Civilsamhället som möjliggörare. Lena Kandelin, Katarina Halvardsson & Linda Olofsson

Full text

(1)

Civilsamhället som möjliggörare

Lena Kandelin, Katarina Halvardsson & Linda Olofsson

(2)

Det Civila Samhället som Möjliggörare

Linda Olofsson, Svenska Kyrkan

Katarina Halvardsson, SISU/Norrbottens Idrottsförbund Lena Kandelin, Rädda Barnen

(3)

Utredning för ett stärkt Civilsamhälle Palett för stärkt Civilsamhälle, SOU

2016:13, utredare Dan Ericsson

(4)

”Det Civila Samhället”

Regeringens definition:

”En arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där människor, grupper och organisationer agerar tillsammans för

gemensamma intressen”

(5)

Civilsamhällets Särart

• Värdegrund som drivkraft – ideellt och allmännyttigt syfte

• Den demokratiska uppbyggnaden – ett organisatoriskt särdrag

• Självständighet och oberoende

• Resurser i form av frivilliga insatser och frivillighet

• Öppenhet

(6)

Civilsamhället Samverkan

• Samverkan och samordning nyckeln till bra integration

• Regional Arbetsgrupp för Integration (RAI)

• HIT – Handlingsplan för Integration och Tillväxt i Norrbotten

• IN – Inkludering Norrbotten

• SEÖN – Social Ekonomi Över Norrland

(7)

Civilsamhället i siffor - Nationalekonomiska vinster

• Ideellt arbete för 28 miljarder/år bland ideella föreningar. Motsvarar 53 000 heltidsarbetare. (Civilsamhällets betydelse för välvärd,

ekonomi och demokrati, Claesson m.fl. 2012)

• 61 000 heltidsanställda inom civilsamhället. (Civilsamhällets betydelse för välvärd, ekonomi och demokrati, Claesson m.fl. 2012)

• 30 % finansiering från offentlig sektor, 60 % från engagerade källor så som medlemsavgifter. (civsam.se)

• Total intäkt på 124 miljarder (Civilsamhällets betydelse för välvärd, ekonomi och demokrati, Claesson m.fl. 2012)

• Slutsats: en investering i civilsamhället lönar sig alltid

(8)

Tematisk Kurs, 14 veckor lång. Intervention i grupp med terapeutisk inverkan. Barnen och gruppledarna arbetar utifrån teman, tex känslor, familj, flykt, Jag är värdefull

Verkar förebyggande. Främjar hopp och självtillit

Arbetar med kreativa metoder, måla, rörelse, reflektion Involverar familjen,, familjegrupp, syskongrupp.

Integrationsfrämjande

www.svenskakyrkan.se/luleastift

Barn i Väntan / Barn i start

(9)

Rådgivningsbyrån – Asylrådgivning för asylsökande, utbildning för anställda och förtroendevalda kring asyljuridik.

Resursförstärkning – Svenska Kyrkan nationellt, 85 miljoner kronor. Fördelas via internationella avdelningen act alliance mfl samt förstärkning av stiftskompetens, fördelning till församlingar för verksamhet. Även regional förstärkning via

stiftsstyrelsen Luleå Stift 2 miljoner kronor direkt till församlingar för verksamheter

Svenska Kyrkans roll i välfärden Röst/ påverkansaktör

Samverkansaktör

Utförare av välfärdstjänster

www.svenskakyrkan.se/luleastift

(10)

• Vilka är vi?

• Utökat ansvar och anslag för att jobba långsiktigt med integration

• Samordnare/koordinator

• Verksamhetsbidrag till idrottsföreningar

(11)

Verksamhet i föreningar – Utan möten ingen integration

Exempel på verksamhetsstöd

• Luleå Boxningsklubb – Drop in-boxning

• Piteå IF – Drop in-aktiviteter i Rivierahallen

• Jokkmokk SIF Basket - Ledarskapsutbildning

• Bergnäsets AIK - Skidåkning

Andra goda exempel

• Råneå Brottarklubb

• Hertsöns Skol IF

• Boden United

• IFK Arvidsjaur

• Haparanda Bandy

• Malmbergets AIF

(12)

Verksamhet i kommuner

• Inspirationsträffar med föreningar, 3 kommuner i dagsläget.

(13)

13

Rädda Barnen

• Allt vi gör utgår från barns rättigheter och FN:s konvention för barns rättigheter -

Barnkonventionen.

• Global barnrättsorganisation

• Kraftsamling Barn på Flykt

(14)

14

Rädda Barnen

• Läxhjälp, Språkcafé – svensk

undervisning, Fritidsverksamhet,

verksamhet på boenden, Föräldragrupp, Klädinsamling med mera

• Stödlinje

• Utbildningsinsatser traumamedveten

omsorg

(15)

Diskussionsfråga:

Vad kan du göra i din organisation för att möjliggöra för

civilsamhället att bli ännu bättre på att möjliggöra integration

och etablering?

(16)

TACK!

Linda Olofsson, Svenska Kyrkan linda.olofsson@svenskakyrkan.se

Katarina Halvardsson, SISU/Norrbottens Idrottsförbund katarina.halvardsson@norrbotten.rf.se

Lena Kandelin, Rädda Barnen lena.kandelin@rb.se

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :