• No results found

Du är bra som du är! Engelbrektsskolan Läsår 17/18

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Du är bra som du är! Engelbrektsskolan Läsår 17/18"

Copied!
7
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Du är bra som du är!

Engelbrektsskolan

Läsår 17/18

(2)

VÄRDEGRUNDSARBETE I SKOLANS PROFILER

Ma/No-profilen

År 4-6: Eleverna har följt serien " Berätta för mig" som finns på UR.se. Där finns även lärarhandledningar med olika övningar man kan arbeta med efter filmerna.

År 7-8: Utifrån serien "PK-mannen" så har eleverna arbetat med olika frågor och övningar. Vi har även försökt koppla detta till NO och matematik, genom att t.ex. diskutera jämställdhet, genetik, evolution.

Som avslutning i år 7 såg vi filmen "En oväntad vänskap" och hade diskussioner kring normer och förväntningar utifrån denna film.

Matte-spets

Jag –internet: Materialet innehåller praktiska övningar och lektionsupplägg och handlar om allt från bilder, upphovsrätt, internetsäkerhet, hat och mobbning till sex och porr på internet. Vi jobbade också med UR-materialet PK-mannen. En serie med och om Musse Hasselvall som i flera delar tar upp tex

Kroppshets/kroppshat, normkritik, normbrytande funktionshinder och vem är svensk egentligen.

(3)

Fotboll och friidrotts-profilen

Inom fotbollsprofilens arbete med ”Du är bra som du är” har vi låtit

diskrimineringsgrunderna ligga till grund för planering och arbete. På åk 7/8 har friidrottsprofilens elever varit delaktiga i arbetet. Vi har även jobbat mycket med idrottens machokulturer och orsaker till detta samt hur man kan förändra detta över tid. Som grund till materialet har vi haft arbetsmaterialet ”PK-

mannen” som är en programserie med arbetsmaterial från UR.

I fotbollsprofilens åk 4-6 har vi arbetat med frågeställningar kring vad det innebär att vara en lag, idrottens olika sidor samt hur vi kan hjälpa och stötta varandra inom fotbollen.

SO-profilen

SO-profilen i åk 7-9 ville låta sig inspireras av människor som arbetat för mänskliga rättigheter eller på annat sätt bidragit till en bättre värld. Eleverna fördjupade sig i en positiv förebild och lärde varandra om en mängd spännande individer, alltifrån någons morfar till Mahatma Gandhi. De placerade individen i sitt sammanhang, berättade om personens tillvägagångssätt, men redovisade även de andra perspektiv på personens engagemang som kan finnas.

(4)

BildFilmDesign-profilen

4BFD Du är bra som du är-tröjor!

5BFD Du är bra som du är-skulptur av tejp i naturlig storlek. Eleverna har skapat två barn som ska se glada ut och hålla om varandra för att de tycker att de är bra som de är.

(5)

7BFD Blandteknik (foto + redigering, måla, collage) i affischform.

8BFD Design-åttorna har identifierat möjliga otrygga miljöer på skolan, fotat dem och sedan designat om dem digitalt/för hand, för att skapa trygga och välkomnande miljöer där man kan få vara den man är.

(6)

9BFD gjorde en dokumentärfilm om pop-och rockelevernas väg till Du är bra som du är!-konserten. Klicka här ---> https://www.youtube.com/watch?v=wn3GNtt9gMQ

Pop- och rock-profilen

(7)

Eleverna i Pop & Rock profilen har diskuterat över temat ”Du är bra som du är”

och letat efter musikexempel som passar in. Därefter har eleverna övat in låtar som handlar om respekt för andra, respekt för sig själv och människors lika värde.

Den 19 maj 2018 arrangerade skolan en manifestation på temat ”Du är bra som du är” och eleverna i Pop & Rock fick på scenen framföra de låtar som vi valt ut inför alla skolans elever och personal.

References

Related documents

Kvinnorna har hittills inte missat någon återbetalning, för de tjänar pengar på att sälja utsädet de producerar till invånare i Lombes andra byar.. Kvinnoföreningen har

På grund av det låga antalet individer och den korta uppföljningen kan detta dock inte tas som bevis för att simulatorn är ett tillräckligt känsligt instrument för att fånga

En undersökning i Adelaide visar att 31 % av fotgängarna kände sig osäkra när de delar gångväg med elsparkcyklister (större andel ju äldre fotgängare), och 29 % av

1A) Oskyddade trafikanter lokaliseras av infrastruktur och övriga tra- fikanter genom en app i smartphone, som både mottar och sänder po- sitioneringsdata till andra trafikanter.

Eftersom kläder och märken är speciellt viktiga i tonåren, men även för många vuxna, skulle man kunna locka fler att fortsätta använda hjälm om det fanns hjälmar som var lite

Också i avsnitt H uttalar en kvinna något som kan sägas beskriva kvinnor och kvinnors situation i allmänhet: i passagen frågar Jason först Medea om hon menar det vara rätt att

Redan idag produceras biogas från avfall som räcker till årsför- brukningen för 12 000 bilar.. Hushållens ansträngningar att sortera ut matavfall har alltså

Författaren utgår från ett rikt intervjumaterial för att se vad för slags frågor som man ägnar sig åt, vilka glädjeämnen och utmaningar som finns.. I detta väcks