Sid 28 – 33 NV1 / NV3 / NV4 / NV5 / NV6 / NV7

TUF-S / HSS-6,0 / VHM / DG / TUF Borrstop SX3 / SX5 / SCFW / BFS

SLA5 / SDA5 / SW3 / SLA3 / SLA5 / TW-S

KAPITEL 3 Betonginfästning Sid 34 – 45 MMS-S / MMS-TC / MMS-plus

MMSplusSS EX-T blankförzinkad EX-S rostfri

EX-T varmförzinkad DT-S / DT

TI-6,3 / TI-T25 / LBS-T25 IG / IGF / IA2

DH5 / DI-M6 / ZD15 / DP11

KAPITEL 4 Nitar Sid 46 – 51 BN-C ALST / BN-C A2A2

BN-C ALA2 / BN-C STST

G-C-A2A2 / PG-C / RG6604 / Nosdel TPR-L

EIS / SPT AR-T

KAPITEL 5 Vertyg Sid 52 – 59

Tätningsband / Tätningslist / Butyltätning Brickor

AccuBird / PowerBird Monteringsverktyg Borrar

Hylsor och bits

Makiner för uthyrning / Lackering

KAPITEL 6 Anvisningar Sid 60 – 83 Approvals / Innovation and features

General information / Correct setting Corrosion and working life

Recommended fastener materials Product compass / Connections Product codes explanation

KAPITEL 7 Övrigt Sid 84 – 85 Försäljnings- och leveransvillkor

Våra kontor i Norden

Panelinfästning Bet onginfästning N ve lo p e Nitar Ver kty g Övr igt An visning ar Index

EU: s byggnadsförordning från 1 juli 2013 kräver att alla byggprodukter som tillverkas och säljs på marknaden där produktens prestanda påverkar byggnadens konstruktion måste vara CE-märkt. CE-märkning får endast ske där det finns en harmoniserad standard eller ETA tester.

Vi testar och certifierar våra produkter efter dessa standarder. En CE- märkt produkt uppfyller kraven i EU-direktiven för säkerhet, hälsa och miljö. DoP och ETA-godkännanden finns på våra produkter för att våra kunder ska kunna handla tryggt av oss och lita på att konstruktionen infästs på rätt sätt.

Jens Hagfors | VD | SFS Sverige

(6)

8 SFS | Tak & Fasad | 2021

Kontakta oss

SXC5-6,3 SXC16-5,8 MXC-7,5 MDC-7,5 CDM-4,8

Våra senaste

innovationer

Vår nya familj infästningar till sandwichpanel

Högre. Snabbare. Utomstående. Med vår nya sandwichpanelfamilj erbjuder SFS förbättrade tekniska värden, borrkapacitet, borrprestanda och ett bredare tillämpningsområde.

Spånfritt fäste av metalldäck

SFS erbjuder nu en spånfri infästning av metalldäck för snabbare montering med förbättrad teknisk egenskaper.

Sverige SFS AB

Ordermottagning Olivehällsvägen 10 SE-645 42 Strängnäs T: +46 (0)-152 71 50 00 www.sfsintec.biz/se se.info@sfsintec.biz

Andreas Ahlinder Nordisk Produktchef och Key Account Tak & Fasad T +46 152-71 50 13 andreas.ahlinder@sfs.biz

Mickael Alexandersson Teknisk försäljning stålkonstruktion och ventilerade fasader,

Nord- och Mellansverige Tel: 0152-715024

mickael.alexandersson(@)sfs.biz

(7)

9

AccuBird 54

AFS-T 18

AR-T25 51

ASL2-T 22

BFS 32

Bits 58

BN-C A2A2 47

BN-C ALST 47

BN-C ALA2 48

BN-C STST 48

Brickor 53

BS3 26

BS-4,8 26

BS-S 26

BULB-TITE 49

CDM 24

CDM-D7 23

CXLW 24

DH5 45

DI-M 45

DP11 45

DT 42

DT-S 42

EIS 51

Fein 55

Hylsor 58

HSS-6,0 31

HSS-DG 31

HSS borr 57

IA2 44

IG 44

IGF-S 44

EX-T 38

Lackering 59

LBS 43

Maskiner för uthyrning 59

MDC / MXC 13

MULTI-MONTI 35 – 35 – 37

Nvelope 29

PG-C-A2A2 49

PG-C-ALST 49

PowerBird 54

SC2 / SC3 / SC5 / SC6 27

SCS3 / SCS5 27

SCT7 27

SD6 19

SD14 19

SDA5 33

SDT5 15

SDT14 15

SDS hammarborr 56

SL2-S 22

SL3 25

SL3/2 25

SLA3 25

SLA5 33

SLG-S 21

SLG- T 21

SNG-S 21

SN4 24

SPT 51

SX3-D10 32

SX5-D12 32

SXC5 11

SXC16 11

SXW 17

SW2-S 18

SW3-T 17

SWL-S 19

TDA / TDB / TDC 20

TDBL 21

TI-6,3 43

TI-T25 43

TUF Borrstop 31

TUF-S 31

TPR-L 50

TW-S 33

Tätningsband 52

Quik Drive 55

VHM 31

ZD15 45

Produktindex

Panelinfästning Bet onginfästning N ve lo p e Nitar Ver kty g Övr igt An visning ar Index

(8)

10 SFS | Tak & Fasad | 2021

01

(9)

2021 | Tak & Fasad | SFS 11

Nya generationen självborrande skruvar för sandwichpaneler till stål & trä

Självborrande sandwichpanelinfästning i austenitiskt rostfritt stål AISI 304, A2 finns även i AISI 316, A4

01

Benämning Artikelnummer Pris/100st Antal/förp. Paneltjocklek stål Paneltjocklek trä ETA CE A2 C1–C4

SXC5-S19-6,3 × 80-A2 1573583 838,00 100 35 – 48 mm • • • •

SXC5-S19-6,3 ×100-A2 1573584 849,00 100 45 – 68 mm 25 – 48 mm • • • •

SXC5-S19-6,3 ×120-A2 1573585 900,00 100 55 – 88 mm 35 – 68 mm • • • •

SXC5-S19-6,3 ×140-A2 1573586 977,00 100 75 –108 mm 55 – 88 mm • • • •

SXC5-S19-6,3 ×160-A2 1573587 1 313,00 100 95 –128 mm 75 –108 mm • • • •

SXC5-S19-6,3 ×190-A2 1573588 1 581,00 100 115 –158 mm 95 –138 mm • • • •

SXC5-S19-6,3 × 220-A2 1573590 1 825,00 100 145 –188 mm 125 –168 mm • • • •

SXC5-S19-6,3 × 250-A2 1573591 2 974,00 100 175 – 218 mm 155 –198 mm • • • •

SXC5-S19-6,3 × 290-A2 1573592 3 193,00 100 215 – 258 mm 195 – 238 mm • • • •

SXC16-S19-5,8 × 90-A2 1573595 1 001,00 100 35 – 48 mm • • • •

SXC16-S19-5,8 ×110-A2 1573596 1 018,00 100 45 – 68 mm • • • •

SXC16-S19-5,8 ×130-A2 1573597 1 108,00 100 55 – 88 mm • • • •

SXC16-S19-5,8 ×150-A2 1573707 1 191,00 100 75 –108 mm • • • •

SXC16-S19-5,8 ×170-A2 1573709 1 595,00 100 95 –128 mm • • • •

SXC16-S19-5,8 × 200-A2 1573710 1 838,00 100 115 –158 mm • • • •

SXC16-S19-5,8 × 230-A2 1573712 2 173,00 100 145 –188 mm • • • •

SXC16-S19-5,8 × 260-A2 1573714 2 992,00 100 175 – 218 mm • • • •

SXC16-S19-5,8 × 300-A2 1573715 3 131,00 100 215 – 258 mm • • • •

SXC16-S19/A4-5,8×355-A4 1606472 3 424,00 100 268-313 mm • • • •

SXC16-S29-5,8 ×150-A2 1647773 1 208,00 100 75–108 mm • • • •

SXC16-S29-5,8×200-A2 1644273 1 864,00 100 115–158 mm • • • •

SXC16-S29-5,8×230-A2 1647796 2 205,00 100 145 –188 mm • • • •

SXC16-S29-5,8×260-A2 1647797 3 036,00 100 175–218 mm • • • •

Panelinfästning Bet onginfästning N ve lo p e Nitar Ver kty g Övr igt An visning ar Index

(10)

12 SFS | Tak & Fasad | 2021

(11)

13

Nya generationen skruvar för sandwichpaneler till betong

Gängskärande sandwichpanelinfästning till betong, finns utan bricka samt med S16, S19 & S22 bricka

Gängskärande sandwichpanelinfästning till betong, finns utan bricka samt med S16, S19 & S22 bricka

Installationsverktyg Impact mutterdragare MDC 85–205mm Max moment 300 Nm MDC 225–365mm Max moment 450 Nm

Benämning Artikelnummer Pris/100st Antal/förp. Drivning Paneltjocklek Förborra Ø ETA CE C1– C5

MXC-S22-7,5×95-A4 1596768 3 373,00 100 8mm hex 18 – 45 mm 6 mm • • • •

MXC-S22-7,5×115-A4 1596790 3 552,00 100 8mm hex 35 – 65 mm 6 mm • • • •

MXC-S22-7,5×135-A4 1596807 3 852,00 100 8mm hex 55 – 85 mm 6 mm • • • •

MXC-S22-7,5×155-A4 1596818 4 091,00 100 8mm hex 75 – 105 mm 6 mm • • • •

MXC-S22-7,5×175-A4 1596868 4 851,00 100 8mm hex 95 – 125 mm 6 mm • • • •

MXC-S22-7,5×195-A4 1596956 6 492,00 100 8mm hex 115 – 145 mm 6 mm • • • •

MXC-S22-7,5×215-A4 1597025 6 857,00 100 8mm hex 135 – 165 mm 6 mm • • • •

MXC-S22-7,5×235-A4 1598674 7 142,00 100 8mm hex 155 – 185 mm 6 mm • • • •

MXC-S22-7,5×255-A4 1598715 7 427,00 100 8mm hex 175 – 205 mm 6 mm • • • •

MXC-S22-7,5×275-A4 1598727 8 019,00 100 8mm hex 195 – 225 mm 6 mm • • • •

MXC-S22-7,5×295-A4 1598791 9 813,00 100 8mm hex 215 – 245 mm 6 mm • • • •

MXC-S22-7,5×315-A4 1598814 10 975,00 100 8mm hex 235 – 265 mm 6 mm • • • •

MXC-S22-7,5×335-A4 1598970 11 291,00 100 8mm hex 255 – 285 mm 6 mm • • • •

MXC-S22-7,5×355-A4 1599214 11 608,00 100 8mm hex 275 – 305 mm 6 mm • • • •

MXC-S22-7,5×375-A4 1599218 12 030,00 100 8mm hex 295 – 325 mm 6 mm • • •

Benämning Artikelnummer Pris/100st Antal/förp. Drivning Paneltjocklek Förborra Ø ETA CE C1– C3

MDC-S19-7,5x85 1562034 613,00 100 8mm hex 15 – 45 mm 6 mm • • • •

MDC-S19-7,5x105 1562228 788,00 100 8mm hex 35 – 65 mm 6 mm • • • •

MDC-S19-7,5x125 1562227 819,00 100 8mm hex 55 – 85 mm 6 mm • • • •

MDC-S19-7,5x145 1562225 870,00 100 8mm hex 75 – 105 mm 6 mm • • • •

MDC-S19-7,5x165 1562229 1 334,00 100 8mm hex 95 – 125 mm 6 mm • • • •

MDC-S19-7,5x185 1562224 1 643,00 100 8mm hex 115 – 145 mm 6 mm • • • •

MDC-S19-7,5x205 1562223 1 952,00 100 8mm hex 135 – 165 mm 6 mm • • • •

MDC-S19-7,5x225 1562222 2 261,00 100 8mm hex 155 – 185 mm 6 mm • • • •

MDC-S19-7,5x245 1562221 2 621,00 100 8mm hex 175 – 205 mm 6 mm • • • •

MDC-S19-7,5x265 1562210 2 668,00 100 8mm hex 195 – 225 mm 6 mm • • • •

MDC-S19-7,5x285 1562209 2 884,00 100 8mm hex 215 – 245 mm 6 mm • • • •

MDC-S19-7,5x305 1562208 3 273,00 100 8mm hex 235 – 265 mm 6 mm • • • •

MDC-S19-7,5x325 1562207 3 378,00 100 8mm hex 255 – 285 mm 6 mm • • • •

MDC-S19-7,5x345 1562206 3 959,00 100 8mm hex 275 – 305 mm 6 mm • • • •

MDC-S19-7,5x365 1562205 4 064,00 100 8mm hex 295 – 325 mm 6 mm • • •

MDC-S16-7,5x85–365 Kontakta SFS för detta sortiment 100 15 – 325 mm 6 mm • • • •

MDC-S22-7,5x85–365 Kontakta SFS för detta sortiment 100 15 – 325 mm 6 mm • • • •

Panelinfästning Bet onginfästning N ve lo p e Nitar Ver kty g Övr igt An visning ar Index

(12)

14 SFS | Tak & Fasad | 2021

(13)

15 Benämning Artikelnummer Pris/100 st Antal/förp. Klämlängd min/max Borrkap. min/max ETA CE C1–C3

SDT5-A19-5,5x108 1423950 287,00 100 55 – 88 1,5 – 5 • • • •

SDT5-A19-5,5x128 1423954 319,00 100 75 – 108 1,5 – 5 • • • •

SDT5-A19-5,5x148 1423960 372,00 100 95 – 128 1,5 – 5 • • • •

SDT5-A19-5,5x178 1424449 832,00 100 115 – 158 1,5 – 5 • • • •

SDT5-A19-5,5x208 1424466 892,00 100 148 – 188 1,5 – 5 • • • •

SDT5-A19-5,5x238 1424468 979,00 100 175 – 218 1,5 – 5 • • • •

SDT5-A19-5,5x278 1424469 1 064,00 100 215 – 258 1,5 – 5 • • • •

0,00

SDT5-S29-5,5x148 1114748 630,00 100 95 – 128 1,5 – 5 • • • •

SDT5-S29-5,5x208 1261888 1 232,00 100 145 – 188 1,5 – 5 • • • •

SDT5-S29-5,5x238 1114750 1 477,00 100 175 – 218 1,5 – 5 • • • •

0,00

SDT14-A19-5,5x98 1423712 416,00 100 45 – 68 4 – 14 • • • •

SDT14-A19-5,5x118 1423880 446,00 100 55 – 88 4 – 14 • • • •

SDT14-A19-5,5x138 1423882 493,00 100 75 – 108 4 – 14 • • • •

SDT14-A19-5,5x158 1423884 544,00 100 95 – 128 4 – 14 • • • •

SDT14-A19-5,5x188 1424470 946,00 100 115 – 158 4 – 14 • • • •

SDT14-A19-5,5x218 1424471 1 004,00 100 145 – 188 4 – 14 • • • •

SDT14-A19-5,5x248 1424472 1 064,00 100 175 – 218 4 – 14 • • • •

SDT14-A19-5,5x288 1424498 1 168,00 100 215 – 258 4 – 14 • • • •

SDT14-S19-5,5x348 1465147 1 746,00 100 275 – 318 4 – 14 • • • •

0,00

SDT14-S29-5,5x138 1014985 912,00 100 75 – 108 4 – 14 • • • •

SDT14-S29-5,5x188 1210971 1 334,00 100 115 – 158 4 – 14 • • • •

SDT14-S29-5,5x248 1478951 1 743,00 100 175 – 218 4 – 14 • • • •

SDT14-S29-5,5x288 1478958 1 846,00 100 215 – 258 4 – 14 • • • •

Infästning av sandwichpaneler till metallprofiler

Självborrande panelskruv i sätthärdat kolstål SS1370, Durocoat rostskyddsbehandlad

Panelinfästning Bet onginfästning N ve lo p e Nitar Ver kty g Övr igt An visning ar Index

(14)

16 SFS | Tak & Fasad | 2021

Montering av plåt och kassetter till lättbalk och stål

Benämning Artikelnummer Pris/100 st Antal/förp. Borrkap. min/max Klämlängd max ETA CE C1–C5 C1–C4

SX3/6-S16-6x22 1274349 343,00 1000 1 – 3 mm 6 • • • •

SX3/9-S16-6x29 1141978 349,00 500 1 – 3 mm 9 • • • •

SX3/9-S16-6x29-A4* 1183164 586,00 500 1 – 3 mm 9 • • • •

SX3/15-S16-6x40 1133237 515,00 500 1 – 3 mm 15 • • • •

SX3/20-S16-6x50 1133239 580,00 500 1 – 3 mm 20 • • • •

SX5/8-S16-5,5x31 1134316 467,00 250 1,5 – 5 mm 8 • • • •

SX5/8-S16-5,5x31-A4* 1183165 657,00 500 1,5 – 5 mm 8 • • • •

SX5/12-S16-5,5x35 1123168 481,00 500 1,5 – 5 mm 12 • • • •

SX5/12-S16-5,5x35-A4* 1183167 733,00 500 1,5 – 5 mm 12 • • • •

SX5/18-S16-5,5x41 1134477 564,00 500 1,5 – 5 mm 18 • • • •

SX5/20-30-S16-5,5x52 1133684 656,00 250 1,5 – 5 mm 20 – 30 • • • •

SX5/38-S16-5,5x61 1168765 770,00 100 1,5 – 5 mm 38 • • • •

SX5/55-S16-5,5x78 1133330 832,00 250 1,5 – 5 mm 15 – 55 • • • •

SX5/70-S16-5,5x93 1141958 1 067,00 250 1,5 – 5 mm 30 – 70 • • • •

SX14/12-S16-5,5x40 770785 510,00 500 4 – 14 mm 12 • • • •

SX14/12-S16-5,5x40-A4* 1183162 801,00 500 4 – 14 mm 12 • • • •

SX14/38-S16-5,5x66 770805 827,00 250 4 – 14 mm 38 • • • •

SX14/58-S16-5,5x86 523277 1 068,00 250 4 – 14 mm 58 • • • •

SX14/75-S16-5,5x103 768379 1 339,00 250 4 – 14 mm 75 • • • •

*Syrafast utförande (1.4401, bricka A2).

Benämning Artikelnummer Pris/100 st Antal/förp. Borrkap. min/max Klämlängd max ETA CE C1–C4

SX3/9-L12-S16-6x29 1142003 480,00 500 1 – 3 mm 9 • • • •

SX3/15-L12-S16-6x40 1196325 574,00 500 1,5 – 5 mm 15 • • • •

SX5/8-L12-A12-5,5x31 1134345 502,00 500 1,5 – 5 mm 8 • • • •

SX5/8-L12-S16-5,5x31 1134340 552,00 500 1,5 – 5 mm 8 • • • •

SX5/12-L12-A12-5,5x35 1134359 478,00 500 1,5 – 5 mm 12 • • • •

SX5/18-L12-S16-5,5x41 1135439 891,00 500 1,5 – 5 mm 18 • • • •

SX5/38-L12-S16-5,5x61 1135110 809,00 250 1,5 – 5 mm 38 • • • •

SX14/12-L12-S16-5,5x40 776328 667,00 500 4 – 14 mm 12 • • • •

E420 Irius hylsa 973316 413,00 1

SX borrande skruv i austenitiskt rostfritt stål AISI 304, A2 - irius® drivning SX borrande skruv i austenitiskt rostfritt stål AISI 304, A2/A4

(15)

17 Benämning Artikelnummer Pris/100 st Antal/förp. Borrkap. min/max ETA CE C1–C4

SXW-L12-A12-5,5x44 1133475 459,00 500 2x1,0 • • • •

SXW-L12-6,5x54 1165307 509,00 1000 2x1,0 • • • •

SXW-L12-S16-6,5X52 1133037 605,00 250 2x1,0 • • • •

E420 Irius hylsa 973316 413,00 1

SXW borrande skruv i austenitiskt rostfritt stål AISI 304, A2 - irius® drivning

Montering av plåt i stål och

aluminium till träregel och limträ

Benämning Artikelnummer Pris/100 st Antal/förp. Borrkap. min/max ETA CE C1–C4

SXW-A14-5,5x42 1486168 450,00 250 2x1,0 • • • •

SXW-S19-5,5x42 1133488 491,00 500 2x1,0 • • • •

SXW-S16-6,5x52 1123138 540,00 250 2x1,0 • • • •

SXW-S19-6,5x52 1123139 568,00 250 2x1,0 • • • •

SXW-S19-6,5x75 1107866 791,00 250 2x1,0 • • • •

SXW-S19-6,5x99 1098610 1 325,00 250 2x1,0 • • • •

SXW borrande skruv i austenitiskt rostfritt stål AISI 304, A2

SW Montering av stål och plåt till trä och limträ

Benämning Artikelnummer Pris/100 st Antal/förp. Borrkapacitet ETA CE C1–C3

SW3-T-H15-6,5x50 1069981 231,00 250 2x1,5 mm • • • •

SW3-T15-6,5x50 1471551 233,00 250 2x1,5 mm • • • •

SW borrande skruv i sätthärdat kolstål SS1370, Durocoat rostskyddsbehandlad, fast 15 mm fläns

Panelinfästning Bet onginfästning N ve lo p e Nitar Ver kty g Övr igt An visning ar Index

(16)

18 SFS | Tak & Fasad | 2021

Montering av stålplåt och aluminium till träregel

Benämning Artikelnummer Pris/100 st Antal/förp. Borrkap. min/max ETA CE C1–C4

SW2-S-A14-4,8x35 1487884 386,00 250 2x1,0 mm • • • •

SW2-S-A14-4,8x35-RAL3009 röd 706871 506,00 250 2x1,0 mm • • • •

SW2-S-A14-4,8x35-RAL5009 blå 707348 506,00 250 2x1,0 mm • • • •

SW2-S-A14-4,8x35-RAL6003 grön 707344 506,00 250 2x1,0 mm • • • •

SW2-S-A14-4,8x35-RAL7024 mörkgrå 706873 506,00 250 2x1,0 mm • • • •

SW2-S-A14-4,8x35-RAL7032 ljusgrå 707347 506,00 250 2x1,0 mm • • • •

SW2-S-A14-4,8x35-RAL7035 ljusgrå 706874 506,00 250 2x1,0 mm • • • •

SW2-S-A14-4,8x35-RAL7040 fönstergrå 729174 506,00 250 2x1,0 mm • • • •

SW2-S-A14-4,8x35-RAL8004 tegelröd 706875 506,00 250 2x1,0 mm • • • •

SW2-S-A14-4,8x35-RAL8014 brun 707345 506,00 250 2x1,0 mm • • • •

SW2-S-A14-4,8x35-RAL9003 gråvit 1111999 506,00 250 2x1,0 mm • • • •

SW2-S-A14-4,8x35-RAL9006 silver metallic 707343 506,00 250 2x1,0 mm • • • •

SW2-S-A14-4,8x35-RAL9007 alu. metallic 728979 506,00 250 2x1,0 mm • • • •

SW2-S-A14-4,8x35-RAL9010 vit 706876 506,00 250 2x1,0 mm • • • •

SW2-S-A14-4,8x35-RAL9011 svart 706877 506,00 250 2x1,0 mm • • • •

Pris/st

HR8-6,3-S Hylsa 14962 62,00/st 1

Montering av plåt till träläkt

SW2-S borrande skruv i austenitiskt rostfritt stål AISI 304, A2

Benämning Artikelnummer Pris/100 st Antal/förp. ETA CE C1–C2

AFS-T-A14-4,8x35 1554858 49,00 250 • • •

AFS-T-A14-4,8x35-RAL3009 (RR29) 1549308 54,00 250 • • •

AFS-T-A14-4,8x35-RAL7015 (RR23) 1549311 54,00 250 • • •

AFS-T-A14-4,8x35-RAL7024 1549305 54,00 250 • • •

AFS-T-A14-4,8x35-RAL7032 (RR30) 1549306 54,00 250 • • •

AFS-T-A14-4,8x35-RAL7038 (RR21) 1549309 54,00 250 • • •

AFS-T-A14-4,8x35-RAL7045 (RR22) 1549310 54,00 250 • • •

AFS-T-A14-4,8x35-RAL8004 (RR750) 1549304 54,00 250 • • •

AFS-T-A14-4,8x35-RAL8014 1549302 54,00 250 • • •

AFS-T-A14-4,8x35-RAL9006 (RR40) 1549300 54,00 250 • • •

AFS-T-A14-4,8x35-RAL9007 (RR41) 1549313 54,00 250 • • •

AFS-T-A14-4,8x35-RAL9010 1549299 54,00 250 • • •

AFS-T-A14-4,8x35-RAL9011 (RR33) 1549080 54,00 250 • • •

*Ej lagerstandard. De flesta skruvarna kan levereras pulverlackerade från RAL och NCS färgsystem.

AFS-T montering av profilerad plåt till stål och träreglar på tak och vägg

(17)

19

Montering av plåt och kassetter till lättbalk

Benämning Artikelnummer Pris/100 st Antal/förp. Borrkap. min/max Klämlängd max ETA CE C1–C3

SD6-H15-5,5x25 1423701 107,00 500 1,5 – 6 mm 13 mm • • •

SD14-H15-5,5x34 1420173 126,00 500 4 – 14 mm 14 mm • • •

SD borrande skruv i sätthärdat stål, Durocoat rostskyddsbehandlad, 15 mm fläns

SD Montering av plåt och kassetter till lättbalk

Benämning Artikelnummer Pris/100 st Antal/förp. Borrkap. min/max Klämlängd max ETA CE C1–C3

SD6-T16-5,5x28 1423084 106,00 500 1,5 – 6 13 • • • •

SD6-T16-5,5x28 RAL3009 röd 1232364 171,00 100 1,5 – 6 13 • • • •

SD6-T16-5,5x28 RAL9010 vit 1239241 171,00 100 1,5 – 6 13 • • • •

SD6-T16-5,5x28 RAL9011svart 1362200 171,00 100 1,5 – 6 13 • • • •

SD6-T16-5,5x38 1423700 136,00 500 1,5 – 6 23 • • • •

SD6-T16-5,5x65 1423701 200,00 500 1,5 – 6 22 – 50 • • • •

SD14-T16-5,5x34 1423111 139,00 500 4 – 14 11 • • • •

SD14-T16-5,5x48 1423120 180,00 500 4 – 14 25 • • • •

SD14-T16-5,5x58 1423121 234,00 250 4 – 14 5 – 35 • • • •

*Ej lagerstandard

SD borrande skruv i sätthärdat kolstål SS1370, Durocoat rostskyddsbehandlad

Montering av plåt till träreglar

Benämning Artikelnummer Pris/100 st Antal/förp. Borrkap. min/max ETA CE C1–C4

SWL-S-L12-A12-5,5x28 509504 469,00 250 0,5 – 2x1,25 • • • •

SWL-S-L12-A12-5,5x28-RAL3009 röd 513899 558,00 250 0,5 – 2x1,25 • • • •

SWL-S-L12-A12-5,5x28-RAL5009 blå 513900 558,00 250 0,5 – 2x1,25 • • • •

SWL-S-L12-A12-5,5x28-RAL7024 mörkgrå 513902 558,00 250 0,5 – 2x1,25 • • • •

SWL-S-L12-A12-5,5x28-RAL7032 ljusgrå 513903 558,00 250 0,5 – 2x1,25 • • • •

SWL-S-L12-A12-5,5x28-RAL7040 fönstergrå 513904 558,00 250 0,5 – 2x1,25 • • • •

SWL-S-L12-A12-5,5x28-RAL8004 tegelröd 513905 558,00 250 0,5 – 2x1,25 • • • •

SWL-S-L12-A12-5,5x28-RAL8014 brun 513946 558,00 250 0,5 – 2x1,25 • • • •

SWL-S-L12-A12-5,5x28-RAL9006 silvermet. 515432 558,00 250 0,5 – 2x1,25 • • • •

SWL-S-L12-A12-5,5x28-RAL9007 mörkmet. 1020345 558,00 250 0,5 – 2x1,25 • • • •

SWL-S-L12-A12-5,5x28-RAL9010 vit 513948 558,00 250 0,5 – 2x1,25 • • • •

SWL-S-L12-A12-5,5x28-RAL9011 svart 513950 558,00 250 0,5 – 2x1,25 • • • •

Pris/st

E420 Irius hylsa 973316 413,00/st 1

SWL-S borrande universalskruv i austenitiskt rostfritt stål AISI 304, A2 - irius® drivning

Panelinfästning Bet onginfästning N ve lo p e Nitar Ver kty g Övr igt An visning ar Index

(18)

20 SFS | Tak & Fasad | 2021

Montering av plåt och kassetter till trä, lättbalk och balk

Benämning Artikelnummer Pris/100 st Antal/förp. ETA CE C1–C4

TDA-S-S16-6,5x20 1526324 260,00 500 • • • •

TDA-S-S16-6,5x40 1526325 330,00 250 • • • •

TDA-S-S16-6,5x60 1526326 412,00 250 • • • •

TDA-S-S16-6,5x80 1526328 527,00 250 • • • •

TDA-S-S16-6,5x100 6768 639,00 100 • • • •

TDA-S-S16-6,5x120 1526330 845,00 100 • • • •

TDA-S-S16-6,5x140 1526342 989,00 100 • • • •

TDA-S-S16-6,5x160 1526344 1 071,00 100 • • • •

TDA-S-S16-6,5x180 1526346 1 182,00 100 • • • •

TDA-S-S16-6,5x200 1526347 1 426,00 100 • • • •

Finns även med S19 och S22 brickor. De flesta skruvarna kan levereras pulverlackerade från RAL och NCS färgsystem.**Syrafast.

Benämning Artikelnummer Pris/100 st Antal/förp. ETA CE C1–C4

TDB-S-S16-6,3x20 1526350 297,00 500 • • • •

TDB-S-S16-6,3x40 1526352 371,00 250 • • • •

TDB-S-S16-6,3x60 1526353 453,00 250 • • • •

TDB-S-S16-6,3x80 1526354 589,00 250 • • • •

TDB-S-S16-6,3x100 1022759 688,00 100 • • • •

TDB-S-S16-6,3x120 1526355 853,00 100 • • • •

TDB-S-S16-6,3x140 1526356 964,00 100 • • • •

TDB-S-S16-6,3x160 1526357 1 084,00 100 • • • •

TDB-S-S16-6,3x180 1526359 1 195,00 100 • • • •

TDB-S-S16-6,3x200 1270144 1 463,00 100 • • • •

Finns även med S19 och S22 brickor. De flesta skruvarna kan levereras pulverlackerade från RAL och NCS färgsystem.**Syrafast.

TDA-S gängpressande skruv i austenitiskt rostfritt AISI 304, A2 stål till träreglar, finns även i A4/A5

TDB-S gängpressande skruv i austenitiskt rostfritt AISI 304, A2 stål till lättbalk och balk, finns även i A4/A5

Benämning Artikelnummer Pris/100 st Antal/förp. ETA CE C1–C4

TDC-S-S19-6,3x19 6853 334,00 500 • • •

TDC-S-S19-7,1x19 6866 537,00 500 • • •

TDC-S gängpressande i austenitiskt rostfritt finns även i A4/A5 stål till lättbalk och balk

(19)

21

Säker montering av bärande stålkonstruktioner

Förborras Upp till 3 mm Över 3 mm

8,6 (M8) 7,5 mm 8 mm

10,6 (M10) 9 mm 10 mm

Upp till 6 mm Över 6 mm 13,4 (M12) 12,5 mm 13 mm

nonut® gängpressande skruv, zinkbehandlad kolstål

Benämning Artikelnummer Pris/100 st Antal/förp. Klämlängd max ETA CE

nonut®-TDBL-T-8,6x16 1542214 438,00 100 13 mm • •

nonut®-TDBL-T-10,6x23 1542223 640,00 100 13 mm • •

nonut®-TDBL-T-10,6x30 1542217 710,00 100 20 mm • •

nonut®-TDBL-T-10,6x50 1561761 779,00 100 40 mm

nonut®-TDBL-T-13,4x20 1386539 773,00 100 10 mm • •

nonut®-TDBL-T-13,4x30 1542212 898,00 100 10 mm • •

nonut®-TDBLF-T-10,6x23* 1425473 640,00 100 13 mm • •

nonut®-TDBLF-T-13,4x20* 1542465 773,00 100 10 mm • •

Pris/st

E313 magnetisk hylsa för Ø 8,6 508029 149,00/st 1

E416,-150-Q1/2” magnetisk hylsa för Ø10,6 och 13,4 1389740 232,00/st 1

TDBL skruven ersätter mutter och bricka, endast ett verktyg behövs och montage sker endast från en sida.

Benämning Artikelnummer Pris/100 st Antal/förp. Klämlängd mm ETA CE C1–C5 C1–C4

SLG-S-S14-4,8x20 1351313 308,00 250 2x0,5 – 2x0,88 mm • • • •

SLG-S-S14-4,8x20 A4 1421680 344,00 250 2x0,5 – 2x0,88 mm • • • •

SLG-S-4,8x20 spånfri sidöverlappskruv i austenitiskt rostfritt stål till plåt AISI 304, A2/A4

Benämning Artikelnummer Pris/100 st Antal/förp. Klämlängd mm C1–C2

SLG-T-A14-4,8x20 1385274 80,00 250 2x0,5 – 2x0,88 mm • •

SLG-T-4,8x20 sidöverlappskruv sätthärdat kolstål SS1370

Benämning Artikelnummer Pris/100 st Antal/förp. Klämlängd mm Borrkap. min – max C1–C4

SNG-S-7,2x20 1396013 396,00 250 1x0,40 – 2,5 mm Stål: 0,4 – 0,63 mm • •

Alu: 0,5 – 2,5 mm SNG-S sidöverlappskruv i fullt rostfritt stål AISI 304, A2/A4

Panelinfästning Bet onginfästning N ve lo p e Nitar Ver kty g Övr igt An visning ar Index

(20)

22 SFS | Tak & Fasad | 2021

Montering i sidöverlapp av plåt stål och aluminium

Benämning Artikelnummer Pris/100 st Antal/förp. Klämlängd ETA CE C1–C5 C1–C4

SL2-S-A14-5,5x25 1486241 306,00 250 2x0,4 – 2x1,0 • • • • •

SL2-S-S14-5,5x25-A4 1134154 384,00 250 2x0,4 – 2x1,0 • • • • •

SL2-S-A14-5,5x25 RAL3009 röd* 1140099 433,00 250 2x0,4 – 2x1,0 • • • • •

SL2-S-A14-5,5x25 RAL5009 blå* 1140113 433,00 250 2x0,4 – 2x1,0 • • • • •

SL2-S-A14-5,5x25 RAL7024 grå* 1140121 433,00 250 2x0,4 – 2x1,0 • • • • •

SL2-S-A14-5,5x25 RAL7032 ljusgrå* 1140123 433,00 250 2x0,4 – 2x1,0 • • • • •

SL2-S-A14-5,5x25 RAL7035 ljusgrå* 1137664 433,00 250 2x0,4 – 2x1,0 • • • • •

SL2-S-A14-5,5x25 RAL7040 mellangrå* 1140124 433,00 250 2x0,4 – 2x1,0 • • • • •

SL2-S-A14-5,5x25 RAL8004 tegelröd* 1140125 433,00 250 2x0,4 – 2x1,0 • • • • •

SL2-S-A14-5,5x25 RAL9006 metallic* 1139471 433,00 250 2x0,4 – 2x1,0 • • • • •

SL2-S-A14-5,5x25 RAL9007 aluminium* 1140129 433,00 250 2x0,4 – 2x1,0 • • • • •

SL2-S-A14-5,5x25 RAL9010 vit* 1137667 433,00 250 2x0,4 – 2x1,0 • • • • •

SL2-S-A14-5,5x25 RAL9011 svart* 1140141 433,00 250 2x0,4 – 2x1,0 • • • • •

SL2-S-S16-6,3x28 1133512 433,00 500 2x0,4 – 2x1,0 • • • • •

*Magasinerad på förfrågan

SL2-S sidöverlappskruv i austenitiskt rostfritt stål AISI 304, A2/A4

Benämning Artikelnummer Pris/100 st Antal/förp. Klämlängd ETA CE C1–C2

ASL2-T-A14-4,8x20 1554857 54,00 250 2x0,4 – 2x1,0 • • • •

ASL2-T-A14-4,8x20-MQD 1562070 128,00 250 2x0,4 – 2x1,0 • • • • •

ASL2-T-A14-4,8x20-RAL3009 1549268 58,00 250 2x0,4 – 2x1,0 • • • •

ASL2-T-A14-4,8x20-RAL7024 1549266 58,00 250 2x0,4 – 2x1,0 • • • •

ASL2-T-A14-4,8x20-RAL7032 1549265 58,00 250 2x0,4 – 2x1,0 • • • •

ASL2-T-A14-4,8x20-RAL8004 1549263 58,00 250 2x0,4 – 2x1,0 • • • •

ASL2-T-A14-4,8x20-RAL8014 1549262 58,00 250 2x0,4 – 2x1,0 • • • •

ASL2-T-A14-4,8x20-RAL9006 1549261 58,00 250 2x0,4 – 2x1,0 • • • •

ASL2-T-A14-4,8x20-RAL9010 1549258 58,00 250 2x0,4 – 2x1,0 • • • •

ASL2-T-A14-4,8x20-RAL9011 1549257 58,00 250 2x0,4 – 2x1,0 • • • •

ASL2-T-A14-4,8x20-RAL-(RR21) 1549270 58,00 250 2x0,4 – 2x1,0 • • • •

ASL2-T-A14-4,8x20-RAL-(RR22) 1549281 58,00 250 2x0,4 – 2x1,0 • • • •

ASL2-T-A14-4,8x20-RAL-(RR23 1549282 58,00 250 2x0,4 – 2x1,0 • • • •

ASL2-T-A14-4,8x20-RAL-(RR40) 1549284 58,00 250 2x0,4 – 2x1,0 • • • •

ASL2-T-A14-4,8x20-RAL-(RR41) 1549286 58,00 250 2x0,4 – 2x1,0 • • • •

ASL2-T sidöverlappskruv i sätthärdat kolstål SS1370, rostskyddsbehandlad och lackerad

(21)

23

Benämning Artikelnummer Pris/100 st Antal/förp. Klämlängd CE C1–C4

CDM-D7-4,8x20-A2 * 1643422 260,00 500 2x0,4-2x0,63 • •

CDM-D7-4,8x20-A2-RAL7016 * 1672440 275,00 500 2x0,4-2x0,63 • •

CDM-D7-4,8x20-A2-RAL9006 * 1672428 275,00 500 2x0,4-2x0,63 • •

CDM-D7-4,8x20-A2-RAL9010 * 1672420 275,00 500 2x0,4-2x0,63 • •

CDM-D7-4,8x20-A2-RAL9011 * 1672520 275,00 500 2x0,4-2x0,63 • •

SD2-S-D7-4,8x22 1124098 340,00 500 2x1 • •

SD2-S-D7-4,8x22-RAL3009 röd 1096673 355,00 500 2x1 • •

SD2-S-D7-4,8x22-RAL7024 mörk grå 1096674 355,00 500 2x1 • •

SD2-S-D7-4,8x22-RAL7032 ljus grå 1096675 355,00 500 2x1 • •

SD2-S-D7-4,8x22-RAL7040 mellan grå 1136451 355,00 500 2x1 • •

SD2-S-D7-4,8x22-RAL8014 brun 1137465 355,00 500 2x1 • •

SD2-S-D7-4,8x22-RAL9006 silver metallic 1096658 355,00 500 2x1 • •

SD2-S-D7-4,8x22-RAL9007 mörk metallic 1096659 355,00 500 2x1 • •

SD2-S-D7-4,8x22-RAL9010 vit 1096671 355,00 500 2x1 • •

SD2-S-D7-4,8x22-RAL9011 svart 1096672 355,00 500 2x1 • •

SD2-S-D7-A10-4,8x22 1524180 375,00 500 2x1 • •

SD2-S-D7-A10-4,8x22-RAL3009 röd 1524269 395,00 500 2x1 • •

SD2-S-D7-A10-4,8x22-RAL7024 mörkgrå 1524291 395,00 500 2x1 • •

SD2-S-D7-A10-4,8x23-RAL9010 vit 1524293 395,00 500 2x1 • •

SD1-D7-4,8x22-A2 1680829 225,00 500 2x0,4-2x1 • •

SD1-D7-4,8x22-A2-RAL7016 * 1672416 240,00 500 2x0,4-2x1 • •

SD1-D7-4,8x22-A2-RAL7024 mörk grå * 1680581 240,00 500 2x0,4-2x1 • •

SD1-D7-4,8x22-A2-RAL9006 silver metallic * 1672399 240,00 500 2x0,4-2x1 • • SD1-D7-4,8x22-A2-RAL9007 mörk metallic * 1680586 240,00 500 2x0,4-2x1 • •

SD1-D7-4,8x22-A2-RAL9010 vit * 1672397 240,00 500 2x0,4-2x1 • •

SD1-D7-4,8x22-A2-RAL9011 svart * 1672446 240,00 500 2x0,4-2x1 • •

*Säljstart Q3

Montering av beslag till lättbalk och stål

Rostfri estetisk infästning av pilaster och beslag

Benämning Artikelnummer Pris/100 st Antal/förp. Klämlängd mm C1–C2

SL3-F-4,2x15 857296 87,00 1000 1,4 – 2,7 mm •

SL4-F-4,8x16 856400 65,00 1000 2,7 – 4,0 mm •

E466 Monteringshylsa 858496 203,00 1 För sammanfogning av stålprofiler till inner/yttervägg INRE PROFIL mm

0.7 1.0 1.2 1.5 2.0 0.7 SL3-F SL3-F SL3-F SL3-F SL3-F 1.0 SL3-F SL3-F SL3-F SL3-F SL4-F 1.2 SL3-F SL3-F SL3-F SL4-F 1.5 N/A N/A SL4-F SL4-F 2.0 SL4-F SL4-F SL4-F SL4-F

YTTRE PROFIL mm

SL4-FN/A

SL4-FN/A SL3-F SL4-F

Panelinfästning Bet onginfästning N ve lo p e Nitar Ver kty g Övr igt An visning ar Index

(22)

24 SFS | Tak & Fasad | 2021

Benämning Artikelnummer Pris/100 st Antal/förp. Klämlängd max Borrkap. min/max C1–C2

SN4/11-7504K-4,8x19 689551 80,00 1000 11 4 mm •

SN4/30-7504K-4,8x38 689575 96,00 1000 30 4 mm •

SN4 borrande skruv i sätthärdat kolstål SS1370, förzinkad

Benämning Artikelnummer Pris/100 st Antal/förp. Klämlängd ETA CE C1–C2

CDM-4,8x20 1476369 100,00 1000 2x0,63 – 2x1,25 • • •

CDM-4,8x20-MQD* 1476370 169,00 500 2x0,63 – 2x1,25 • • •

C1–C4

CDM-S19-6,0x20-A2 241,08 1000 2x0,63 – 2x1,25 • • •

CDM-S19-6,0x25-A2 1666716 279,30 500 2x0,63 – 2x1,25 • • •

Montering av sidöverlapp till bärande metallplåt

CDM montering av sidöverlapp till bärande metallplåt, förzinkad - 8 mm sexkantsdrivning

Benämning Artikelnummer Pris/100 st Antal/förp. Klämlängd max C1–C4

CXLW-D10-S12-4,8x28 1641069 242,00 500 0 – 2 mm • •

CXLW-D10-A10-4,8x28-RAL7024 1642745 268,00 500 0 – 2 mm • •

CXLW-D10-A10-4,8x28-RAL9006 1642748 268,00 500 0 – 2 mm • •

CXLW rostfri estetisk infästning av pilaster och beslag

Montering av beslag

(23)

25

Montering av tjockare stålprofiler till tunnare underlag av stål

Benämning Artikelnummer Pris/100 st Antal/förp. Klämlängd ETA CE C1–C2

SL2-4,8x20 Ej fläns 482671 25,00 1000 2x0,4 – 2x1,0 • • •

SL2-M-4,8x20 (magasinerad)* Ej fläns 3655 136,00 100 2x0,4 – 2x1,0 • • •

SL2-H15-6,3x20 Fast fläns 901082 134,00 500 2x0,63 – 2x1,0 • • •

SL2-H15-M-6,3x20 (magasinerad)* 15 mm 915799 191,00 100 2x0,63 – 2x1,0 • • •

SL3-H15-6,3x24 Fast fläns 984607 109,00 500 2x1,1 – 2x1,5 • • •

SL3-H15-M-6,3x24 (magasinerad)* 15 mm 933825 239,00 100 2x1,1 – 2x1,5 • • •

SL3-H15-6,3x32 Fast fläns 3615 107,00 500 2x1,1 – 2x1,5 • • •

SL3-H15-M-6,3x32 (magasinerad)* 15 mm 3659 289,00 100 2x1,1 – 2x1,5 • • •

SL2-H15-MQD-6,3x20** 1431493 239,00 500 2x0,63 – 2x1,0 • • •

SL3-H15-MQD-6,3x24** 1476542 1 247,00 500 2x1,1 – 2x1,5 • • •

SL3-H15-MQD-6,3x32** 1476546 268,00 400 2x1,1 – 2x1,5 • • •

*Magasinerad för Quik Drive, finns för uthyrning SL sidöverlappskruv i sätthärdat kolstål SS1370

Benämning Artikelnummer Pris/100 st Antal/förp. Klämlängd ETA CE C1–C4

SL2-S-L12-S14-6,3x28 1135477 390,00 500 2x0,5-2x1,0 • • • •

SL2-S-L12 sidöverlappskruv i austenitiskt rostfritt stål AISI 304, A2 irius® drivning

Benämning Artikelnummer Pris/100 st Antal/förp. Klämlängd C1–C4

SL2-S-D12-A10-5,5x25 1135881 338,00 250 2x0,5 – 2x1,0 • •

SL2-S-D12 sidöverlappskruv i austenitiskt rostfritt stål 18/8, A2 - T20 drivning

Benämning Artikelnummer Pris/100 st Antal/förp. Klämlängd min/max Borrkap. min/max ETA CE C1–C4 SL3/2-5-S-SV16-6x27 1071554 703,00 500 Stål/Stål: 1,9 – 3,8 mm Stål: 0,6/3,8 mm • • •

Alu/Stål: max 4,8 mm Alu: 0,6/4,8 mm SL3/2-S borrande skruv i austenitiskt rostfritt stål AISI 304, A2

Panelinfästning Bet onginfästning N ve lo p e Nitar Ver kty g Övr igt An visning ar Index

(24)

26 SFS | Tak & Fasad | 2021

Montage av tätskikt till underlag av stål

Benämning Artikelnummer Pris/100 st Antal/förp. Borrkap. min–max ETA CE FM Sintef C1–C4

BS-S-4,8x60 1341595 920,00 250 1x0,65–2x1,25 • • • • •

BS-S-4,8x80 1341596 1 021,00 250 1x0,65–2x1,25 • • • • •

BS-S-4,8x100 1341587 1 119,00 250 1x0,65–2x1,25 • • • • •

BS-S-4,8x120 1341588 1 293,00 250 1x0,65–2x1,25 • • • • •

BS-S-4,8x140 1341589 1 483,00 250 1x0,65–2x1,25 • • • • •

BS-S-4,8x160 1341591 1 962,00 250 1x0,65–2x1,25 • • • • •

BS-S-4,8x180 1341593 2 242,00 250 1x0,65–2x1,25 • • • • •

BS-S-4,8x200 1341594 2 528,00 250 1x0,65–2x1,25 • • • • •

isotak® BS-S borrande skruv i rostfritt stål, A4

Benämning Artikelnummer Pris/100 st Antal/förp. Borrkap. min–max ETA CE FM C1–C2

BS3-4,8x90 1467645 286,00 500 1x1,25–2x1,50 • • • •

isotak® BS3-4,8 borrande skruv i kolstål

Benämning Artikelnummer Pris/100 st Antal/förp. Borrkap. min–max ETA CE FM C1–C2

BS-4,8x50 1261131 85,00 1000 1x0,65–2x1,25 • • • •

BS-4,8x60 1261132 101,00 500 1x0,65–2x1,25 • • • •

BS-4,8x70 1261140 118,00 500 1x0,65–2x1,25 • • • •

BS-4,8x80 1261142 131,00 500 1x0,65–2x1,25 • • • •

BS-4,8x90 1261143 145,00 500 1x0,65–2x1,25 • • • •

BS-4,8x100 1261144 186,00 500 1x0,65–2x1,25 • • • •

BS-4,8x110 1261145 227,00 500 1x0,65–2x1,25 • • • •

BS-4,8x120 1261146 249,00 500 1x0,65–2x1,25 • • • •

BS-4,8x130 1261148 268,00 500 1x0,65–2x1,25 • • • •

BS-4,8x140 1261149 310,00 500 1x0,65–2x1,25 • • • •

BS-4,8x150 1261150 342,00 500 1x0,65–2x1,25 • • • •

BS-4,8x160 1233472 389,00 250 1x0,65–2x1,25 • • • •

BS-4,8x170 1261151 484,00 250 1x0,65–2x1,25 • • • •

BS-4,8x190 1261152 588,00 250 1x0,65–2x1,25 • • • •

BS-4,8x200 1261153 642,00 250 1x0,65–2x1,25 • • • •

BS-4,8x220 1261154 773,00 250 1x0,65–2x1,25 • • • •

BS-4,8x240 1261155 894,00 250 1x0,65–2x1,25 • • • •

BS-4,8x260 1261156 1 187,00 250 1x0,65–2x1,25 • • • •

BS-4,8x300 1261157 1 417,00 250 1x0,65–2x1,25 • • • •

isotak® BS-4,8 borrande skruv i kolstål

(25)

27

Infästning av trä till underlag av stål

Benämning Artikelnummer Pris/100st Antal/förp. Drivning Borrkap. min – max Klämlängd max C1–C4

SCS3/25-7982/PH2-4,8x42 1282666 429,00 250 PH2 1,0 – 3,0 mm 27 •

SCS3/25-7982/T25-4,8x42 Offert* 250 T25 1,0 – 3,0 mm 27 •

SCS3/25-7982/PH2-S4-4,8x42 (A4) Offert* 250 PH2 1,0 – 3,0 mm 27 C5

SCS3/55-7982/PH2-4,8x72 1282665 663,00 250 PH2 1,0 – 3,0 mm 57 •

SCS3/55-7982/PH2-S4-4,8x72 (A4) Offert* 250 PH2 1,0 – 3,0 mm 57 C5

SCS5/34-D10/T30-5,5x55 1152443 698,00 250 T30 2,0 – 5,0 mm 34 •

SCS5/54-D10/T30-5,5x75 1152444 1 053,00 250 T30 2,0 – 5,0 mm 54 •

SC borrande skruv i sätthärdat kolstål SS 1370 C1

SC2/21-PH2-4,2x30 844488 67,00 1000 PH2 0,7 – 2,0 mm 21 •

SC2/31-PH2-4,2x40 844770 97,00 1000 PH2 0,7 – 2,0 mm 31 •

SC3/25-PH2-4,8x35 844771 85,00 1000 PH2 1,0 – 3,0 mm 25 •

SC3/35-PH2-4,8x45 1085781 118,00 1000 PH2 1,0 – 3,0 mm 35 •

SC3/55-PH2-4,8x65 1068872 140,00 1000 PH2 1,0 – 3,0 mm 55 •

SC borrande skruv i sätthärdat kolstål SS1370

SC5/24-DS12-5,5x38 713806 150,00 1000 T20 2 – 5 mm 24 •

SC5/31-DS12-5,5x45 713809 160,00 1000 T20 2 – 5 mm 31 •

SC5/36-DS12-5,5x50 713811 170,00 1000 T20 2 – 5 mm 36 •

SC5/46-DS12-5,5x60 713817 180,00 1000 T20 2 – 5 mm 46 •

SC5/66-DS12-5,5x80 1068860 300,00 500 T20 2 – 5 mm 66 •

SC5/101-DS12-5,5x115 676891 319,00 500 T20 2 – 5 mm 101 •

SC6/29-12-U6,3x45 934066 158,00 1000 T30 2,5 – 6 mm 29 •

SC6/44-12-U6,3x60 934071 222,00 1000 T30 2,5 – 6 mm 44 •

SC6/54-12-U6,3x70 934074 237,00 500 T30 2,5 – 6 mm 54 •

SC6/64-12-U6,3x80 934076 296,00 500 T30 2,5 – 6 mm 64 •

SC6/69-12-U6,3x85 934078 365,00 500 T30 2,5 – 6 mm 69 •

SCT borrande skruv i sätthärdat kolstål SS 1370, 8mm diameter har Durocoat korrosionsskydd

SCT7/25-12-6,3x50 1181137 503,00 500 T30 3 – 7 mm 25 •

SCT7/35-12-6,3x60 1181151 507,00 500 T30 3 – 7 mm 35 •

SCT7/45-12-6,3x70 1181157 513,00 500 T30 3 – 7 mm 45 •

SCT7/55-12-6,3x80 1181161 536,00 500 T30 3 – 7 mm 55 •

SCT7/65-12-6,3x90 1181165 755,00 250 T30 3 – 7 mm 65 •

SCT7/35-15-8x70-E 1231028 714,00 500 T40 3 – 7 mm 35 C2

SCT7/60-15-8x95-E 1173156 800,00 250 T40 3 – 7 mm 60 C2

SCT7/65-15-8x100-E 1173159 1 029,00 250 T40 3 – 7 mm 65 C2

SCT15/60-15-B8x96-C 1125569 1 370,00 250 T40 3 – 15 mm 60 C2

SC borrande skruv i sätthärdat kolstål SS 1370, HP-High Performance korrosionsskydd C1–C3

SC8/42-HP-12-6,3x60 1033858 447,00 500 T30 3 - 8 mm 42 •

SC8/52-HP-12-6,3x70 1018715 581,00 250 T30 3 - 8 mm 52 •

SC8/72-HP-12-6,3x90 1125155 Offert 250 T30 3 - 8 mm 72 •

SC8/92-HP-12-6,3x110 1153552 1 140,00 250 T30 3 - 8 mm 92 •

*min order 50 000 st.

SCS borrande skruv i austenitiskt rostfritt stål AISI 304, A2

Panelinfästning Bet onginfästning N ve lo p e Nitar Ver kty g Övr igt An visning ar Index

(26)

28 SFS | Tak & Fasad | 2021

02

(27)

29

300mm 40mm Isolertjocklek

60mm 90mm 120mm

210mm 150mm

240mm 180mm

270mm

NV1

Bärsystemet för vertikala fasad applikationer.

NV3

Bärsystemet för dold infästning av fasadbeklädnad.

NV4

Bärsystemet för Trespa TS200.

NV5

Bärsystemet för Trespa TS300.

NV6

Bärsystemet med träregel för vertikal fasadbeklädnad.

NV7

Bärsystemet för dold infästning av kasetter.

Generic Cladding types

NV1 NV3 NV4 NV5 NV6 NV7

ACM Ok Ok

Aluminium Ok Ok

Brick slip Ok

Ceramic Ok Ok

Copper Ok

Fibre cement Ok Ok

Fibre concrete Ok Ok

GRC Ok Ok

GRP Ok Ok

Glass (non-vision) Ok Ok

HPL - high pressure laminate Ok Ok Trespa Trespa

Photovoltaic Ok Ok Ok

Render Ok Ok Ok

Stainless steel Ok Ok Ok

Terracotta Ok

Timber Ok Ok

Timber laminate Ok

Thin stone Ok Ok

Weatherboarding Ok Ok

Zinc Ok Ok Ok

Nvelope Bärsystem för ventilerade fasadsystem

Panelinfästning Bet onginfästning N ve lo p e Nitar Ver kty g Övr igt An visning ar Index

(28)

30 SFS | Tak & Fasad | 2021

(29)

31

Dold panelinfästning

TUF-S dold nitinfästning för HPL- & fibercementskivor i austenitiskt rostfritt stål AISI 304, A4

Benämning Artikelnummer Pris/100 st Antal/förp. Skivtjocklek Konsol Borrdjup ETA CE C1–C5

TUF-S-6x9-A4 1491706 1 459,00 500 8 mm 3,5 mm 5,5 mm • • •

TUF-S-6x11-A4 1493601 1 485,00 500 12 mm 3,5 mm 7,5 mm • • •

TUF-S-6x13-A4 1493603 1 518,00 500 12 mm 3,5 mm 9,5 mm • • •

Benämning Artikelnummer Pris/st Antal/förp. Borrdjup

HSS-6,0x40 1481609 549,00 1 5 mm

HSS-6,0x40,5 1514312 568,00 1 5,5 mm

HSS-6,0x41 1481601 581,00 1 6 mm

HSS-6,0x41,5 1514314 596,00 1 6,5 mm

HSS-6,0x42 1481588 605,00 1 7 mm

HSS-6,0x42,5 1414315 618,00 1 7,5 mm

HSS-6,0x43 1478593 629,00 1 8 mm

HSS-6,0x43,5 1514316 645,00 1 8,5 mm

HSS-DG-4,1x110 1380545 Kontakta SFS 1

HSS-DG-5,1x110 1257217 136,00 1

VHM-6,0x40,5 Borr för fibercement 1586737 815,00 1 5,5 mm

DG-146x20-8,0 1320658 1250,00 1 5,1 mm

DG-146x20-9,0 1320659 Kontakta SFS 1 5,1 mm

DG-146x20-10,0 1321704 Kontakta SFS 1 5,1 mm

TUF Borrstopp 1478567 1 070,00 1

Panelinfästning Bet onginfästning N ve lo p e Nitar Ver kty g Övr igt An visning ar Index

(30)

32 SFS | Tak & Fasad | 2021

Montering av plåt och skivmaterial till stålregel

Benämning Artikelnummer Pris/100 st Antal/förp. Borrkapacitet Skalle diameter C1–C4

SX3-D10-4,8x25 1193547 325,00 500 1 – 3 mm 10 • •

SX3-D10-4,8x25-RAL9010 1211457 383,00 500 1 – 3 mm 10 • •

SX3-D10-4,8x25-RAL9011 1211458 383,00 500 1 – 3 mm 10 • •

SX5/12-D12-5,5x35 1133805 402,00 1000 1,5 – 5 mm 12 • •

SX3-D10 borrande skruv i austenitiskt rostfritt stål AISI 304,A2 - T20 drivning

SCFW Montering av fibercementskivor till träreglar

Benämning Artikelnummer Pris/100 st Antal/förp. Klämlängd C1–C4

BFS/21-25-S-D16-M5x20-SLEEVE 1395666 1 006,00 100 21 – 25 mm • •

BFS/26-30-S-D16-M5x25-SLEEVE 1395671 1 015,00 100 26 – 30 mm • •

BFS/31-35-S-D16-M5x30-SLEEVE 1395679 1 021,00 100 31 – 35 mm • •

BFS/36-40-S-D16-M5x35-SLEEVE 1395681 1 060,00 100 36 – 40 mm • •

BFS/41-45-S-D16-M5x40-SLEEVE 1395682 1 067,00 100 41 – 45 mm • •

BFS/46-50-S-D16-M5x45-SLEEVE 1395683 1 075,00 100 46 – 50 mm • •

BFS/51-55-S-D16-M5x50-SLEEVE 1395686 1 133,00 100 51 – 55 mm • •

BFS/56-60-S-D16-M5x55-SLEEVE 1395687 1 140,00 100 56 – 60 mm • •

BFS/61-65-S-D16-M5x60-SLEEVE 1395688 1 149,00 100 61 – 65 mm • •

BFS/66-70-S-D16-M5x65-SLEEVE 1395689 1 255,00 100 66 – 70 mm • •

BFS/71-75-S-D16-M5x70-SLEEVE 1395690 1 262,00 100 71 – 75 mm • •

Kan levereras pulverlackerade från RAL och NCS färgsystem.

BFS balkonginfästning i rostfritt stål A2, TX T20

Benämning Artikelnummer Pris/100 st Antal/förp. Max skivtjocklek Vingdiameter C1–C4

SCFW-S-D10K-A12-5x42 861183 394,00 250 8 mm 6,2 mm • •

SCFW borrande skruv i austenitiskt rostfritt stål AISI 304, A2 - T20 drivning

BFS Estetisk infästning av balkongbeklädning

(31)

33

Montering av profilsystem i aluminium

Benämning Artikelnummer Pris/100 st Antal/förp. Borrkapacitet min/max Klämlängd max C1–C5

SLA5/4-6-S4-6x19 1102034 350,00 500 1,8 – 5 4 – 6 • •

SLA5/6-8-S4-6x21 957352 480,00 500 1,8 – 5 6 – 8 • •

SDA5/3,5-6-H13-S4-5,5x20 1499657 549,00 500 3,5 3,5 – 6 • •

Bits SR2 25mm 1146918 56,00/st 1

Bits SR2 49mm 1146921 79,00/st 1

Bits SR2 150mm 1146923 113,00/st 1

Skruv i austenitiskt rostfritt stål A2 för montering av aluminiumprofiler C1–C4

SW3-S-D11/R-4,8x38 1563413 305,00 250 3 • •

SLA5 sammanfogningskruv för aluminiumprofiler i austenitiskt syrafast stål AISI 316, A4

Benämning Artikelnummer Pris/100 st Antal/förp. Borrkapacitet min/max Klämlängd max C1–C5 C1–C4

SLA3/6-S-D12-4,8x19 1484045 336,00 250 1,8 – 3 6 • •

SLA3/8-S-D12-4,8x21 1343696 416,00 250 1,8 – 3 8 • •

SLA3/6-S4-D12-4,8x19 1419487 405,00 250 1,8 – 3 6 • •

SLA3 borrande skruv i austenitiskt rostfritt stål AISI 304, A2 - TX20 invändig drivning för aluminiumplåtar/kasetter

Benämning Artikelnummer Pris/st Antal/förp. C1–C5

SLA5-5-D10-6x20 1473414 306,00 500 • •

SLA5 Alucobond sammanfogningskruv för aluminiumprofiler i austenitiskt syrafast stål AISI 316, A4 SLA5 Alucobond sammanfogningskruv för aluminiumprofiler i austenitiskt syrafast stål AISI 316, A4

Montering av plåt och skivmaterial till träregel

Benämning Artikelnummer Pris/100 st Antal/förp. Skalle diameter C1–C5 C1–C4

TW-S-D9/T20-4,3x28 693427 90,00 500 9 mm • •

TW-S-D9/T20-4,3x28-RAL9010 vit 891542 139,00 500 9 mm • •

TW-S-D9/T20-4,3x28-RAL9011 svart 891541 139,00 500 9 mm • •

TW-S-D12-4,8x25 902988 162,00 250 12 mm • •

TW-S-D12-4,8x30 986742 181,00 250 12 mm • •

TW-S-D12-4,8x30 NCS 0502-Y 437411 234,00 250 12 mm • •

TW-S-D12-4,8x38 686608 198,00 250 12 mm • •

TW-S-D12-4,8x44 686186 209,00 100 12 mm • •

TW-S-D12-4,8x60 55443 250,00 250 12 mm • •

TW-S-D14-4,8x38 1358930 388,00 250 14 mm • •

TW-S-D14-4,8x55 1358006 248,00 250 14 mm • •

TW-S-D16-4,8x38 1240032 384,00 250 16 mm • •

TW-A4-D12-4,8x38 Syrafast 1363894 252,00 250 12 mm • •

TW gängpressande skruv i austenitiskt rostfritt stål AISI 304, A2/A4 - T20W drivning

Panelinfästning Bet onginfästning N ve lo p e Nitar Ver kty g Övr igt An visning ar Index

(32)

04

(33)

35

TC-T Montering av träbaserade produkter till betong

Innovativt skruvankare för betong och murverk

Benämning Artikelnummer Pris/100st Material Huvuddiameter/form Förborras Drivning Klämlängd max ETA CE

MMS-S-7,5x75-A4 1479976 3 317,00 A4 13mm/Sexkantsskalle 6 mm Hex 13 10 mm • •

MMS-S-10x85-A4 1480024 4 364,00 A4 16mm/Sexkantsskalle 8 mm Hex 16 10 mm • •

MMS-S-12x100-A4 1480026 6 895,00 A4 18mm/Sexkantsskalle 10 mm Hex 18 10 mm • •

MMS-F-C14-7,5x75-R5 1480027 2 764,00 A5 13.6mm/Försänkt skalle 6 mm T30 10 mm • •

MMS-F-C14-7,5x85-R5 1480028 2 862,00 A5 13.6mm/Försänkt skalle 6 mm T30 20 mm • •

MMS-P-D14-7,5x75-R5 1480029 2 815,00 A5 13.6mm/Kullerskalle 6 mm T30 10 mm • •

MMS-P-D14-7,5x85-R5 1480030 2 911,00 A5 13.6mm/Kullerskalle 6 mm T30 20 mm • •

MULTI-MONTI® i härdat stål och syrafast A4 och A5

Benämning Artikelnummer Pris/100st Antal/förp. Drivning Z-21.1-1879

MMS-TC-7,5x100 1489053 965,00 50 T30 •

MMS-TC-10x130 1489059 1 869,00 25 T45 •

MMS-TC-12x160 1489065 3 206,00 25 T50 •

MultiMonti Plus med stor bricka (DIN440), förzinkad blå A2K ETA-15/0784 CE

MMS-plus-S-W44-12x180 1507869 2 762,00 25 SW19 • •

MMS-plus-S-W44-12x200 1489555 2 912,00 25 SW19 • •

MMS-plus-S-W44-12x240 1489089 3 706,00 25 SW19 • •

MMS-plus-S-W44-12x280 1507870 6 491,00 25 SW19 • •

MMS-plus-S-W44-12x320 1507871 7 300,00 25 SW19 • •

GNA = German national approval Z-21.1-1879

TC TimberConnect innovativt skruvankare, förzinkad blå A2K

Panelinfästning Bet onginfästning N ve lo p e Nitar Ver kty g Övr igt An visning ar Index

(34)

36 SFS | Tak & Fasad | 2021

Skruvankare för betong och murverk

Benämning Artikelnummer Pris/100 st Antal/förp. Huvuddiameter/beläggning Förborras ETA CE C1 C1–C3

MULTI-MONTI MMSplus-SS 7,5x35 1563771 291,00 100 10/blankförzinkad 6 mm • • •

MULTI-MONTI MMSplus-SS 7,5x40 1480031 309,00 100 10/blankförzinkad 6 mm • • •

MULTI-MONTI MMSplus-SS 7,5x50 1480032 362,00 50 10/blankförzinkad 6 mm • • •

MULTI-MONTI MMSplus-SS 7,5x50 1564301 437,00 50 10/HP 6 mm • • •

MULTI-MONTI MMSplus-SS 7,5x60 1480033 377,00 50 10/blankförzinkad 6 mm • • •

MULTI-MONTI MMSplus-SS 7,5x60 1508312 452,00 50 10/HP 6 mm • • •

MULTI-MONTI MMSplus-SS 7,5x70 1503514 542,00 50 10/blankförzinkad 6 mm • • •

MULTI-MONTI MMSplus-SS 7,5x70 1564302 602,00 50 10/HP 6 mm • • •

MULTI-MONTI MMSplus-SS 7,5x80 1507359 618,00 50 10/blankförzinkad 6 mm • • •

MULTI-MONTI MMSplus-SS7,5x100 1515810 674,00 50 10/blankförzinkad 6 mm • • •

MULTI-MONTI MMSplus-SS 7,5x120 1563777 724,00 50 10/blankförzinkad 6 mm • • •

MULTI-MONTI MMSplus-SS 7,5x140 1563779 898,00 50 10/blankförzinkad 6 mm • • •

MULTI-MONTI MMSplus-SS 10x60 1503515 808,00 25 13/blankförzinkad 8 mm

MULTI-MONTI MMSplus-SS 10x60 1523576 965,00 25 13/HP 8 mm • • •

MULTI-MONTI MMSplus-SS 10x70 1480034 886,00 25 13/blankförzinkad 8 mm • • •

MULTI-MONTI MMSplus-SS 10x70 1508314 1 067,00 25 13/HP 8 mm • • •

MULTI-MONTI MMSplus-SS 10x80 1491708 941,00 25 13/blankförzinkad 8 mm • • •

MULTI-MONTI MMSplus-SS 10x80 1564303 1 131,00 25 13/HP 8 mm • • •

MULTI-MONTI MMSplus-SS 10x90 1563780 959,00 25 13/blankförzinkad 8 mm • • •

MULTI-MONTI MMSplus-SS 10x90 1564304 1 152,00 25 13/HP 8 mm • • •

MULTI-MONTI MMSplus-SS 10x100 1547793 976,00 25 13/blankförzinkad 8 mm • • •

MULTI-MONTI MMSplus-SS 10x120 1563781 1 061,00 25 13/blankförzinkad 8 mm • • •

MULTI-MONTI MMSplus-SS 10x140 1522355 1 140,00 25 13/blankförzinkad 8 mm • • •

MULTI-MONTI MMSplus-SS 10x160 1563782 1 266,00 25 13/blankförzinkad 8 mm • • •

MULTI-MONTI MMSplus-SS 12x80 1516300 1 106,00 25 15/blankförzinkad 10 mm • • •

MULTI-MONTI MMSplus-SS 12x90 1480035 1 187,00 25 15/blankförzinkad 10 mm • • •

MULTI-MONTI MMSplus-SS 12x90 1508315 1 425,00 25 15/HP 10 mm • • •

MULTI-MONTI MMSplus-SS 12x100 1503516 1 221,00 25 15/blankförzinkad 10 mm • • •

MULTI-MONTI MMSplus-SS 12x100 1564287 1 462,00 25 15/HP 10 mm • • •

MULTI-MONTI MMSplus-SS 12x120 1503517 1 333,00 25 15/blankförzinkad 10 mm • • •

MULTI-MONTI MMSplus-SS 12x120 1564288 1 597,00 25 15/HP 10 mm • • •

MULTI-MONTI MMSplus-SS 12x140 1516202 1 453,00 25 15/blankförzinkad 10 mm • • •

MULTI-MONTI MMSplus-SS 12x160 1516203 1 597,00 25 15 blankförzinkad 10 mm • • •

MULTI-MONTI® blankförzinkad & HP, C1–C3

(35)

37

Skruvankare för betong och murverk

Benämning Artikelnummer Pris/100 st Antal/förp. Huvuddiameter/beläggning Förborras ETA CE C1

MULTI-MONTI MMSplus-SS 16x120 1563976 3 857,00 10 21/blankförzinkad 14 mm • • •

MULTI-MONTI MMSplus-SS 16x130 1563938 4 129,00 10 21/blankförzinkad 14 mm • • •

MULTI-MONTI MMSplus-SS 16x140 1563940 4 430,00 10 21/blankförzinkad 14 mm • • •

MULTI-MONTI MMSplus-SS 16x160 1563951 4 822,00 10 21/blankförzinkad 14 mm • • •

MULTI-MONTI MMSplus-SS 20x160 1563958 8 374,00 6 24/blankförzinkad 18 mm • • •

MULTI-MONTI MMSplus-SS 20x180 1563959 9 323,00 6 24/blankförzinkad 18 mm • • •

MULTI-MONTI MMSplus-SS 20x200 1563960 10 363,00 6 24/blankförzinkad 18 mm • • •

MULTI-MONTI® blankförzinkad, C1

Panelinfästning Bet onginfästning N ve lo p e Nitar Ver kty g Övr igt An visning ar Index

(36)

38 SFS | Tak & Fasad | 2021

Pinnskruvexpander i sprucken och osprucken betong för

medeltunga till tunga laster

Benämning Artikelnummer Pris/100 st Antal/förp. ETA CE

EX-T 6x40 1571759 270,00 100 • •

EX-T 6-15/65 1571763 323,00 100 • •

EX-T 6-50/100 1571768 592,00 100 • •

EX-T 8-5/50 1581785 390,00 100 • •

EX-T 8-5/65 1581786 420,00 100 • •

EX-T 8-10/75 1581787 436,00 50 • •

EX-T 8-15/80 1581788 452,00 50 • •

EX-T 8-20/85 1581790 457,00 50 • •

EX-T 8-30/95 1581791 472,00 50 • •

EX-T 8-45/110 1581792 500,00 50 • •

EX-T 8-55/120 1581793 538,00 50 • •

EX-T 8-85/150 1581794 579,00 50 • •

EX-T 10-10/60 1581852 485,00 50 • •

EX-T 10-10/80 1581854 525,00 50 • •

EX-T 10-15/85 1581855 551,00 50 • •

EX-T 10-20/90 1581856 571,00 25 • •

EX-T 10-30/100 1581857 606,00 25 • •

EX-T 10-45/115 1581858 641,00 25 • •

EX-T 10-70/140 1581859 713,00 25 • •

EX-T 10-100/170 1581860 802,00 25 • •

EX-T 10-140/210 1581871 1 655,00 25 • •

EX-T 12-5/75 1581872 686,00 25 • •

EX-T 12-10/95 1581875 762,00 25 • •

EX-T 12-15/110 1581876 808,00 25 • •

EX-T 12-20/115 1581877 829,00 25 • •

EX-T 12-30/125 1581878 861,00 25 • •

EX-T 12-50/145 1581879 942,00 25 • •

EX-T 12-65/160 1581882 1 017,00 25 • •

EX-T 12-85/180 1581883 1 076,00 25 • •

EX-T 12-105/200 1581884 1 803,00 20 • •

EX-T 12-125/220 1581885 2 099,00 15 • •

EX-T 12-145/240 1581886 2 260,00 15 • •

EX-T 12-160/255 1581887 2 422,00 15 • •

EX-T 12-190/285 1581888 2 691,00 10 • •

EX-T 12-230/325 1581889 2 960,00 10 • •

EX-T 12-260/355 1581890 3 094,00 10 • •

EX-T 16-5/95 1581891 1 614,00 20 • •

EX-T 16-15/115 1581897 1 561,00 20 • •

EX-T 16-30/145 1581898 1 749,00 10 • •

EX-T 16-45/160 1581899 1 897,00 10 • •

EX-T 16-80/195 1581900 2 960,00 10 • •

EX-T 16-100/215 1581921 3 175,00 10 • •

Kalm blankförzinkade expander

(37)

39

EX-T 16-130/245 1581922 3 633,00 5 • •

EX-T 16-165/280 1581925 4 036,00 5 • •

EX-T 16-200/315 1581926 4 439,00 5 • •

EX-T 20-5/120 1582009 3 633,00 5 • •

EX-T 20-5/145 1582010 3 848,00 5 • •

EX-T 20-35/180 1582011 4 305,00 5 • •

EX-T 20-60/205 1582012 4 580,00 5 • •

EX-T 20-95/240 1582013 5 085,00 5 • •

Benämning Artikelnummer Pris/100 st Antal/förp. ETA CE

EX-S 6x40 A4 1581406 1 025,00 100 • •

EX-S 6x50 A4 1581407 1 281,00 100 • •

EX-S 6-15/65 A4 1581486 1 409,00 100 • •

EX-S 8-5/50 A4 1581487 794,00 100 • •

EX-S 8-5/65 A4 1581489 897,00 100 • •

EX-S 8-10/75 A4 1581497 974,00 50 • •

EX-S 8-15/80 A4 1581498 1 013,00 50 • •

EX-S 8-20/85 A4 1581499 1 058,00 50 • •

EX-S 8-30/95 A4 1581500 1 128,00 50 • •

EX-S 8-45/110 A4 1581501 1 242,00 50 • •

EX-S 8-55/120 A4 1581502 1 320,00 50 • •

EX-S 8-85/150 A4 1581503 1 551,00 50 • •

EX-S 10-10/60 A4 1581505 1 384,00 50 • •

EX-S 10-10/80 A4 1581071 1 628,00 50 • •

EX-S 10-15/85 A4 1581508 1 691,00 50 • •

EX-S 10-20/90 A4 1581509 1 794,00 25 • •

EX-S 10-30/100 A4 1581510 1 896,00 25 • •

EX-S 10-45/115 A4 1581521 2 076,00 25 • •

EX-S 10-70/140 A4 1581523 2 383,00 25 • •

EX-S 10-100/170 A4 1581524 2 819,00 25 • •

EX-S 10-140/210 A4 1581525 4 228,00 25 • •

EX-S 12-5/75 A4 1581526 2 255,00 25 • •

EX-S 12-10/95 A4 1581072 2 563,00 25 • •

EX-S 12-15/110 A4 1581547 2 819,00 25 • •

EX-S 12-20/115 A4 1581548 2 973,00 25 • •

EX-S 12-30/125 A4 1581549 3 152,00 25 • •

EX-S 12-50/145 A4 1581550 3 485,00 25 • •

EX-S 12-65/160 A4 1581551 3 793,00 25 • •

EX-S 12-85/180 A4 1581559 4 100,00 25 • •

EX-S 12-105/200 A4 1581552 5 894,00 20 • •

EX-S 12-125/220 A4 1581553 6 278,00 15 • •

EX-S 12-145/240 A4 1581554 6 791,00 15 • •

EX-S 12-160/255 A4 1581555 7 688,00 15 • •

EX-S 12-190/285 A4 1581556 8 328,00 10 • •

EX-S 12-230/325 A4 1581557 9 225,00 10 • •

EX-S 12-260/355 A4 1581558 10 250,00 10 • •

Kalm rostfri expander A4

Panelinfästning Bet onginfästning N ve lo p e Nitar Ver kty g Övr igt An visning ar Index

(38)

40 SFS | Tak & Fasad | 2021

Pinnskruvexpander i sprucken och osprucken betong för

medeltunga till tunga laster

Benämning Artikelnummer Pris/100 st Antal/förp. ETA CE

EX-S 16-15/115 A4 1581697 6 189,00 20 • •

EX-S 16-30/145 A4 1581698 8 072,00 10 • •

EX-S 16-45/160 A4 1581715 8 880,00 10 • •

EX-S 16-80/195 A4 1581716 10 763,00 10 • •

EX-S 16-100/215 A4 1581718 11 839,00 10 • •

EX-S 16-130/245 A4 1581720 14 395,00 5 • •

EX-S 16-165/280 A4 1581721 15 875,00 5 • •

EX-S 16-180/295 A4 1581723 16 413,00 • •

EX-S 20-5/145 A4 1581724 13 453,00 5 • •

EX-S 20-35/180 A4 1581725 16 144,00 5 • •

EX-S 20-60/205 A4 1581726 16 951,00 5 • •

EX-S 20-95/240 A4 1581727 19 642,00 5 • •

Kalm rostfri expander A4

Benämning Artikelnummer Pris/100 st Antal/förp. ETA CE

EX-T 6x40 HDG 1582014 377,00 100 • •

EX-T 6-15/65 HDG 1582048 485,00 100 • •

EX-T 6-50/100 HDG 1582049 808,00 100 • •

EX-T 8-5/50 HDG 1582050 511,00 100 • •

EX-T 8-10/75 HDG 1582061 619,00 50 • •

EX-T 8-15/80 HDG 1582062 646,00 50 • •

EX-T 8-20/85 HDG 1582063 672,00 50 • •

EX-T 8-30/95 HDG 1582064 687,00 50 • •

EX-T 8-45/110 HDG 1582065 753,00 50 • •

EX-T 8-55/120 HDG 1582066 1 023,00 50 • •

EX-T 8-85/150 HDG 1582067 1 157,00 50 • •

EX-T 10-10/60 HDG 1582068 727,00 50 • •

EX-T 10-10/80 HDG 1582069 834,00 50 • •

EX-T 10-15/85 HDG 1582070 888,00 50 • •

EX-T 10-20/90 HDG 1582086 929,00 25 • •

EX-T 10-30/100 HDG 1582087 969,00 25 • •

EX-T 10-45/115 HDG 1582088 1 157,00 25 • •

EX-T 10-70/140 HDG 1582089 1 561,00 25 • •

EX-T 10-100/170 HDG 1582090 1 776,00 25 • •

EX-T 10-140/210 HDG 1582091 2 368,00 25 • •

Varmförzinkade expander

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :