Folkhälsoenkät Henrik Persson, SLF

Full text

(1)

Folkhälsoenkät 2019

Henrik Persson, SLF

(2)

Region Skånes folkhälsoenkät 2019

12 462 enkäter i Helsingborg Svarsfrekvens: 38 procent Femte gången sedan 2000 Åldersspann: 18-84 år

Nytt: Svar fördelat på b-områden i grundmaterialet

(3)

Utvalda frågeställningar och indelning

Hälsa Levnadsvanor Trygghet Situation Förtroende

Dålig självskattad hälsa Otillräcklig fysisk aktivitet Saknar emotionellt stöd Haft ekonomisk kris Förtroende för arbetsförmedlingen Övervikt eller fetma Röker dagligen Svårt att lita på andra Orolig att förlora sitt arbete Förtroende för dagspress, tv och radio Dålig tandhälsa Lågt intag av frukt och grönt Litar inte på andra i bostadsområdet Mörk framtidssyn Förtroende för domstolar

Dålig psykisk hälsa Riskkonsumtion av alkohol Lågt socialt deltagande Trångbodd Förtroende för försäkringskassan Lågt psykiskt välbefinnande Stillasittande Rädd att gå ut ensam Sömnstörd av trafikbuller Förtroende för polisen

Högt blodtryck Stressad Hot om våld Förtroende för politiker i din kommun

Självmordstankar Har känt sig kränkt Förtroende för politiker i Region Skåne

Långvarig sjukdom Utsatt för fysiskt våld Förtroende för regeringen

Förtroende för riksdagen Förtroende för sjukvården Förtroende för skolan

Förtroende för socialtjänsten

(4)

Spindlar

(5)

Andel (%) svarande i Helsingborg efter fråga och kön

0 10 20 30 40 50 60

Dålig självskattad hälsa

Långvarig sjukdom

Övervikt eller fetma Högt blodtryck

Dålig tandhälsa

Dålig psykisk hälsa

Lågt psykiskt välbefinnande

Självmordstankar

Otillräcklig fysisk aktivitet

Stillasittande

Stressad

Riskkonsumtion av alkohol Röker dagligen

Lågt intag av frukt och grönt Saknar emotionellt stöd

Lågt socialt deltagande Svårt att lita på andra

Litar inte på andra i bostadsområdet Rädd att gå ut ensam

Hot om våld Utsatt för fysiskt våld

Har känt sig kränkt Haft ekonomisk kris Orolig att förlora sitt arbete

Mörk framtidssyn Trångbodd

Sömnstörd av trafikbuller

Män Kvinnor

Situation

Levnadsvanor Trygghet

Hälsa

(6)

Andel (%) svarande i Helsingborg efter fråga och kön, förtroende

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Lågt förtroende för regeringen

Lågt förtroende för riksdagen

Lågt förtroende för politiker i Region Skåne

Lågt förtroende för politiker i din kommun

Lågt förtroende för dagspress, tv och radio

Lågt förtroende för polisen Lågt förtroende för domstolar

Lågt förtroende för försäkringskassan Lågt förtroende för

arbetsförmedlingen Lågt förtroende för sjukvården

Lågt förtroende för socialtjänsten

Lågt förtroende för skolan

Män Kvinnor

(7)

Helsingborg jämfört med Skåne, procentenheter

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40

Lågt socialt deltagande

Svagt emotionellt stöd Svagt praktiskt stöd

Ekonomisk stress

Svårt att lita på andra

Orolig för att förlora arbetet

Sömnstörd av buller

Rädd för att gå ut ensam

Hot om våld

Utsatt för våld Äter lite frukt och grönt Otillräcklig fysisk aktivitet Daglig rökning

Riskkonsumtion av alkohol Rökt hasch

Otillfredsställda tandvårdsbehov Otillfredsställda vårdbehov

Övervikt och fetma Funktionsnedsättning

Mycket stressad Dålig självskattad hälsa

Dålig psykisk hälsa

Långvarig sjukdom

Skåne Helsingborg

(8)

Drottninghög jämfört med Helsingborg, procentenheter

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40

Dålig självskattad hälsa

Långvarig sjukdom

Övervikt eller fetma Högt blodtryck

Dålig tandhälsa

Dälig psykisk hälsa

Lågt psykiskt välbefinnande

Självmordstankar

Otillräcklig fysisk aktivitet

Stillasittande Stressad

Riskkonsumtion av alkohol Röker dagligen

Lågt intag av frukt och grönt Saknar emotionellt stöd

Lågt socialt deltagande Svårt att lita på andra i allmänhet

Litar inte på andra i…

Rädd att gå ut ensam Hot om våld Utsatt för fysiskt våld

Har känt sig kränkt Haft ekonomisk kris Orolig att förlora sitt arbete

Mörk framtidssyn Trångbodd Sömnstörd av trafikbuller

022 Drottninghög Helsingborg

Situation

Levnadsvanor Trygghet

Hälsa

(9)

Mariastaden jämfört med Helsingborg, procentenheter

Situation

Levnadsvanor Trygghet

Hälsa

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40

Dålig självskattad hälsa

Långvarig sjukdom

Övervikt eller fetma Högt blodtryck

Dålig tandhälsa

Dälig psykisk hälsa

Lågt psykiskt välbefinnande

Självmordstankar

Otillräcklig fysisk aktivitet

Stillasittande Stressad

Riskkonsumtion av alkohol Röker dagligen

Lågt intag av frukt och grönt Saknar emotionellt stöd

Lågt socialt deltagande Svårt att lita på andra i allmänhet

Litar inte på andra i…

Rädd att gå ut ensam Hot om våld Utsatt för fysiskt våld

Har känt sig kränkt Haft ekonomisk kris Orolig att förlora sitt arbete

Mörk framtidssyn Trångbodd Sömnstörd av trafikbuller

014 Mariastaden Helsingborg

(10)

Drottninghög förtroende jämfört med Helsingborg, procentenheter

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40

Lågt förtroende för regeringen

Lågt förtroende för riksdagen

Lågt förtroende för politiker i Region Skåne

Lågt förtroende för politiker i din kommun

Lågt förtroende för dagspress, tv och radio

Lågt förtroende för polisen Lågt förtroende för domstolar

Lågt förtroende för försäkringskassan Lågt förtroende för

arbetsförmedlingen Lågt förtroende för sjukvården

Lågt förtroende för socialtjänsten

Lågt förtroende för skolan

022 Drottninghög Helsingborg

(11)

Mariastaden förtroende jämfört med Helsingborg, procentenheter

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40

Lågt förtroende för regeringen

Lågt förtroende för riksdagen

Lågt förtroende för politiker i Region Skåne

Lågt förtroende för politiker i din kommun

Lågt förtroende för dagspress, tv och radio

Lågt förtroende för polisen Lågt förtroende för domstolar

Lågt förtroende för försäkringskassan Lågt förtroende för

arbetsförmedlingen Lågt förtroende för sjukvården

Lågt förtroende för socialtjänsten

Lågt förtroende för skolan

014 Mariastaden Helsingborg

(12)

Staplar

(13)

Otillräcklig fysisk aktivitet %, stadsdelar i Helsingborg 2019

15 19 19 22 22 22 23 23 23 2426 27 27 28 28 29 29 29 29 30 33 35 35 38 38 38 40 40 42 42 42 42 44 45 45 46 47 51 54 56 57 59 60

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Wilson park Tågaborg N Slottshöjden Hittarp-Laröd Norr Råå Centrum Ramlösa Husensjö Allerum Stattena Tågaborg S Gustavslund Påarp Sofieberg Mariastaden Eskilsminne Ringstorp Gantofta Rydebäck Vallåkra Mörarp Olympia Helsingborg Adolfsberg Fältabacken Miatorp Berga Kattarp Ödåkra Elineberg Rosengården Bårslöv Ättekulla Eneborg Söder Dalhem Högaborg Närlunda Fredriksdal Högasten Planteringen Drottninghög

(14)

Svårt att lita på andra i bostadsområdet %, stadsdelar i Helsingborg 2019

0 0 2 2 2 4 4 5 6 6 7 7 8 9 9 9 9 10 10 10 11 13 13 13 14 16 16 18 18 19 22 23

27 32 36 39 41 41 46 48

51 54 59

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Fältabacken Gantofta Rydebäck Eskilsminne Råå Allerum Gustavslund Ramlösa Hittarp-Laröd Vallåkra Tågaborg S Påarp Tågaborg N Ättekulla Wilson park Sofieberg Bårslöv Husensjö Mörarp Olympia Centrum Slottshöjden Mariastaden Ödåkra Norr Kattarp Ringstorp Stattena Högasten Rosengården Helsingborg Berga Adolfsberg Dalhem Miatorp Eneborg Elineberg Fredriksdal Närlunda Planteringen Drottninghög Söder Högaborg

(15)

Mörk framtidssyn %, stadsdelar i Helsingborg 2019

15 18 18 21 21 21 24 24 24 24 24 25 25 2727 28 28 28 30 31 31 31 32 33 34 34 34 35 35 35 35 37 37 37 38 38 40 42 43 43 45 45 49

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Allerum Hittarp-Laröd Sofieberg Tågaborg N Fältabacken Mariastaden Ramlösa Gustavslund Ringstorp Centrum Eskilsminne Gantofta Rydebäck Eneborg Wilson park Husensjö Stattena Norr Tågaborg S Vallåkra Slottshöjden Helsingborg Olympia Bårslöv Adolfsberg Söder Rosengården Högaborg Mörarp Berga Ödåkra Påarp Råå Ättekulla Fredriksdal Dalhem Drottninghög Kattarp Högasten Planteringen Miatorp Elineberg Närlunda

(16)

Tidsserier

(17)

Andel med övervikt eller fetma, Helsingborg 2000-2019

49

56 55 55 59

33

39 38 40 45

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

2000 2004 2008 2012 2019

Man

Kvinna

(18)

Riskkonsumtion av alkohol %, Helsingborg 2004-2019

24 23

20 18

15 15

12 12

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

2004 2008 2012 2019

Man

Kvinna

(19)

Röker dagligen %, Helsingborg 2000-2019

16 17 15

12 11

22 21

16 15

11 0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

2000 2004 2008 2012 2019

Man

Kvinna

(20)

Utsatt för fysiskt våld %, Helsingborg 2000-2019

4 5 5

4 4

3 4 3

3 2

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

2000 2004 2008 2012 2019

Man

Kvinna

(21)

Mörk framtidssyn %, Helsingborg 2000-2019

24 22

32 31

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Man Kvinna

2012

2019

(22)

Litar inte på andra i bostadsområdet %, Helsingborg 2012 och 2019

19 22 20 21

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Man Kvinna

2012

2019

(23)

Enkla samband

(24)

Korrelation lokalsamhälletillit och arbetslöshet, stadsdelar i Helsingborg 2019

R² = 0,8771

0 10 20 30 40 50 60 70

0 5 10 15 20 25

Lå g til lit ti ll an dr a i b os ta ds om rå de t %

Arbetslöshet i % av befolkningen 16-64 år

Drottninghög Planteringen

Fredriksdal Elineberg

Högaborg Söder Närlunda

Maria

(25)

Korrelation lokalsamhälletillit och omflyttning, stadsdelar i Helsingborg 2019 – låg arbetslöshet trumfar omflyttning

R² = 0,5612

0 10 20 30 40 50 60 70

0 10 20 30 40 50 60 70

Lå g til lit ti ll an dr a i b os ta ds om rå de t %

Omflyttning som andel (%) av befolkningen

Olympia Tågaborg S

Centrum

Söder

Eneborg Högaborg

Planteringen Fredriksdal Drottninghög

Mariastaden

(26)

Korrelation framtidssyn och utbildningsnivå, stadsdelar i Helsingborg 2019

R² = 0,561

0 10 20 30 40 50 60

0 5 10 15 20 25 30 35

M ör k fr am tid ss yn %

Högst förgymnasial utbildning %

Drottninghög Planteringen

Närlunda

Kattarp Miatorp

Elineberg Högasten

Mariastaden

(27)

Hur kan detta användas i staden?

• Analysunderlag inför beslut och prioriteringar i förvaltningar/verksamheter

• Arbetet med segregation/integration

• Arbetet med stadsdelsutveckling (kartverktyg)

• Trygghetsarbetet

• Trend- och omvärldsarbetet

• Analys och uppföljning av livskvalitetsarbetet

• Arbetet med plan för lika möjligheter

• Folkhälsoenkät barn och unga genomförs 2021 (totalundersökning i åk6, åk9

och år 2 på gymnasiet)

(28)

Presentationen är framtagen av Henrik Persson, SLF

henrik.persson@helsingborg.se

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :