HRL1K, Kandidatprogram i retorisk och litterär kommunikation, 180 hp

Full text

(1)

Programtillfälle Uttagen: 2016-09-29

Kommentar:

Kort text under rubriken Om undervisningen. Berätta gärna mer om vad som händer för dig som student när du läser retorisk och litterär kommunikation. Är lärarna forskare, hur kopplas forskningen till programmet? /M

HRL1K , Kandidatprogram i retorisk och litterär kommunikation , 180 hp

HRL1K , Bachelor Programme in Rhetorical and Literary Communication , 180 hp

Anmälningskod: P5060 Starttermin: H17 Programtakt: 100%

Studieort: Uppsala

Undervisningsform: Normal Studietid: Dagtid

Studienivå (antagning.se): Nybörjarprogram Språk: Svenska

Om annat ansökningsdatum:

Finansieringsform:

Planeringstal:

Antagningstal:

Internationell master: Nej Uppdragsutbildning: Nej Utbytesstudenter: Nej

Ämnesord: Journalistik, information och kommunikation, Kulturvetenskap, Litteraturvetenskap, Retorik Examensord: Kandidatexamen

Fritextord: Retorik Litteraturvetenskap Kommunikation

Intresseområden: Kultur - Humaniora Språk - Kommunikation - Media Studieavgiftsklass: Humsam klass 1 (grundnivå)

Studieavgift, första betalning: 270000 SEK Studieavgift, totalt: 270000 SEK

Behörighet

Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A1) alternativt Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 1)

Behörighet, engelska

History 1b/1a1+1a2, Civics 1b/1a1+1a2, or History A, Civics A

Urval

(2)

Urval, engelska

Final school grades (60 %) - Swedish Scholastic Aptitude Test (40 %)

Kortfattad beskrivning

Tänker du dig en framtid som kulturskribent eller att jobba som kommunikationsrådgivare? Programmet vänder sig till dig som vill ha en praktisk grund för skriftlig och muntlig kommunikation samt få teoretiska redskap för att kritiskt värdera och analysera litterära som retoriska texter.

Basen i utbildningen är retorik och litteraturvetenskap. Utifrån ditt intresse och den bransch du vill arbeta inom väljer du vilket av de två ämnena du vill specialisera dig inom. För att ytterligare bredda din kompetens kan du också välja bland en stor mängd kurser från olika humanistiska ämnen. Du kan välja att läsa verktygskurser som projektledning, entreprenörskap, intervjuteknik och argumentationsanalys. Du har även möjlighet att göra praktik.

Kandidatprogrammet i retorisk och litterär kommunikation vid Uppsala universitet leder till en filosofie kandidatexamen med antingen retorik eller litteraturvetenskap som huvudområde.

Karriär: Programmet ger dig en bred humanistisk utbildning lämplig för en stor mängd verksamheter inom kultur- och kommunikationssektorerna. Väljer du en att fokusera på ämnesstudier inom litteraturvetenskap skapas möjligheter för att jobba som redaktör, skribent, konsult, utredare, kultursekreterare och föreläsare.

Genom en kandidatexamen i retorik skapas möjligheter för en verksamhet som till exempel talskrivare, kommunikationsrådgivare, föreläsare och informatör.

Studieort: Uppsala Starttermin: hösten 2017

Kortfattad beskrivning, engelska

Text saknas

Ingress

I skönlitteratur, tidningar och politisk debatt, i reklam, tv-serier och datorspel: överallt möter vi i dag olika budskap. Somliga försöker att underhålla oss, andra vill få oss att fundera över oss själva och vissa vill övertyga oss om att tycka eller göra på det ena eller andra sättet. Kandidatprogrammet i retorisk och litterär

kommunikation i Uppsala vänder sig till dig som vill ha möjligheter att förstå och utforma dessa olika former av budskap.

Introduction

Text saknas

Övrigt

Text saknas

More

(3)

Text saknas

Om programmet

Utbildningen ger dig redskap för att reflektera över och analysera såväl litterära som opinionsbildande och säljande texter. Samtidigt tränar du din egen förmåga att skriva och tala effektivt.

Inom kandidatprogrammet samverkar två ämnen, retorik och litteraturvetenskap, som från olika håll studerar kulturell kommunikation i bred mening.

Retorik

Retoriken bidrar med praktiska perspektiv och färdigheter samt med analysredskap som gör det möjligt att förstå kommunikationens argumentativa, politiska och sociala funktioner.

Litteraturvetenskap

Litteraturvetenskapen är ett bildningsämne som förmedlar kunskap om litteraturhistorien, men som även erbjuder en rad modeller för att beskriva, tolka och värdera komplexa konstnärliga texter.

Inom programmet kombineras teoretiska studier med praktiska, där dina färdigheter i skriftlig och muntlig kommunikation tränas. Utbildningen passar alltså dig som är intresserad av litteratur och olika sätt att

kommunicera om litteratur, men också dig som vill få ökade kunskaper om till exempel politisk kommunikation och marknadskommunikation. Dessutom passar utbildningen både för dig som vill ha en bas för egen kreativ kommunikativ verksamhet och för dig som är mer intresserad av forskning, analys och kritik.

About the programme

Text saknas

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen med antingen retorik eller litteraturvetenskap som huvudområde.

Degree

Text saknas

Om undervisningen

Undervisningen sker i form av seminarier, föreläsningar, för- och efterarbete i grupp, projektarbeten samt genom skriv- och talövningar. Programmet ges i Uppsala.

Instruction

Text saknas

Studera utomlands

Text saknas

(4)

Upplägg

Basen i programmet utgörs av huvudämnesstudier i Retorik A och B följt av Litteraturvetenskap A och B. Under den femte terminen har du möjlighet att bredda studierna genom att välja mellan en stor mängd kurser från olika humanistiska ämnen. En del av dessa kurser är verktygskurser som utvecklats speciellt för programstudenter, till exempel om projektledning, entreprenörskap, intervjuteknik och argumentationsanalys.

Under den femte terminen finns även möjlighet att välja praktik på till exempel:

• en kulturredaktion,

• ett bokförlag,

• en reklambyrå,

• en retorikkonsultbyrå eller

• inom olika medier.

Under sjätte och sista terminen fördjupar du dina ämnesstudier genom att läsa antingen Litteraturvetenskap C eller Retorik C. Under terminen skrivs en vetenskaplig uppsats och du läser en kurs som ger fördjupad kunskap i retorik- respektive litteraturvetenskaplig teori och metod. Under en fritt valbar kurs får du fördjupning utifrån programmets huvudinriktning.

Content

Text saknas

Kurser inom programmet

Retorik A, 30 högskolepoäng (hp) Retorik B, 30 hp

Litteraturvetenskap A, 30 hp Litteraturvetenskap B, 30 hp Valbara kurser, 15–30 hp Praktik, 7,5–15 hp

Litteraturvetenskap C/Retorik C, 30 hp

Courses within the programme

Text saknas

Karriär

Programmet ger dig en bred humanistisk utbildning lämplig för en stor mängd verksamheter inom kultur- och kommunikationssektorerna. Väljer du en att fokusera på ämnesstudier inom litteraturvetenskap skapas möjligheter för verksamhet inom till exempel:

• kulturjournalistik

• bokmarknad

• kulturförvaltning

Exempel på verksamheter är:

• redaktör

(5)

• skribent

• konsult

• utredare

• kultursekreterare

• föreläsare

Genom en kandidatexamen i retorik skapas möjligheter för en verksamhet som till exempel:

• talskrivare

• kommunikationsrådgivare

• föreläsare

• informatör

Career

Text saknas

Ev. anmärkning till anmälan

Text saknas

Comments to application, if any

Text saknas

Uppgifter för distanskurser

Text saknas

Adress (om annan än i universitetskatalogen)

Text saknas

Adress (om annan än i universitetskatalogen), engelska

Text saknas

Kontakt

Namn: Janne Lindqvist, programansvarig Telefon: 018-471 29 60

E-post: janne.lindqvist@littvet.uu.se

Kontakt, engelska

Text saknas

Webbadress

(6)

Webbadress, engelska

Text saknas

Programtillfälle Uttagen: 2016-09-29 Kommentar:

Liberal Arts-programmet. Skriv med du-tilltal. Det är trevligare, mer direkt och mer anpassat för en ung målgrupp. /M

HLA1K , Liberal Arts-programmet , 180 hp

HLA1K , Bachelor Programme in Liberal Arts , 180 hp

Anmälningskod: P5120 Starttermin: H17 Programtakt: 100%

Studieort: Gotland

Undervisningsform: Normal Studietid: Dagtid

Studienivå (antagning.se): Nybörjarprogram Språk: Svenska

Om annat ansökningsdatum:

Finansieringsform: Utbildning på Campus Gotland Planeringstal:

Antagningstal:

Internationell master: Nej Uppdragsutbildning: Nej Utbytesstudenter: Nej

Ämnesord: Antikens kultur, Ekologi, Filosofi och vetenskapsteori, Historia, Idé- och lärdomshistoria, Journalistik, information och kommunikation, Litteraturvetenskap, Retorik

Examensord: Kandidatexamen Fritextord: Liberal arts

Intresseområden: Energi - Miljö - Hållbar utveckling Kultur - Humaniora Samhälle - Politik - Juridik Språk - Kommunikation - Media

Studieavgiftsklass: Humsam klass 2 (grundnivå) Studieavgift, första betalning: 55000 SEK Studieavgift, totalt: 330000 SEK

Behörighet

Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A1) alternativt Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 1)

Behörighet, engelska

History 1b/1a1+1a2, Civics 1b/1a1+1a2, or History A, Civics A

(7)

Urval

Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Urval, engelska

Final school grades (60 %) - Swedish Scholastic Aptitude Test (40 %)

Kortfattad beskrivning

Liberal Arts-programmet vid Uppsala universitet är en spetsutbildning. Målet är att utbilda flexibla och självständiga individer för en snabbt föränderlig värld och arbetsmarknad. Genom studierna får du de bästa förutsättningarna att möta arbetslivet.

Om du vill ha en bred och bildande utbildning där humaniora möter natur- och samhällsvetenskap, där kritiskt tänkande, argumentation och kommunikation ingår så är Liberal Arts något för dig. Du kommer att få perspektiv på vårt klassiska kunskapsarv och på dagsaktuella frågor om miljö och hållbar utveckling.

Du läser första året i Liberal Arts på Campus Gotland. Därefter väljer du huvudämne inom humaniora eller samhällsvetenskap, som du läser antingen i Visby eller i Uppsala. I studierna ryms också valfria

breddningsstudier, praktik, fältmoment eller en termins utlandsstudier.

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen med Liberal Arts som biområde och med något av huvudområdena: arkeologi, antikens kultur och samhällsliv, egyptologi, etnologi, genusvetenskap,

konstvetenskap, textilvetenskap, musikvetenskap, kulturantropologi, kulturvård, historia, litteraturvetenskap, retorik, ekonomisk historia, praktisk filosofi, teoretisk filosofi, idé- och lärdomshistoria, samhällsgeografi, engelska, svenska, tyska, italienska, latin, grekiska eller indologi.

Karriär: Förmåga till analys, problemlösning och kommunikation gör dig till en attraktiv medarbetare inom en lång rad yrken.

Studieort: År 1: Visby. År 2: Visby/Uppsala.

Starttermin: hösten 2017

Kortfattad beskrivning, engelska

Text saknas

Ingress

Liberal Arts är programmet för dig som vill ha en bred utbildning, med en bas i såväl humaniora som

naturvetenskap. Utbildningen strävar efter att utveckla ditt kritiska tänkande, din kommunikationsförmåga, men också din förståelse av människan som kultur- och naturvarelse. I dagens arbetsliv är det allt viktigare med mångsidighet och bred kompetens. Studier i Liberal Arts vid Uppsala universitet ger dig denna bredd.

Introduction

Text saknas

Övrigt

(8)

More

Text saknas

Om programmet

Att studera Liberal Arts är att välja en bred och bildande utbildning där humaniora möter naturvetenskap. Under det första året får du studera på campus i Visby, där du läser tvärvetenskapliga kurser med inriktning mot så vitt skilda ämnen som filosofi, biologi, idéhistoria, litteraturvetenskap, retorik och arkeologi. Liberal Arts-programmet ger dig perspektiv på vårt klassiska kunskapsarv, men också på dagsaktuella frågor om miljö och hållbar utveckling.

Under utbildningen tränas du i argumentation, kritiskt tänkande och kommunikation i olika medier. Under det andra året finns möjligheten att kombinera det första årets tvärvetenskapliga utbildning med en lång rad ämnen, antingen i Visby eller i Uppsala. Detta ger dig mycket goda möjligheter på arbetsmarknaden.

När du läser programmet Liberal Arts kan du välja inriktning mot något av följande huvudområden:

• arkeologi

• antikens kultur och samhällsliv

• egyptologi

• etnologi

• genusvetenskap

• konstvetenskap

• textilvetenskap

• musikvetenskap

• kulturantropologi

• samhällsgeografi

• kulturvård

• historia

• litteraturvetenskap

• retorik

• ekonomisk historia

• filosofi

• idé och lärdomshistoria

• engelska

• svenska

• tyska

• italienska

• latin

• grekiska och

• indologi

Det första året i Liberal Arts-programmet kan, beroende på ditt eget ämnesval, ge direkt behörighet till B-nivån inom ett eller maximalt två av följande huvudområden: filosofi, idé- och lärdomshistoria, litteraturvetenskap, retorik, arkeologi, ekonomisk historia.

Under programmets femte termin finns möjlighet till praktik, antingen under fem eller tio veckor.

About the programme

(9)

Text saknas

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen med Liberal Arts som biområde och med något av följande huvudområden: antikens kultur och samhällsliv, arkeologi, arkeologi med inriktning mot osteologi, egyptologi, etnologi, genusvetenskap, konstvetenskap, textilvetenskap, musikvetenskap, kulturantropologi, kulturvård, historia, litteraturvetenskap, retorik, ekonomisk historia, praktisk filosofi, teoretisk filosofi, idé- och lärdomshistoria, samhällsgeografi, engelska, svenska, tyska, italienska, latin, grekiska eller indologi.

Degree

Text saknas

Om undervisningen

Undervisningen under det första året sker huvudsakligen på Campus Gotland i Visby och är koncentrerad, företrädesvis i seminarieform, men kombinerat med föreläsningar, handledning individuellt eller i mindre grupp, och nätbaserad undervisning. Förmågan att arbeta konstruktivt i små grupper tränas intensivt. Gruppstorleken är liten, undervisningstätheten hög, och förväntningarna på dig som student likaså. Du kan sedan kombinera det första årets tvärvetenskapliga utbildning med en lång rad ämnen, antingen i Visby eller i Uppsala.

Instruction

Text saknas

Studera utomlands

På Liberal Arts-programmet finns goda möjligheter till utbytesstudier, både inom de olika huvudområdena och inom biområdet Liberal Arts. Alla studenter uppmuntras att studera minst en termin utomlands.

Programstudenterna får möjlighet att söka utbytesstudier via den historisk-filosofiska fakultetens och Uppsala universitets centrala utbytesavtal med universitet i olika delar av världen.

Upplägg

Liberal Arts-programmet inleds med ett introduktionsår på Uppsala universitet Campus Gotland i Visby.

Termin 1

Två temakurser inom biområdet Liberal Arts:

Kunskapens klassiker. Analys, kritik, dialog, 15 högskolepoäng (hp)

Kursen är tvärvetenskaplig och behandlar ett urval västerländska klassiska texter från antiken till vår tid. Kursen koncentreras kring några övergripande teman, till exempel uppfostran och bildning, politik, kunskap och sanning, samt kropp och natur.

Människa och miljö. Natur, kultur, historia, 15 hp

Kursen är tvärvetenskaplig och avser att, utifrån teman som utveckling, hållbarhet och mångfald, ge olika perspektiv på relationerna mellan människa och miljö. Kursen behandlar orsaker till och konsekvenser av förändringar i miljön och debatterar sambandet mellan klimat, naturliga processer och mänskliga handlingar, såväl i ett historiskt som i ett nutida perspektiv. Vidare belyses förändringsprocesser utifrån flera integrerade

(10)

hållbarhetsperspektivet. Som student övas du genom kursens gång att sätta historiska skeenden, konflikter och samband mellan människa, samhälle och miljö i ett samtids- och framtidsperspektiv. Genom kursens gång får du också träning i att debattera, problematisera och värdera frågor av stor vikt för hållbar utveckling.

Termin 2

Du fördjupar dig inom Liberal Arts (två kurser à 7,5 hp), men här väljer du även att antingen inleda studierna i ett huvudämne, eller kurser inom annat valfritt område.

Perspektiv på plats, 7,5 hp

Kursen syftar till att ge en bred förståelse för hur platser har uppstått och givits betydelse genom historien, samt hur begreppet plats är relevant för att förstå samtida processer i kultur och samhälle. Som student möter du en mångfald humanistiska och samhällsvetenskapliga teoribildningar om plats.

Estetik och politik, 7,5 hp

Kursen handlar om hur konst i vid mening (bildkonst, litteratur, retorik, musik, teater, film, arkitektur,

landskapsarkitektur och stadsplanering) genom historien är uttryck för olika politiska ideologier och har använts för skiftande politiska syften.

Termin 3-6

Du studerar ditt huvudämne antingen på Campus Gotland eller i Uppsala, och här ryms även valfria breddningsstudier, praktik, fältmoment eller en termins utlandsstudier.

Content

Text saknas

Kurser inom programmet

Text saknas

Courses within the programme

Text saknas

Karriär

Arbetsmarknaden efter detta program är både bred och varierad. Bildning och en bred utbildning efterfrågas av arbetsgivare idag, och Liberal Arts-modellen betonar utbildningsbredd, bildning och studentens personliga utveckling, likväl som förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, problemlösningsförmåga och analytisk förmåga.

Målet är att utbilda flexibla och självständiga studenter för en snabbt föränderlig värld och arbetsmarknad. Inom programmet finns det också åtskilliga möjligheter för studenterna att profilera sig mot ett visst intresseområde genom valet av ämneskombinationer, uppsatsarbeten och kurser.

Programmet ger också behörighet till masterutbildning inom huvudområdet.

Career

Text saknas

Ev. anmärkning till anmälan

(11)

Senare under utbildningen ska du välja huvudämne. Observera att det kan vara andra behörighetskrav till ditt huvudämne än till själva programmet. Behörigheten prövas i samband med ämnesval under utbildningens gång.

Det är därför viktigt att du, innan du söker till programmet, har förvissat dig om att du är behörig även till det ämne du vill läsa senare inom programmet.

Comments to application, if any

Text saknas

Uppgifter för distanskurser

Text saknas

Adress (om annan än i universitetskatalogen)

Text saknas

Adress (om annan än i universitetskatalogen), engelska

Text saknas

Kontakt

Namn: För frågor om programmet, kontakta: Anna-Maria Rimm E-post: Anna-Maria.Rimm@littvet.uu.se

Namn: För studievägledning kontakta: Sara Vestling Telefon: 018-471 82 16

E-post: sara.vestling@uadm.uu.se

Namn: För frågor om studieadministration kontakta: Carina Dahlström Telefon: 018-471 82 34, 0498-10 82 34

E-post: carina.dahlstrom@uadm.uu.se

Kontakt, engelska

Text saknas

Webbadress

Länknamn: Vad är Liberal Arts?

Webbadress: www.uu.se/utbildning/studera-pa-gotland/liberalarts/

Webbadress, engelska

Text saknas

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :