• No results found

Verksamhetsberättelse Årets spelare P-04 Årets spelare F-04

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Verksamhetsberättelse Årets spelare P-04 Årets spelare F-04"

Copied!
24
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Verksamhetsberättelse 2019 - 2020

Årets spelare P-04 Årets spelare F-04

Samuel Iseskär, Skåre HK. Ida Moberg, IFK Hammarö.

(2)

Innehållsförteckning

Värmlands Handbollsförbunds 84:e årsmöte

BERÄTTELSER

Styrelseberättelse /Året som gick 2 Balans- och resultaträkning 9

Revisionsberättelse 11

VERKSAMHETENS NYCKELTAL

Seriespelande lag 1996-2020 12 Seriespelande lag 2019-2020 12

Rikslägerdeltagare 13

Spelarutbildning och kursverksamhet 14 SISU-samarbete och LOK-stöd 15 TABELLER & PLACERINGAR

Serietabeller 16

Sverige Cupen 18

Ungdoms-SM 20

VERKSAMHETSINRIKTNING

Verksamhetsplan 2020-21 21

Budget 2020-21 23

Röstlängd

1. Arvika HK 2. Forshaga HK 3. HK Brukspôjkera 4. HK Grums 5. IF Hellton 6. IF Hellton U 7. IFK Hammarö 8. IFK Kristinehamn 9. IFK Åmål 10. Karlskoga HK 11. Kils AIK HF 12. Skåre HK 13. Torsby IF

X = ej rösträtt (ej betalt medlemsavgift antingen till VHF och/eller SHF)

Föredragningslista

1. Årsmötets öppnande

2. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet.

3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande.

4. Val av ordförande för årsmötet.

5. Val av sekreterare för årsmötet.

6. Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll, tillika rösträknare.

7. Godkännande av dagordning.

8. Föredragning av styrelsens verksamhets- berättelse för det gångna verksamhetsåret.

9. Föredragning av styrelsens förvaltnings- berättelse (resultat och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.

10. Föredragning av revisorernas berättelse.

11. Beslut om fastställande av verksamhets- och förvaltningsberättelse samt disposition av resultatet.

12. Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen.

13. Behandling av förslag från styrelsen 14. Behandling av inkomna motioner.

15. Fastställande av medlemsavgift.

16. Fastställande av budget och verksamhetsplan för verksamhetsåret 2020–2021.

17. Fastställande av antal ledamöter 18. Val av ordförande för en tid av ett år.

19. a. Val av ledamöter för en tid av två år.

b. Val av ledamöter för en tid av ett år c. Val av suppleant för en tid av ett år 20. Val av en revisor för en tid av ett år.

21. Val av representant till Svenska Handbolls- Förbundets årsmöte.

22. Val av representant till Värmlands Idrotts- Förbunds och SISU´s årsmöte.

23. Val av ordförande och två ledamöter i valberedning för ett år.

24. Årsmötets avslutning.

(3)

Verksamhetsberättelse för Värmlands Handbollförbund 2019 – 2020 Styrelseberättelse

Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret bestått av följande personer:

Lars Edwinson, ordförande

Holger Andersson, kassör fram till 2020-02-11 Sören Borgström, domaransvarig

Gunilla Frykensjö Björnfoth, sekreterare Karina Gjedsted, personalansvarig

Mattias Nord, ekonomiansvarig och föreningsutvecklingsansvarig Malin Nordqvist, ungdomsansvarig

Jonas Preisz, tävlingsansvarig

Jennie Sundberg, ledamot Vald suppleant. Tillträdde i samband med Holger Anderssons timeout.

Ronnie Walfridsson, utbildningsansvarig Lisa Karlsson, suppleant

Jukka-Pekka Laine, kanslist

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 7 protokollförda sammanträden samt en heldags planeringskonferens. Stora delar av styrelsen var närvarande vid SHF:s SDF konferens i samband med EM herrar i Göteborg 11 - 12 jan. Vi har haft två

föreningsordförandekonferenser.

Styrelsen har varit representerad vid:

Svenska Handbollförbundets temakonferens och årsmöte av Sören Borgström.

Svenska Handbollförbundets SDF konferens.

Svenska Handbollförbundets tävlingskonferens av Jonas Preisz och Jukka Pekka Laine.

RF/SISU:s ordförande- och utbildningskonferens av Lars Edwinson och Ronnie Walfridsson.

RF/SISU:s distriktsidrottsmöte av Lars Edwinson.

.

(4)

Förbundet har under året haft följande kommittésammansättning Domarkommittén

Sören Borgström, ordförande. Anna Karin Salomonsson, ledamot.

Peter Östberg, ledamot. Jukka Pekka Laine, kanslist.

Utvecklingskommitté

Mattias Nord, ordförande Jennie Sundberg, ledamot.

Viktoria Grönqvist, ledamot.

Rättskommittén

Lars Edwinson, ordförande. Gunilla Frykensjö Björnfoth, ledamot, Sören Borgström, ledamot. Jukka Pekka Laine, kanslist.

Tävlingskommittén

Jonas Preisz, ordförande. Anders Karlsson, ledamot.

Carl-Magnus Eriksson, ledamot Jukka Peka Laine, kanslist.

Ungdomskommittén

Malin Nordqvist, ordförande. Johan Persson, ledamot.

Linnéa Ekberg, ledamot. Oskar Hedling, ledamot.

Utbildningskommittén

Ronnie Walfridsson, ordförande Peder Andersson, ledamot.

Peter Preisz, ledamot.

Årets spelare och domare

Till årets F-04 spelare har utsetts, Ida Moberg, IFK Hammarö.

Ida har ett gediget handbollsintresse där nyfikenhet, glädje och viljan att alltid lära sig nya saker präglar hennes utveckling som handbollsspelare. Ida är träningsflitig, målmedveten och har en ständig vilja att utvecklas. Utöver det har Ida ett välutvecklat spelsinne och en stor dos av ”jävlaranamma” som kommer att ta henne långt. Ida är en naturlig ledare. Hon delar med sig till andra av sin positiva energi och har en sportslig attityd gentemot

samtliga på och utanför handbollsplanen.

Till årets P-04 spelare har utsetts, Samuel Iseskär, Skåre HK.

Samuel besitter fantastiska egenskaper som handbollsspelare och som människa. En tvåvägsspelare som kan spela på de flesta positioner. Han ställer sina medspelare i bra lägen samtidigt som han själv har ett bra skott. Med sin storlek och förmåga att läsa sina motståndare har han också bra kvalitéer i sitt försvarsspel. Han har även en vilja att ta ett stort ansvar både på och utanför handbollsplanen som gör att han höjer sina medspelare.

(5)

Inledning

Åter har ett verksamhetsår gått till ända. Ett verksamhetsår som vi inte kommer att glömma. Dels inledde Svenska Handbollförbundet en översyn av distriktsorganisationen vilket innebär att Svensk Handboll from. 1 jan 2021 kommer att vara indelad i 5 distrikt.

Värmland kommer troligtvis att tillhöra Handbollförbundet Väst omfattar föreningarna i Västra Götalands län, Värmlands län, kommunerna Jönköping, Habo, Gnosjö och Gislaved i Jönköpings län samt kommunerna Kungsbacka, Varberg, Falkenberg och Hylte i Hallands län, och dels fick vi avsluta säsongen mitt uppe i en Coronapandemi.

Sportsligt har säsongen inneburit både negativa och positiva händelser för

Värmlandshandbollen. Helltons damer lyckades inte klara sig kvar i damallsvenskan medan Helltons herrar gick upp i div 2. Glädjande fortsätter IFK Hammarö att med framgång bedriva verksamhet för barn i tidig ålder. Vår största ungdomsförening Skåre HK bedriver sin klasshandboll på ett föredömligt sätt. Förhoppningsvis kommer drömmen om en ”egen”

sporthall att uppfyllas under kommande verksamhetsår.

Antalet sporthallar i Värmland är mycket tillfredsställande i dagsläget. Flest 20x40 hallar har Hammarö kommun. Även Karlstad kommun har ökat antalet sporthallar. Tyvärr är det bara i Sundsta Sporthall som man får använda klister. Vi måste få fler hallar där man får använda klister inte minst på grund av att vi får fler seniorlag i seriespel.

Vägledande för vårt arbete under året har varit vårt beslutade strategiarbete mot 2025.

Glädjande har det bland annat inneburit ett betydligt större intresse för vår utbildning av bas- och TS1- och TS2 tränare. Vi har ökat antalet utbildade tränare i distriktet vilket är nödvändigt om vi ska hänga med i utvecklingen.

Ett tecken på att ungdomshandbollen i Värmland är på frammarsch är att söktrycket till vårt NIU handbollsgymnasium har ökat. Henric Sandmark och Lisa Karlsson har ansvarat för gymnasiets verksamhet som är förlagd till Sundsta Sporthall.

Domarkommittén

Domarkommittén Uppdraget som domaransvarig i VHF är att utbilda domare, tillsätta domare till våra matcher samt rekrytera nya och behålla.

Det här med att rekrytera nya domare går väldigt trögt. De ungdomar som gått föreningsdomarutbildning går inte vidare i domarstegen, tyvärr. Jag har lyft detta på ordförande träffen och bett dem om draghjälp.

Domarprojektet är avslutat och där har Vi fått fram en del duktiga domare. Fortfarande är det så att vi är för få domare sett till våra matcher. Det betyder att få domare får döma många matcher. Så jag hoppas nu att föreningarna är behjälpliga o skickar sina

föreningsdomare på vidareutbildning till hösten.

Sen kommer också den ”nya” domarutbildningen igång förhoppningsvis till hösten, i 5 olika steg som kanske underlättar en del för oss, hoppas jag.

Funktionärssidan ser däremot mycket bra ut. Där har Ako och Mattias gjort ett bra jobb och utbildat många under den gångna säsongen.

Vill passa på att TACKA alla domare och funktionärer för ett gott jobb under säsongen.

(6)

Tävlingskommittén

Säsongen 19/20 har Värmlands Handbollsförbund arrangerat serier för P12, P14, F12, F14, F16, damer division 3 och herrar division 4. För yngre spelare har VHF arrangerat

sammandrag utan serie. På damseniorsidan spelade IF Hellton i allsvenskan men åkte tyvärr ut ur serien efter en tolfte plats i serien. För våra herrseniorer hade vi tre lag i

division 3. Där var både Hellton och Hammarö med och kämpade om serieseger och till slut stod Hellton som etta och gick upp till division 2 väst, roligt! I de lägre serierna lyckades Skåre HK vinna herrarnas division 4 och har valt att ta steget upp i division 3, samtidigt som Forshaga HK vann damernas division 3 och har även dem valt att ta steget upp i division 2. Det betyder att vi har hela åtta lag, fyra herrlag och fyra damlag, som spelar i regionala eller nationella serier nästa säsong, vilket är mycket glädjande.

På ungdomssidan har vi sett en ökning i antal lag jämfört med förra säsongen, glädjande då vi har ett antal år med minskande antal lag bakom oss den senaste tiden.

För Lilla VM hade i år intresset ökat tack vare ett ambitiösare upplägg av Skåre HK samt en möjlighet att se Lilla VM-matcher som seriematcher. Tyvärr blev både Lilla VM och Inelko Cup inställda på grund av Coronapandemin, vi ser fram emot att genomföra dem nästa år.

Däremot arrangerades en annan fin cup i Värmland. Hellton Cup var populär och fyllde tidigt anmälningsplatserna för deltagande lag. Stort tack IF Hellton för att ni arrangerar cup i Värmland. Det gjordes också ett försök att starta upp ett nytt arrangemang -

luciahandboll. Upplägget var minihandboll för ungdomar i högstadieåldern och

arrangerades av VHF samt Skåre HK. Arrangemanget var uppskattat, men till nästa år hoppas vi att fler deltagande lag anmäler sig.

Jonas Preisz

Ungdomskommittén

Under verksamhetsåret har Ungdomskommittén:

- Genomfört sommarhandboll 2019 i Deje ihop med Bruks.

- Planerat för handbollsfestival i augusti 2019, fick ställas in pga lågt deltagande.

- Planerat zombiehandboll med Forshaga HK, blev för tight under 2019 och planeras därför till hösten 2020.

- Genomfört en luciaturnering med mixade lag ihop med Skåre HK 2019.

- Sökt ungdomar till ungdomskommittén, får ta omtag 2020 då det blev få sökande.

kommer kommunicera med en utsedd per förening initialt istället.

- Planerat för sommarhandboll 2020 och att söka medel från SHF (tidigare idrottslyftet), avvaktar med anledning av Covid-19. Planering kanske kan återupptas inom kort och genomföras i en annan form.

- Planerat för information i samband med TS1/TS2, fick ställas in.

- Deltagit i VHF:s ordförandekonferensmöten och fått in önskemål och utmaningar för framtidens handboll inom Värmland.

- Deltagit i SHF:s konferens för framtidens handboll i samband med EM.

- Deltagit i SHF:s arbete med utvecklingen av svensk handboll för ungdomar under dec-feb 2019/2020.

- Deltagit i ambassadörsutbildning som hölls av SHF med projektet Hand the Ball.

Malin Nordqvist

(7)

Utbildningskommittén

Utbildning under verksamhetsåret, VHF genomförde en TS1 på 72 tim.

Deltagarna kom från Skåre HK 5 st, IFK Hammarö 4 st, IFK Kristinehamn 1 st, Handbollsgymnasiet 1 st.

TS1 genomfördes under mars till augusti, vi har nu provat under två år med att lägga utbildningen efter tävlingssäsongen. Deltagarna har varit positiva.

Basutbildning.

Hösten 2019 genomfördes basutbildningen enligt de nya riktlinjerna, kursen har bantas från 24 till 16 tim.

Följande klubbar kom till den centrala basutbildningen, IFK Kristinehamn 1 st, Forshaga HK 2st, Arvika HK 4 st och IFK Hammarö 5 st.

Peter P har genomfört en basutbildning i Skåre HK 14 st.

Vi har många basutbildade ledare i distriktet, men finns några klubbar som behöver hjälp med basutbildningen till hösten för att uppnå målet.

Ska finnas minst en basutbildad ledare i varje seriespelande lag.

TS 1

Instruktörer på TS1/Basutbildning: Peter Preisz, Peder Andersson, Henric Sandmark, Sofia Lycke, Viktoria Grönkvist och Lars Edvinsson.

På grund av Corona tvingades vi flytta fram vårens TS1 till hösten, med start i augusti 2020.

Lägerverksamhet.

Peder Andersson och Peter Preisz jobbar med att få fram nya förbundskaptener till våra distriktslag varje år.

F/P 06 har genomfört utbildnings lägger 1, med bra uppslutning.

Ansvarig Kapten/ledare för F06 Torkel Björnsson och för P06 Erik Brunsson.

P05 har genomfört 5 utbildningsläger.

F05 har genomfört 6 utbildningsläger.

Sverige cupen i Nyköping. VHF deltog med 2 lag.

P04 har genomförde Sverige cupen med en liten trupp, Skåre HK:s P04 + några få spelare från andra klubbar, Peder/Peter körde utbildning på Skåres ordinarie

träningstider. För att ge spelarna en spelarutbildning 2.0.

P04 hade 2 st. lägerdagar på hösten innan cupen. Ledare Johan Persson och Martin Jakobsson.

Lägerstegen för flickor F:04 i Värmland genomfördes under tio samlingar och arrangerades i Karlstad, Deje, Torsby och Hammarö. Samlingarna genomfördes som dagläger,

kvällsläger och övernattningsläger (Torsby).

Ledare Amanda Sundqvist, Sofia Lindmark och Viktoria Grönqvist.

Vi har haft 6 möten i utb. under säsongen, fysiska och digitala.

Ronnie Walfridsson

(8)

Utvecklingskommittén

Denna nya kommitté skapades inför det passerade verksamhetsåret, och har bestått av Mattias Nord som sammankallande och Viktoria Grönqvist samt Jennie Sundberg som medlemmar. Lars Edwinson har varit adjungerad till kommittén.

Vi har haft ett fysiskt möte där vi gick igenom vilka behov som klubbarna kan ha och vad vi kan erbjuda som är mer anpassat utifrån uppfattade behov.

När Covid-19 så abrupt avslutade säsongen, gick vi ut med en förfrågan till distriktets klubbar om hur de ser på digitala utbildningar, vilket utbildningsbehov man har på kort och lång sikt samt vad man önskar om man får prioritera. Få svar, men signalen som kom var exempelvis att man ser positivt på digitalisering av utbildningar där

Distriktsfunktionärsutbildningen framhölls som ett exempel.

Mattias Nord

Lars Edwinson, ordförande Sören Borgström

Gunilla Frykensjö Björnfoth Karina Gjedsted

Mattias Nord Malin Nordqvist

Jonas Preisz Ronnie Walfridsson

Jennie Sundberg

(9)

VÄRMLANDS HANDBOLLFÖRBUND 873201-0254

Balansräkning

2019-05-01 2018-05-01

2020-04-30 2019-04-30

TILLGÅNGAR

Inventarier 0 0

Varulager 0 0

Kundfordringar 51525 51525

Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter -5 31996

Kassa, bank, postgiro 378758 434800

Summa tillgångar 396678 518321

EGET KAPITAL

Ingående eget kapital 406999 317060

Årets resultat -91412 89939

Summa eget kapital 315587 406999

SKULDER

Avsättning projekt 0 0

Leverantörsskulder 23889 31220

Arvode/rese-räkningsskulder 0 0

Övriga kortfristiga skulder 38998 52455

Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter 18204 27647

Summa skulder 81091 111322

Summa skulder och eget kapital 396678 518321

(10)

VÄRMLANDS HANDBOLLFÖRBUND 873201-0254

Resultaträkning

2019-05-01 2018-05-01 Diff 2020-04-30 2019-04-30

INTÄKTER

Startavgifter 207180 222200 -15020

Övriga tävlingsavgifter 62600 60950 1650

Kurs- och lägeravgifter 189615 298100 -108485

Medlemsavgifter 14000 15000 -1000

Sponsorintäkter 0 0 0

Övriga intäkter 5400 75 5325

Rörelseintäkter 126000 126000 0

Lönebidrag, rörelsedel 42271 42640 -369

Lönebidrag 169069 170548 -1479

Övriga bidrag 131369 312437 -181068

Summa intäkter 947504 1247950 -300446

KOSTNADER

Direkta kostnader för kurser, läger mm 164286 218485 -54199

Lokalkostnader 57194 52503 4691

Administrationskostnader 139914 162822 -22908

Löner tjänstemän 327690 364468 -36778

Arvode tränare, instruktör 78003 69160 8843

Kostnadsersättningar 18589 25160 -6571

Sociala kostnader 130006 137955 -7949

Övriga personalkostnader, utbildning 10101 15708 -5607

Rörelsekostnader, personal 86990 85837 1153

Rörelsekostnader, övrigt 14228 14098 130

Avskrivningar 0 0 0

Summa kostnader 1027001 1146196 -119195

Ränteintäkter 0 0 0

Räntekostnader 462 0 1

Skatt på rörelseinkomst 11452 11815 -363

Årets resultat -91411 89939 -181350

(11)

Revision

Värmlands Handbollförbund

Räkenskaps är 2OL9-O4-01

-

2020-04-30

Undertecknad revisor får efter avslutad revision avge följande Berättelse för verksa m hetså ret.

Det är styrelsens som ansvarar för räkenskapshandlingarna och förvaltningen.

Mitt ansvar är att uttala mig om bokslutet och förvaltningen grundval av min revision.

Jag har granskat alla handlingar som ger erforderlig information om redovisningen och förvaltningen, och har inte funnit anledning till några allvarliga anmärkningar.

Därför tillstryker jag.

årsmötet ti llstyrker resu ltat- och ba lansräkn ingen.

resu ltat behand las enligt styrelsens förslag.

styre lsens led a möte r bevi ljas a nsva rsfri het r ve rksa m h etså ret.

Hammarö 2020-08-05 Revisor VäHF

Att Att Att

Bengt Johansson

(12)

årlig årlig Summa Summa ökning ökning

Säsong

Herr Sen

Dam

Sen P-19 F-19 P-16 F-16 P-14 F-14 P-12 F-12 P-10/8 F-10/8 Summa ex D A-C Alla A-C

1997-1998 13 11 5 0 7 6 8 10 10 16 25 22 133 86 57 9,10% 23,70%

1998-1999 13 7 3 0 6 9 10 13 12 17 27 27 144 90 67 8,3% 17,5%

1999-2000 11 4 2 5 9 6 9 16 18 18 37 35 170 98 76 18,1% 13,4%

2000-2001 9 7 2 0 8 10 11 15 18 24 39 40 183 104 86 7,6% 13,2%

2001-2002 11 5 0 6 6 10 17 16 22 26 42 38 199 119 97 8,7% 12,8%

2002-2003 10 10 2 3 7 8 14 21 26 32 43 39 215 133 108 8,0% 11,3%

2003-2004 9 9 0 3 8 10 17 25 30 31 38 42 222 142 121 3,3% 12,0%

2004-2005 11 10 0 0 8 14 19 26 22 28 36 35 209 138 117 -5,9% -3,3%

2005-2006 12 12 1 0 8 17 16 23 21 26 28 27 191 136 111 -8,6% -5,1%

2006-2007 14 14 1 0 8 18 14 19 17 18 20 26 169 123 94 -11,5% -15,3%

2007-2008 13 14 2 1 7 12 14 18 14 16 11 24 146 111 81 -13,6% -13,8%

2008-2009 12 19 1 0 8 7 10 12 12 17 22 30 150 98 66 2,7% -18,5%

2009-2010 11 14 2 0 6 10 10 18 12 10 24 32 149 93 66 -0,7% 0,0%

2010-2011 11 14 2 0 6 4 4 16 10 11 25 29 132 78 51 -11,4% -22,7%

2011-2012 11 13 1 0 7 9 9 13 11 13 19 24 130 87 62 -1,5% 21,6%

2012-2013 13 13 1 1 5 7 9 11 13 11 26 30 140 84 56 7,7% -9,7%

2013-2014 13 12 1 0 6 7 7 9 15 13 18 25 126 83 57 -10,0% 1,8%

2014-2015 11 9 0 0 4 5 8 7 10 14 26 34 128 68 48 1,6% -15,8%

2015-2016 8 9 1 1 3 8 9 11 12 14 16 28 120 76 57 -6,3% 18,8%

2016-2017 7 8 1 1 3 5 7 12 9 12 21 20 106 65 48 -11,7% -15,8%

2017-2018 7 9 1 2 4 10 7 16 9 7 15 16 103 72 53 -2,8% 10,4%

2018-2019 7 10 2 2 2 9 4 10 8 11 14 22 101 65 44 -1,9% -17,0%

2019-2020 9 9 0 2 3 7 6 10 14 14 16 23 113 74 54 11,9% 22,7%

-3,8% -20,9% -15,8%

Herr Sen

Dam

Sen P-19 F-19 P-16 F-16 P-14 F-14 P-12 F-12 P-10/8 F-10/8 Summa ex D A-C Alla A-C

Prognos 20-21 10 11 1 3 2 9 10 14 12 15 19 27 133 87 62 17,7% 14,8%

Seriespelande lag från Värmland 2019 - 20.

Förening Herr Sen Dam Sen P-19 F-19 P-16 F-16 P-14 F-14 P-12 F-12 P-10/8 F-10/8 Summa

Arvika 1 1 1 1 2 2 8

Forshaga HK 1 2 1 1 1 2 1 9

HK Brukspôjkera 1 2 1 1 1 1 7

HK Grums 0

IF Hellton 1 1 1 2 1 2 2 1 3 14

IF Hellton U 1 2 3

IFK Hammarö 1 2 1 1 2 1 1 1 4 3 4 21

IFK Kristinehamn 2 1 1 2 2 1 3 12

IFK Åmål 1 2 1 1 5

Karlskoga HK 1 1 2

Kils AIK HF 0

Skåre HK 2 2 1 1 1 2 3 4 2 3 5 9 35

Torsby IF 1 1 1 2 2 2 2 3 3 17

Summa 10 11 1 3 2 9 10 14 12 15 19 27 133

Ökning sedan 97/98

Seriespelande lag från Värmland

(13)

Rikslägerdeltagare från Värmland (16 åringar)

STEG

Födda 1992 Frida Moen HK Brukspôjkera 1 2 3 4

Madelene Svärd IF Hellton 1 2

Linnéa Claesson IF Hellton/Skuru IK* 1 2 3* 4*

Hanna Borg IF Hellton 1 2 3 4

Jonna Gustavsson IF Hellton 1 2 3 4

Maria Lindh IF Hellton 1 2

Filip Svensson IFK Hammarö 1

Födda 1993 Kristin Ullén HK Brukspôjkera 1 2

Elin Karlsson HK Brukspôjkera 1 2

Cassandra Sköld IF Hellton 1 2

Josefin Göransson IF Hellton 1

Emma Ivarsson IF Hellton 1

Linus Ekman IFK Hammarö/IK Sävehof* 1 2 3* 4*

Födda 1994 Sara Thörn IF Hellton 1 2 X 4

Sara Svärd IF Hellton 1

Malin Svärd IF Hellton 1

Christian Esslin IFK Hammarö 1

Födda 1995 Johanna Eriksson IF Hellton 1 2

Julia Böjeryd Skåre HK/IF Hellton* 1 2 3*

Adam Maschel Torsby IF 1

Hannes Söderberg Forshaga HK 1

Födda 1996 Johanna Lindgren IF Hellton 1 2

Fredrik Esselin IFK Hammarö 1 2

Födda 1997 Emma Forsell IF Hellton 1 2

Ebba Kvarnström IF Hellton/Torslanda HK* 1 2*

Kajsa Hjalmarsson IF Hellton 1 2

Ida Holm IF Hellton/IK Sävehof 1 2 3* 4*

Malin Rindestrand HK Brukspôjkera 1

Kasper Wallouch Lindholm IFK Kristinehamn 1 Födda 1998 Ingen deltagare

Födda 1999 Alice Kjällström IF Hellton 1

Cecilia Tillman IF Hellton/IK Sävehof* 1 2* 3* 4*

Amanda Jansson Forshaga HK 1**

** Även uttagen till landslagsmatch i fotboll i England samma helg

Jacob Gustavsson Skåre HK 1

Födda 2000 Louise Hedestad IF Hellton 1

Frida Halldin IF Hellton 1

Josefine Byberg IF Hellton 1

Saga Woxlin IF Hellton 1

Födda 2001 Philippa Hallqvist IF Hellton/IK Sävehof 1

Matilda Rehnberg IF Hellton/Torslanda HK/Önnereds HK1 2* 3*

Davina Seiwe IF Hellton 1

Elvir Kulic IFK Kristinehamn 1

Luka Nemorin IFK Kristinehamn 1

Totte Levin IF Hellton 1

Födda 2002 Linus Höij IFK Kristinehamn/Alingsås HK* 1 2*

Födda 2003 Edvin Boström HK Brukspôjkera 1

Marius Glennert Skåre HK

(14)

SPELARUTBILDNING

Lägertyp Kön/Ålder Ort Datum Ant del Ant Tim Totalt

Spelarutbildning 2.0 Träff 6 Flick 04 Deje 2019-05-05 19 8 152

Spelarutbildning 2.0 Träff 7 Flick 04 Hammarö 2019-08-27 19 8 152

Spelarutbildning 2.0 Träff 8 Flick 04 Torsby 2019-09-07 11 8 88

Spelarutbildning 2.0 Träff 9 Flick 04 Torsby 2019-09-08 11 8 88

Spelarutbildning 2.0 Träff 10 Flick 04 Hammarö 2019-09-27 16 8 128

Spelarutbildning 2.0 Träff 11 Flick 04 Deje 2019-10-27 16 8 128

Sverige Cupen Flick 04 Nyköping 2019-11-09 17 8 136

Sverige Cupen Flick 04 Nyköping 2019-11-10 17 8 136

Sverige Cupen Flick 04 Nyköping 2019-11-11 17 8 136

Spelarutbildning 2.0 Träff 3 Pojk 04 Karlstad 2019-08-24 14 8 112

Spelarutbildning 2.0 Träff 4 Pojk 04 Torsby 2019-09-07 12 8 96

Spelarutbildning 2.0 Träff 5 Pojk 04 Torsby 2019-09-08 12 8 96

Spelarutbildning 2.0 Träff 6 Pojk 04 Karlstad 2019-10-13 15 8 120

Sverige Cupen Pojk 04 Nyköping 2019-11-09 15 8 120

Sverige Cupen Pojk 04 Nyköping 2019-11-10 15 8 120

Sverige Cupen Pojk 04 Nyköping 2019-11-11 15 8 120

Spelarutbildning 2.0 Träff 2 Flick 05 Deje 2019-05-18 41 8 328

Spelarutbildning 2.0 Träff 3 Flick 05 Karlstad 2019-09-21 27 8 216

Spelarutbildning 2.0 Träff 4 Flick 05 Deje 2019-11-17 34 8 272

Spelarutbildning 2.0 Träff 5 Flick 05 Kristinehamn 2020-01-19 20 8 160

Spelarutbildning 2.0 Träff 3 Pojk 05 Karlstad 2019-09-28 20 8 160

Spelarutbildning 2.0 Träff 4 Pojk 05 Deje 2019-11-24 19 8 152

Spelarutbildning 2.0 Träff 5 Pojk 05 Deje 2020-01-18 18 8 144

Spelarutbildning 2.0 Träff 1 Flick 06 Deje 2020-02-09 41 8 328

Spelarutbildning 2.0 Träff 1 Pojk 06 Deje 2020-02-02 26 8 208

Kurstyp Kursledare Ort

Distriktsfunktionärsutbildning Lindqvist Torsby 2019-09-07 4 4 16

Distriktsfunktionärsutbildning Salomonsson Karlstad 2019-09-12 14 4 56

Distriktsdomarkurs Borgström Karlstad 2019-09-12 13 4 52

Föreningsdomarutbildning Edwinson Karlstad 2019-11-22 9 4 36

Föreningsdomarutbildning Edwinson Karlstad 2019-11-27 9 4 36

Föreningsdomarutbildning Edwinson Karlstad 2019-11-14 11 4 44

Föreningsdomarutbildning Edwinson Karlstad 2019-11-21 11 4 44

Föreningsdomarutbildning Edwinson Karlstad 2019-09-06 19 4 76

Föreningsdomarutbildning Edwinson Karlstad 2019-09-27 19 4 76

TS 1 Peder A / Peter P Karlstad 18/5-2019 11 13 143

TS 1 Peder A / Peter P Karlstad 19/5-2019 11 13 143

TS 1 Peder A / Peter P Karlstad 24/8-2019 11 13 143

TS 1 Peder A / Peter P Karlstad 25/8-2019 11 13 143

HT 2019 Skåre HK/SISU Peter P Karlstad 14

(15)

SISU samarbete

Handbollens utbildningsaktiviteter i samarbete med SISU idrottsutbildarna 2019.

Antal arrangemang. Antal deltagare Slutrapport timmar

Summa 2019 115 1928 881

Summa år 2018 109 1259 536

Summa år 2017 124 1128 719

Summa år 2016 110 1281 990

Summa år 2015 542 922 1340

Summa år 2014 185 836 1606

Summa år 2013 123 779 1138

Summa år 2012 168 1264 2081

Summa år 2011 177 1400 2086

Summa år 2010 150 1222 1989

Summa år 2009 194 2047 1930

Summa år 2008 182 1713 1382

Summa år 2007 113 1479 1592

Summa år 2006 87 790 1135

Summa år 2005 148 3872 2364

Summa år 2004 99 1726 1303

Summa år 2003 76 1074 966

Utveckling av LOK-stöd sedan våren 1997

År Vår Höst Summa Vår Höst Summa

1997 2 593 2 960 5 553 31 618 23 480 55 098

1998 3 605 3 203 6 808 31 753 25 518 57 271

1999 4 223 3 079 7 302 36 075 26 062 62 137

2000 4 979 3 817 8 796 43 677 33 514 77 191

2001 6 233 4 119 10 352 53 049 36 357 89 406

2002 5 952 5 258 11 210 56 301 50 028 106 329

2003 5 003 5 961 10 964 47 731 57 300 105 031

2004 4 809 6 234 11 043 47 498 60 351 107 849

2005 5 117 5 589 10 706 48 091 53 883 101 974

2006 5 341 5 791 11 132 49 177 54 180 103 357

2007 5 564 5 777 11 341 51 181 56 598 107 779

2008 4 862 4 281 9 143 48 860 39 728 88 588

2009 4 596 4 729 9 325 43 737 44 928 88 665

2010 4 290 4 287 8 577 41 033 43 000 84 033

2011 4 196 4 694 8 890 39 774 41 648 81 422

2012 4 484 3 988 8 472 42 368 40 127 82 495

2013 4 406 3 969 8 375 40 463 39 304 79 767

2014 3 929 3 480 7 409 40 612 41 841 82 453

2015 3 214 3 720 6 934 36 826 39 513 76 339

2016 3 620 3 636 7 256 38 663 39 058 77 721

2017 3 481 3 500 6 981 36 554 37 815 74 369

2018 3 093 3 267 6 360 32 044 35 945 67 989

2019 3 009 3 143 6 152 33 775 37 297 71 072

Sammankomster Deltagare

(16)

Allsvenskan Dam SP V O F +/- P +/- F-13/14 Värmland SP V O F +/- P +/- Kristianstad HK 22 19 0 3 613 - 451 38 162 HK Brukspôjkera 21 17 3 1 564 - 242 37 322

Kärra HF 22 15 2 5 622 - 538 32 84 Torsby IF 21 12 5 4 369 - 262 29 107

Eslövs IK 22 15 1 6 609 - 542 31 67 IFK Hammarö F05 / 06 21 13 2 6 401 - 332 28 69

IF Hallby HK 22 12 3 7 530 - 532 27 -2 Skåre HK 21 11 5 5 397 - 258 27 139

HK Aranäs 22 11 1 10 525 - 528 23 -3 IFK Åmål 21 5 6 10 332 - 425 16 -93

OV Helsingborg HK 22 10 2 10 554 - 547 22 7 IFK Kristinehamn 21 2 8 11 238 - 342 12 -104 Skånela IF 22 7 3 12 525 - 560 17 -35 IF Hellton U Karlstad 21 4 3 14 327 - 505 11 -178 Tyresö Handboll 22 8 1 13 529 - 579 17 -50 Arvika HK 21 0 8 13 123 - 385 8 -262 Eskilstuna Guif IF 22 7 2 13 498 - 575 16 -77

Nacka HK 22 6 2 14 537 - 581 14 -44 F-14 Västergötland SP V O F +/- P +/-

HK Drott Halmstad 22 5 4 13 552 - 606 14 -54 IFK Bankeryd 16 16 0 0 416 - 272 32 144 IF Hellton Karlstad 22 5 3 14 493 - 548 13 -55 Skövde HF F14 16 12 0 4 417 - 321 24 96

Skövde HF F13 16 10 0 6 347 - 285 20 62 Div 2 Damer VSN Hösten SP V O F +/- P +/- IF Hallby HK 2 13 8 2 3 247 - 203 18 44

Skara HF U 8 7 0 1 169 - 117 14 52 Skåre HK 15 8 1 6 316 - 311 17 5

HB 78 Jönköping 8 5 0 3 180 - 167 10 13 Skara HF 15 8 0 7 218 - 270 16 -52

Skåre HK 8 5 0 3 174 - 163 10 11 HK Country 16 6 1 9 266 - 286 13 -20

IF Hellton U Karlstad 8 3 0 5 162 - 163 6 -1 Falköpings AIK HK 16 5 0 11 259 - 318 10 -59

Tibro HK 8 0 0 8 126 - 201 0 -75 HK Brätte 14 3 2 9 233 - 265 8 -32

Borås HK 84 14 3 0 11 205 - 311 6 -106 Div 2 Damer VSN Våren SP V O F +/- P +/- HK Lidköping 15 1 0 14 214 - 296 2 -82 IF Hellton U Karlstad 8 6 0 2 194 - 162 12 32

Skåre HK 8 5 2 1 195 - 164 12 31 F-14 Mellansvenska SP V O F +/- P +/-

IK Baltichov 8 5 1 2 190 - 158 11 32 Borlänge HK 06 7 7 0 0 169 - 85 14 84

Tibro HK 8 1 2 5 155 - 200 4 -45 Eskilstuna Guif 06 8 5 2 1 147 - 123 12 24

HK Brätte 8 0 1 7 180 - 230 1 -50 LIF Lindesberg 8 5 1 2 172 - 126 11 46

Skåre HK 7 4 2 1 107 - 86 10 21

Div 3 Damer SP V O F +/- P +/- Gökstens BK F07 Svart 8 3 1 4 127 - 123 7 4

Forshaga HK 10 9 0 1 259 - 155 18 104 Stora Mellösa-Åsbyvikens IF 8 2 2 4 127 - 143 6 -16

Skåre HK B 10 8 0 2 277 - 147 16 130 Ludvika HF 7 1 3 3 97 - 111 5 -14

Torsby IF 10 5 0 5 229 - 226 10 3 IFK Nora 8 2 1 5 127 - 164 5 -37

IFK Hammarö 10 3 0 7 171 - 245 6 -74 IFK Strängnäs 9 1 3 5 96 - 148 5 -52

IFK Åmål 10 3 0 7 165 - 254 6 -89 Kohlswa HK F14 8 1 1 6 103 - 163 3 -60

IFK Kristinehamn 10 2 0 8 172 - 246 4 -74

F-12 Värmland SP V O F +/- P +/-

F-19-17 Väst SP V O F +/- P +/- IF Hellton Karlstad 15 9 4 2 197 - 94 22 103

Torslanda HK 9 8 0 1 271 - 158 16 113 Torsby IF 15 9 4 2 182 - 79 22 103

KFUM Trollhättans 10 7 0 3 261 - 210 14 51 Karlskoga HK 15 8 3 4 230 - 171 19 59

Kärra HF 10 6 1 3 246 - 229 13 17 Skåre HK Vit 15 3 4 8 114 - 190 10 -76

IF Hellton Karlstad 7 4 1 2 171 - 133 9 38 Skåre HK Grön 15 3 3 9 120 - 192 9 -72 GF Kroppskultur 10 4 0 6 201 - 200 8 1 IFK Hammarö F08 15 3 2 10 117 - 234 8 -117

IFK Hammarö 10 3 0 7 185 - 265 6 -80

Nödinge SK 10 0 0 10 161 - 301 0 -140 F-11 Värmland F-10 Värmland

Arvika HK HK Brukspôjkera

F-16 Värmland SP V O F +/- P +/- IF Hellton Karlstad IF Hellton Karlstad

Skåre HK 9 5 4 0 122 - 59 14 63 IFK Hammarö F08 Blå IFK Hammarö F09 Blå

IF Hellton Karlstad 9 4 4 1 106 - 74 12 32 IFK Hammarö F08 Vit IFK Hammarö F09 Vit

IFK Hammarö F04 / 05 9 2 4 3 84 - 113 8 -29 IFK Åmål IFK Kristinehamn

Torsby IF 9 0 2 7 97 - 163 2 -66 Skåre HK Grön Skåre HK

Skåre HK Vit F-16 1 Västergötland SP V O F +/- P +/- Torsby IF Skövde HF Röd 10 10 0 0 244 - 157 20 87

HK Lidköping 11 7 0 4 222 - 205 14 17

Skara HF VIT 11 5 0 6 178 - 193 10 -15

Skåre HK 10 2 1 7 159 - 191 5 -32

Tibro HK 10 1 1 8 158 - 215 3 -57

F-16 2 Västergötland SP V O F +/- P +/- Skara HF LILA 10 10 0 0 247 - 145 20 102

Tibro HK 10 8 0 2 206 - 158 16 48

IF Hellton Karlstad 9 5 0 4 175 - 162 10 13 Skövde HF F14 10 5 0 5 208 - 200 10 8 IFK Karlsborg 10 3 1 6 173 - 197 7 -24 IFK Hammarö F04 / 05 11 3 0 8 174 - 234 6 -60 HK Guldkroken Hjo 12 1 1 10 165 - 252 3 -87

Serietabeller 2019-2020

(17)

Div 3 Herrar Västsvenska Norra SP V O F +/- P +/- P-13/14 Värmland SP V O F +/- P +/- IF Hellton Karlstad 20 14 4 2 544 - 433 32 111 IFK Hammarö P05 9 8 1 0 289 - 125 17 164

HP Tibro 20 14 3 3 559 - 428 31 131 Torsby IF 9 5 1 3 206 - 191 11 15

IFK Hammarö 20 13 3 4 535 - 451 29 84 Forshaga HK / HK Brukspôjkera 9 2 1 6 133 - 207 5 -74

KFUM Trollhättan 20 10 4 6 523 - 509 24 14 Skåre HK 9 1 1 7 131 - 236 3 -105

Uddevalla HK 20 10 2 8 470 - 436 22 34

HK Lidköping 20 9 2 9 500 - 535 20 -35 P-14 Mellansvenska SP V O F +/- P +/-

Skara HK 20 7 3 10 505 - 504 17 1 VästeråsIrsta HF P05 11 10 1 0 317 - 174 21 143 IFK Kristinehamn 20 6 2 12 444 - 476 14 -32 Borlänge HK 13 8 1 4 327 - 274 17 53 IF HV Tidaholm 20 5 3 12 481 - 554 13 -73 Enköpings HF 10 7 0 3 246 - 231 14 15 HF Team Kropps 20 4 3 13 459 - 573 11 -114 VästeråsIrsta HF P06 12 6 0 6 276 - 295 12 -19 HKC78 Handbollklubb 20 2 3 15 465 - 586 7 -121 RP IF Linköping 11 5 0 6 240 - 226 10 14

Skåre HK 13 5 0 8 298 - 286 10 12

Herrar div 4 SP V O F +/- P +/- LIF Lindesberg 11 3 1 7 176 - 280 7 -104

Skåre HK 10 8 0 2 268 - 226 16 42 ÖSK HH P06 11 0 1 10 175 - 289 1 -114

IFK Kristinehamn B 10 7 0 3 274 - 252 14 22

HK Brukspôjkera 10 5 0 5 295 - 300 10 -5 P-12 Värmland SP V O F +/- P +/-

Forshaga HK 10 4 1 5 240 - 247 9 -7 IFK Hammarö P07 12 10 2 0 198 - 116 22 82

Arvika HK 10 3 1 6 237 - 248 7 -11 Skåre HK Vit 12 5 4 3 217 - 170 14 47

Torsby IF 10 2 0 8 249 - 290 4 -41 Skåre HK Grön 12 3 5 4 171 - 157 11 14

Karlskoga HK 12 3 2 7 151 - 196 8 -45

P-16 Västergötland SP V O F +/- P +/- IFK Kristinehamn 12 1 3 8 119 - 217 5 -98 IFK Skövde HK 2 17 16 1 0 531 - 329 33 202

IFK Skövde HK 1 16 14 1 1 452 - 269 29 183 P-12 Västergötland SP V O F +/- P +/- IFK Karlsborg / HK Guldkroken Hjo 16 9 1 6 346 - 335 19 11 IFK Bankeryd 16 16 0 0 425 - 243 32 182 IF Hallby HK 2 15 6 2 7 340 - 339 14 1 IFK Skövde HK 2 16 12 0 4 358 - 263 24 95 HK Country 15 6 2 7 275 - 321 14 -46 IFK Skövde HK 1 18 11 1 6 396 - 284 23 112

Skåre HK 14 6 2 6 282 - 311 14 -29 HK Country 17 11 0 6 345 - 318 22 27

HK Lidköping 16 6 1 9 313 - 355 13 -42 Skara HK 16 10 1 5 296 - 253 21 43

Skara HK 16 5 0 11 333 - 392 10 -59 IFK Hammarö P07 16 8 1 7 323 - 281 17 42

IF HV Tidaholm 15 3 2 10 311 - 372 8 -61 HP Tibro 16 8 0 8 300 - 283 16 17

IFK Hammarö P04 / 05 14 0 0 14 260 - 420 0 -160 Falköpings AIK HK 16 5 0 11 208 - 336 10 -128 IFK Skövde HK P11 17 4 0 13 268 - 379 8 -111 P-16 Mellansvenska Höst SP V O F +/- P +/- IFK Karlsborg 16 3 1 12 262 - 306 7 -44

Borlänge HK 6 5 0 1 186 - 137 10 49 HK Lidköping 16 0 0 16 153 - 388 0 -235

Skåre HK 6 5 0 1 139 - 102 10 37

Hallstahammars SK HK 6 4 0 2 183 - 158 8 25 P-10/11 Värmland

IFK Nora 6 3 0 3 155 - 157 6 -2 Arvika HK

Ludvika HF 6 2 0 4 147 - 140 4 7 Forshaga HK

Lindeskolans IF 6 2 0 4 120 - 129 4 -9 HK Brukspôjkera Avesta Brovallen HF 6 0 0 6 89 - 196 0 -107 IF Hellton Karlstad

IFK Hammarö P09 P-16 Mellansvenska Vår SP V O F +/- P +/- IFK Kristinehamn Eskilstuna Guif 04 8 8 0 0 312 - 198 16 114 Skåre HK Grön IFK Nyköping 9 3 4 2 230 - 218 10 12 Skåre HK Vit Borlänge HK 8 4 0 4 216 - 234 8 -18 Torsby IF ÖSK HH P03 / 04 7 3 2 2 221 - 247 8 -26

Skåre HK 9 2 2 5 181 - 186 6 -5

Hallstahammars SK HK 7 0 0 7 174 - 251 0 -77

Serietabeller 2019-2020

(18)

SvC P04 Grupp 5 omg 1

Göteborg Blå - Värmland 22-12

Västerbotten/Norrbotten - Södermanland 17-22

Södermanland - Värmland 26-12

Västerbotten/Norrbotten - Göteborg Blå 14-17 Värmland - Västerbotten/Norrbotten 9-18

Göteborg Blå - Södermanland 15-15

Lag SP V O F +/- P +/-

1. 3 2 1 0 63-44 5 19

2. 3 2 1 0 54-41 5 13

3. 3 1 0 2 49-48 2 1

4. 3 0 0 3 33-66 0 -33

SvC P04 Grupp PF

Småland-Blekinge Södra - Bohuslän-Dal 18-14

Dala-Gävleborg - Värmland 19-11

Värmland - Bohuslän-Dal 12-18

17-21 20-12 18-17

SP V O F +/- P +/-

1. 3 3 0 0 57-48 6 9

2. 3 2 0 1 52-42 4 10

3. 3 1 0 2 48-52 2 -4

4. 3 0 0 3 40-55 0 -15

SvC P04 19-20-plats

17 - 10 Västmanland - Värmland

Lag

Pojkar

Bohuslän-Dal

Dala-Gävleborg - Småland-Blekinge Södra Bohuslän-Dal - Dala-Gävleborg

Småland-Blekinge Södra - Värmland Södermanland

Göteborg Blå

Västerbotten/Norrbotten Värmland

Småland-Blekinge Södra Dala-Gävleborg

Värmland

References

Related documents

Den som har flest markeringar i rad, bredvid varandra när alla fält är

Efter detta så fick samtliga deltagare genomgå spelsessionen där individerna fick spela två olika versioner utav samma spel, där en av versionerna hade en

Till sist beskriver författaren Abrahams betydelse för islam som en skillnad där han förknippas med byggandet av Kaba bland annat.. Trosbekännelsen benämns som två huvuddogmer

Efter att TP 7 övervägt de olika argumenten en stund påstod han att det asymmetriska formatet kändes rättvisast och det symmetriska formatet kändes orättvisast eftersom det

Inom ramen för den strategiska överenskommelsen mellan Malmö stad och Arbetsförmedlingen i Malmö medverkar kommunen i det strategiska och operativa arbetet kring de fem

Använd b eller B för att välja önskad markering på menyn [MARK SEARCH], tryck därefter på ENTER för att återkalla den eller på CLEAR för att radera den.. Starta uppspelning

Your familiarity with the orchard sections of Colorado and your accessibility to the horticulturists of the Colorado Experiment Station may enable you to ootain

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge investeringsstöd till jordbruk via landsbygdsprogrammet och att ge långsiktiga förutsättningar för gröna näringen

Studiens syfte var att granska och analysera normer avseende religion och genus i läroboken Jag älskar och lär mig det arabiska språket.. De första frågorna som ställdes

X1 passar till X2 som driver bollen framåt och försöker göra mål i konmålet. O1 pressar X2 och försöker

X1 passar till X2 som driver bollen framåt och försöker göra mål i konmålet. O1 pressar X2 och försöker

Vad gäller det åtagande som är icke-uppfyllt har ett antal av de aktiviteter som planerades inom ramen för detta åtagande förskjutits, till stor del på. Godkänt dokument,

Johansson, Sten-Erik Johansson, Sture Johansson, Tobias Johansson, Torbjörn Johansson, Ulf Jokumsen, Niklas Jonsson, Martin Jönsson, Robert Jörnvik, Ulf Kallberg, Erik

Moral salience (moraliskt engagemang) är med andra ord hur moraliskt engagerad man är. Detta tillstånd eftersträvades med testpersonerna i min egen undersökning, att de faktiskt

I stället har vi fått flera nya organiserade deltagare i det poli- tiska maktspelet, bland annat (a) de policyprofessionella som omtalades ovan, vilka arbetar för sina

På ett övergripande plan kan avhandlingens resultat användas till att uppmärksamma tränare (och andra inom idrotten) på att det finns olika anledningar (d.v.s.

legitimate power was only negatively related; expert power was consistently positively related; and reward power had no unique statistically significant relationship with any of

Den grundläggande fråga som uppsatsen bygger på är varför fotbollsklubbar får redovisa sina spelare som tillgångar i balansräkningen, samtidigt som vanliga företag inte

pathological angiogenesis…” 29, second Paragraph, line 1 “…a humanized monocloncal antibody…”. “…a humanized monoclonal

Ju fler man är tillsammans desto lättare och roligare blir vårt arbete på olika plan – i styrelsen, i arbetet med att påverka att Järfälla kommun i sin iver att bygga inte nag-

När två eller flera närliggande banor har tävling samma dag, eller dagen före, eller dagen efter, har alltid den bana som skall leverera till GR Spel AB ensam rätt

spelarnätverkets förutsättningar. De förstår den dominanta positionen, och de ligger lågt för att inte stöta sig med den. Nacht har tillsammans med sin pojkvän valt att

Berätta kortfattat vad ni gör för att skapa måltidsglädje och för att öka era matgästers lust att