MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2013

Full text

(1)

MANUAL TILL

SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR

Utgåva mars 2013

(2)

INNEHÅLL

Allmänt Logga in

Glömt lösenord

1 Lokalavdelningens sida

1.1 Ändra uppgifter på lokalavdelning och distrikt 1.2 Medlemsrapport/verksamhetsberättelse 1.3 Postnummer

1.4 Medlemskorttext 2 Medlemmar/personer

2.1 PUL - Personuppgiftslagen 2.2 Lägga till nya medlemmar

2.3 Lägga till medlemmar under fliken: Medlemmar/Personer

2.3.1 Lägga till medlemmar på resultatsida för sök medlem/personer 2.3.2 Lägga till personer

2.3.3 Gör en person till medlem 2.4 Förnya medlemskap

2.5 Sök medlem från föregående år 3 Aktiviteter

3.1 Aktiviteter & tillfällen utan anmälan 3.1.1 Lägga till tillfälle

3.1.2 Lägga till flera tillfällen på en gång 3.1.3 Anmäl en annan deltagare

4 Medlemsfunktioner

4.1 Medlemsfunktioner, lokalavdelning 4.1.1 Medlemsfunktioner, distrikt 4.2 Koppla medlemsfunktioner

4.3 Skapa konto för inloggning på baksidan för Ny koppling 4.4. Skapa konto för inloggning på baksidan Befintlig koppling 4.5 Sök tidigare medlemsfunktioner

5 Organisationsfil 5.1 Presentationsbild 6 Medlemsgrupper 7 E-postutskick

7.1 Skapa ett nytt e-postmeddelande 7.2 Lägg till mottagare

7.3 Skicka meddelandet 8 Visa medlem/person 8.1 Ändra medlem/Person 8.2 Medlemskap

8.3 Intresse

8.4 Medlemsfunktion 8.5 Märkning

8.6 Personlogg 8.7 SMS-utskick

3 3 3 4 5 5 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 10 10 10 10 11 11 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16

(3)

ALLMÄNT

Svenska Kyrkans Ungas nuvarande version av Medlemssidorna finns sedan 2009.

Systemet som heter Softadmin har en publik del för besökare och medlemmar, samt en administrativ del som är helt skild från den publika. Här i manualen an- vänder vi uttrycket ”framsidan” för det som syns på webben och ”baksidan” för den administrativa delen. Den som har behörighet att administrera sin lokalavdel- ning kan se och redigera uppgifter som rör den egna lokalavdelningen och bara det som rör den. Den som har behörighet att administrera ett distrikt kan se och redigera uppgifter som rör distriktet och alla lokalavdelningar som hör till distriktet.

Förbundskansliet kan se och redigera alla uppgifter i hela organisationen.

LOGGA IN

För att kunna logga in på ”baksidan” måste du ha behörighet på Medlemssidorna.

Om du är kopplad till en funktion i din lokalavdelning eller på ditt distrikt (som t ex registeransvarig, kontaktperson, anställd, etc) kan du logga in med samma upp- gifter på ”baksidan” som du använder på framsidan. Ingången till ”baksidan” hittar du i form av en länk på framsidan av Medlemssidorna.

G

LÖMT LÖSENORD

Den som har glömt sitt lösenord kan klicka på länken ”Klicka här om du har glömt ditt lösenord” på framsidan och fylla i sin e-postadress samt klicka på ”skicka”. Då kommer ett tillfälligt lösenord att skickas till den adress som angivits. Detta lösen- ord gäller bara i en timme. Den som använder ett tillfälligt lösenord kommer att få en uppmaning att välja ett nytt lösenord. Det nya lösenordet kommer även att gälla på framsidan av Medlemssidorna. Obs! En (giltig) e-postadress måste förstås finnas angiven i systemet för att ett tillfälligt lösenord ska kunna skickas iväg. Om

TIPS!

I blå rutor hittar du tips som kan underlät- ta arbetet eller beskri- ver fiffiga lösningar!

OBS!I röda rutor finns sånt som är viktigt att komma ihåg.

Bilden visar första sidan till administrationsdelen,

”baksidan”.

medlem.svenskakyrkansunga.org/admin/

(4)

1 LOKALAVDELNINGENS SIDA

När du loggar in i Softadmin eller när du klickar på ”Min avdelning” landar du på en översiktssida för den del som du har behörighet att administrera. De olika delarna är:

1 Vänstermenyn – Här visas olika funktioner som finns i systemet. Om du klickar på plustecknet visas undermenyer med fler funktioner.

2 Huvudfönster – Här visas det främsta innehållet för vald funktion i menyn, som översiktsvyer, listor och liknande.

3 Flikar – Under respektive flik finns mer information och funktioner, beroende på vilken huvudmeny som valts.

4 Flikfönster – När du klickat på en flik visas här sidans innehåll.

5 Inloggad som – precis under Svenska Kyrkans Unga-loggan ser du vem som är inloggad i Softadmin.

TIPS!

Genom att klicka på ”Min

avdelning”kommer du alltid tillbaka till den plats i systemet där du har högst behörig- het. Vanligtvis din egen lokalavdelning, men i en del fall kan det vara en distriktssida.

Så här kan en ”navigator”

se ut. Den innehåller olika val beroende på var den visas. Du får fram den

genom att klicka någonstans på en sida.

5

OBS!Använd alltid din

egen inloggning.

Nästan överallt är det möjligt att få ut det som visas på skärmen som excel- filer eller så går det att skriva ut genom att klicka på symbolen som visar en skrivare.

Använd inte framåt-och bakåtknapparna i din webbläsare för att navigera på Medlemssidorna, utan klicka på de röda kryssen ”stäng fönster”.

Ofta finns det genvägar att välja om du klickar en gång med pekaren, t ex på en rad i en lista. Då visas en ”Navigator” med tillgängliga alternativ.

(5)

1.1 ÄNDRA UPPGIFTER FÖR LOKALAVDELNING OCH DISTRIKT

Om du inte redan ser sidan ”Visa lokalavdelning”, klickar du på ”Min avdelning” i vänstermenyn. För att ändra eller komplettera lokalavdelningens uppgifter klickar du på mappikonen ”Ändra uppgifter”.

TIPS!

För att ändra lokal- avdelningens bild på framsidan (webben), läs mer under rubri- ken ”Ändra presenta- tion” nr 5.1

OBS!

Nyhetsbrevet Kors &

Tvärs e-post från för- bundskansliet skickas till dem som kopplats som registeransvariga och kontaktpersoner.

Vanlig post skickas till den adress som lokal- avdelningen uppgivit under rubriken ”post- adress”.

OBS!

En verksamhetsbe- rättelse kan endast redigeras fram till 15 mars följande år.

1.2 MEDLEMSRAPPORT/VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Om du inte redan ser sidan ”Visa lokalavdelning”, klickar du på ”Min lokalavdelning” i huvudmenyn till vänster. För att se medlemsrapporter eller skriva en verksamhetsbe- rättelse klickar du på dokumentikonen ”Medlemsrapport/Verksamhetsberättelse”.

Här kan du ändra följande uppgifter:

a) Församling (normalt är fältet tomt. Om den automatiska uppgiften på medlemsrapporten inte stämmer kan du ändra den här).

b) Presentation (visas på framsidan)

c) Organisationsnummer (om lokalavdelningen har ett sådant).

d) E-post till lokalavdelningen (visas på framsidan).

e) Tel, fax och mobil till lokalavdelningen (visas på framsidan).

f) Plusgiro och/eller bankgiro med plats för eventuella kommentarer.

g) Post-, Faktura-, Leverans-och besöksadresser. Åtminstone uppgifter för post- adress ska vara ifyllda.

När du ändrat uppgifter klickar du ”Spara” för att gå vidare.

TIPS!

Du som har distrikts- behörighet kan få ut en samlad lista på alla lokalavdelningar när du tar ut rapporterna från distriktets sida.

OBS!Glöm inte att ange bankens clearing- nummer.

(6)

Vill du skriva in lokalavdelningens verksamhetsberättelse? Klicka på den gula mappen och skriv in den i den övre rutan.

Texten i verksamhetsberättelsen kan inte formateras (ändras). Om ni har gjort en verksamhetsberättelse med bilder till ert årsmöte kan ni välja att antingen klistra in endast texten, eller ladda upp den som en ”Organisationsfil” (se under rubrik 5). Det ska då anges i textfältet. Skriv t.ex. ”vår verksamhetsberättelse finns i organisations- filen.

Vill du titta på medlemsrapporten? Klicka på Word-ikonen, då sparas den ner på datorn. Dokumentet är i .rtf-format (kan tex öppnas med Word). Medlemsrapp- orten är en sammanställning av:

• Medlemsstatistik

• Uppgifter om lokalavdelningen

• Vilka som har en medlemsfunktion i lokalavdelningen

• Aktiviteter

• Verksamhetsberättelse (eventuellt)

1.3 POSTNUMMER

För att nya medlemmar automatiskt ska få förslag på rätt lokalavdelning, är varje lokalavdelning associerad till ett eller flera postnummer. Vilka postnummer som en lokalavdelning ska knytas till styrs i första hand av vilken församling som den relaterar till. Under fliken postnummer syns vilka postnummer som är knutna till lokalavdelningen.

OBS!

Kontakta förbunds- kansliet för juste- ringar!

(7)

TIPS!

Använd medlems- kortstext för att bjuda in nya med- lemmar till verksam- heten, ex. ”Ta med den här lappen när du kommer så får du gratis fika!”

1.4 MEDLEMSKORTSTEXT

I e-posten med medlemskortet som skickas till medlemmar, finns lokalavdelning- ens kontaktuppgifter. Där finns även möjlighet för lokalavdelningen att skicka med en kort hälsning till sina medlemmar. Så här gör du för att skapa ett meddelande i e-posten som kommer med medlemskortet.

a) Klicka på rubriken ”Medlemskortstext”

b) Klicka på ”Ny medlemskortstext” i menyn överst på sidan c) Skriv en text (max 400 tecken)

d) Ange utgångsdatum (dvs sista dag som texten ska tryckas i brevet).

e) Klicka på spara!

Texten gäller från och med den dag då du klickar på ”Spara” och som längst till det datum som angivits i kalendervalet.

2 MEDLEMMAR/PERSONER

Den som vill bli medlem i Svenska Kyrkans Unga blir det genom att ställa sig bakom organisationens idé och syfe. Det som kräver minst administration för att bli medlem är att själv registrera sig på Medlemssidorna, men det är också möjligt att använda en blankett eller olika typer av talonger som förbundet har tagit fram.

Den ifyllda blanketten lämnas till den som är registeransvarig i lokalavdelningen.

Den som är registeransvarig fyller sedan i uppgifterna på Medlemssidorna.

Underlaget (blanketten eller talongen) ska sedan sparas i lokalavdelningen i fem år.

Förbundskansliet gör regelbundna medlemskontroller under året.

2.1 PUL - PERSONUPPGIFTSLAGEN

:

Längst bak i den här manualen finns uppgifter om Personuppgiftslagen (PUL).

Läs den så du själv vet vad som gäller. Det är viktigt, och ditt ansvar om du registre- rar medlemmar, att den personen har fått möjlighet att ta del av texten kring PuL.

Du måste vara övertygad om att personen givit sitt samtycke till registreringen.

2.2 LÄGGA TILL NYA MEDLEMMAR

Det finns tre ingångar till sidan där du lägger till nya medlemmar; antingen under fliken

”Medlemmar/personer”, via snabblänken i vänstermenyn eller överst i verktygsfältet om du sökt fram en lista med personer.

TIPS!

När det gäller yngre medlemmar som inte har en egen e-post eller mobilnummer kan det vara en bra idé att lägga in nå- gon av föräldrarnas nummer istället.

OBS!

När du lägger till nya medlemmar måste du alltid ha ett godkän- nande från medlem- men eller målsman.

Använd medlems- blankett med rätt årtal.

(8)

2.3 LÄGGA TILL MEDLEMMAR UNDER FLIKEN:

MEDLEMMAR/PERSONER

a) Klicka på ”Ny person”.

b) Fyll i personuppgifter. Obligatoriska uppgifter är markerade med stjärna. För medlemmar är också personnumret obligatoriskt.

c) Välj medlemsperiod och medlemskategori. Personer som fyllt 30 år blir automa- tiskt vuxenmedlemmar.

d) Komplettera med övriga telefon -och adressuppgifter. Klicka på ”Spara”!

Tänk på att det är värdefullt att ha tillgång till bra kontaktuppgifter i ett medlemsre- gister. Missa inte att ange e-postadress och mobiltelefonnummer – detta är viktiga kanaler till medlemmarna som underlättar informationsspridning och förnyelse av medlemskapet. Medlemskortet skickas via e-post. Saknas det e-post skickas det istället till den registeransvariga. För dem som får uppdrag som registeransvarig eller kontaktpersoner är en e-postadress obligatorisk.

2.3.1 LÄGGA TILL MEDLEMMAR PÅ RESULTATSIDA FÖR SÖK MEDLEM/PERSONER

Låt säga att du har sökt efter en medlem och så visar det sig att den personen inte finns med i listan. Då vill du lägga till den som medlem.

a) Klicka på ikonen ”Ny person”. (Du hittar knappen i menyn ovanför resultatlistan.)

b) Fortsätt som beskrivet ovan (2.3.1).

2.3.2 LÄGGA TILL PERSONER

I Medlemssidorna är det möjligt att lägga till personer som inte är medlemmar. Det kan t ex vara praktiskt att kunna lägga till gäster eller deltagare som inte är medlem- mar inför ett arrangemang, eller så är det kanske en vaktmästare som ni vill kunna få med på listorna. Så här gör du för att lägga till personer:

a) Klicka på ikonen ”Ny person”, antingen i menyn under fliken ”Personer/Medlemmar”, i huvudmenyn till vänster eller i menyn ovanför resultatlistan på

”Sök medlemmar/personer”.

b) Fyll i personuppgifter. Obligatoriska uppgifter är markerade med stjärna c) Klicka ur rutan ”Skapa medlemskap”.

d) Ange övriga telefon och adressuppgifter. Klicka på ”Spara”!

2.3.3 GÖR EN PERSON TILL MEDLEM

För att förvandla en ”person” till ”medlem” gör så här:

a) Sök upp personen, t ex genom att titta i listan över medlemmar/personer.

b) Klicka en gång på personens rad så att ”navigatorn” öppnas – välj ”Se person”.

c) På personsidan, titta under fliken ”Medlemskap” – klicka ”Nytt medlemskap”

d) För medlemskap måste personnummer anges.

e) Välj rätt medlemsperiod och medlemskategori (alternativen styrs automatiskt av medlemmens ålder). Klicka på ”Spara”!

OBS!

Personer utan medlem- skap kan inte kopplas till olika medlemsfunk- tioner. Endast medlem- mar kan logga in på Medlemssidorna.

TIPS!

Distrikten kan samla sina personer i sam- lingslokalavdelning- en, som trots namnet inte är en lokalavdel- ning utan en plats att förvara personer.

(9)

b) Välj medlemskapsperiod. Klicka sök.

c) Markera vilka personer som ska få sina medlemskap förlängda genom att klicka i kryssrutan.

d) Klicka ”Lägg till medlemskap för ny period för valda personer” i menyn ovanför listan eller i ”navigatorn”. Klart!

OBS!

När du förnyar med- lemskap åt andra måste medlemen själv

”intyga” att den vill vara med ett år till.

Använd förnyelseblan- ketten eller en med- lemsblankett.

2.4 FÖRNYA MEDLEMSKAP

Den som vill bli medlem i Svenska Kyrkans Unga ställer sig bakom organisationens syfte och idé. Det kostar inget att vara medlem i Svenska Kyrkans Unga. Med- lemskapet bekräftas varje år. Det som kräver minst administration för att förnya medlemskap är att medlemen själv gör detta via webben på sin sida på Medlems- sidorna. För dem som inte gör det finns det andra alternativ, t ex att skriva på en förnyelselista eller svara på ett förnyelsesms. När du får in ett sådant underlag kan du förnya medlemskapet åt medlemmen så här:

a) Under fliken ”Medlemmar/Personer” klicka på ikonen ”Hitta ännu ej förlängda medlemskap”.

(10)

3.1.1 LÄGGA TILL TILLFÄLLE

Nästa steg är att tala om när (och ev vid hur många tillfällen) aktiviteten äger rum.

Gör så här:

e) Ange tillfällets namn (tex. ”Filmkväll”).

f) Ange plats och en beskrivning av tillfället.

g) Ange datum för (första) tillfället – se upp med klockslag!

h) Ange ansvarig ledare för tillfället.

3.1 AKTIVITETER & TILLFÄLLEN UTAN ANMÄLAN

Under fliken ”Aktiviteter” ser du lokalavdelningens/distriktens aktiviteter. Varje aktivi- tet innehåller minst ett tillfälle. För att lägga upp en ny aktivitet gör du så här:

a) Klicka på ”Ny aktivitetet” i flikmenyn.

b) Ange uppgifter om aktivitetens namn (tex. ”Juniorgruppen”), ange typ, en övergri- pande beskrivning, samt om aktiviteten har någon engångsavgift.

c) Genom att kryssa för ”Publicera på webb” godkänner du att aktiviteten blir synlig för besökare på framsidan.

d) Ange kontaktperson för aktiviteten.

3 AKTIVITETER

Lokalavdelningar, distrikt och förbund kan lägga upp aktiviteter under respektive plats på baksidan. En aktivitet innehåller ett eller flera tillfällen. Det finns möjlighet att ta in anmälningar till ett aktivitetstillfälle via Medlemssidorna och få ut informa- tion om dem som anmält sig på olika sätt, för att skapa listor, brev, mm

.

a) Välj fliken Medlemmar/personer.

b) Klicka på förstoringsglaset (sök medlem).

c) Nu har du kommit till ett formulär där du kan söka medlemmar. Ska du söka med- lemmar från föregående år eller ännu längre bak i tiden väljer du:

”Medlem - JA”

d) När du har valt JA i rullisten ”Medlem” får du upp ytterliggere ett alternativ, ”Med- lemsperiod”, här väljer du år.

e) Välj ett årtal och klicka på OK.

2.5 SÖK MEDLEM FRÅN FÖREGÅENDE ÅR

Genom att välja fliken Medlemmar/personer och sedan klicka på förstoringsglaset kan du söka efter medlemmar. Här kan du välja vilket år du är intresserad av

.

TIPS!

Du som har distrikts- behörighet kan få ut en lista på alla med- lemmar i distriktet genom att använda sök-funktionen i vänstermenyn.

(11)

TIPS!

Om du har en aktivi- tet som ska ha sina tillfällen varannan vecka – skapa först tillfällen varje vecka och radera sedan vartannat tillfälle!

b) Välj ”Sök aktivitet”.

c) Nu har du fått upp ett formulär du kan söka i. Skriv in din sökning och klicka på

”Ok”.

d) Nu har du fått fram en lista med aktiviteter. Klicka på ikonen som ser ut som ett förstoringsglas, ”Visa aktivitet” för att se aktiviteten.

e) För att göra klart anmälan måste du nu gå tillbaka till steg d). Men nu när du ser aktiviteten klickar du i rutan framför det tillfälle anmälan gäller och klickar sedan på ikonen ”Deltagare”.

Nu ser du en lista med alla deltagare för just den aktiviteten. Leta upp de medlemmar som du just anmält och klicka på ikonen ”Anmälningsblankett”.

f) Nu får du upp ett nytt sökformulär där du kan söka efter en specifik medlem eller alla i lokalavdelningen. Fyll i formuläret och klicka på ”Ok”.

g) Nu får du upp en lista med en medlem/medlemmar som matchar din sökning.

Klicka i rutan framför de medlemmar du vill anmäla och avsluta med att klicka på ikonen ”Lägg till medlemmar”.

3.1.3 ANMÄL EN ANNAN DELTAGARE

Om du vill anmäla någon annan än dig själv till en aktivitet gör du så här:

a) Välj alternativet ”Aktiviteter” i vänstra menyn.

3.1.2 LÄGGA TILL FLERA TILLFÄLLEN PÅ EN GÅNG

j) Kryssa för ”Återkommande aktivitet” – ytterligare val fälls ut.

k) Ange datum för sista tillfället och klicka i på vilka dagar aktiviteten ska återkom- ma.

l) När du klickar på ”Spara” skapas önskat antal tillfällen och dessa visas i en lista under aktiviteten. Nu kan du gå in på respektive tillfälle och göra ändringar i rubrik och innehåll. Det är även möjligt att justera datum och tid eller att radera enstaka tillfällen. Du kan även kopiera tillfällen för att komplettera aktiviteten.

(12)

TIPS!

Om t ex en ledare behöver kunna arbeta i Softadmin, kan funktionen

”Administratör”

vara ett bra alter- nativ. Ange gärna märkning på per- sonens sida under fliken märkningar, för att visa vilken

h) Välj om det ska skickas en bekräftelse via e-post och avsluta genom att klicka på

”Ok.”

i) För att göra klart anmälan måste du nu gå tillbaka till steg d). Men nu när du ser aktiviteten klickar du i rutan framför det tillfälle anmälan gäller och klickar sedan på ikonen ”Deltagare”.

j) Nu ser du en lista med alla deltagare för just den aktiviteten. Leta upp de medlemmar som du just anmält och klicka på ikonen ”Anmälningsblankett”.

h) Fyll i anmälningsblanketten genom att svara på frågorna, avsluta med att klicka

”Ok”.

4 MEDLEMSFUNKTIONER

Medlemmar (i vissa fall även personer) kan kopplas till olika uppdrag s k ”Medlemsfunk- tioner” i lokalavdelningen. Under fliken ”Medlemsfunktioner” kan du se vilka personer som har olika uppdrag i lokalavdelningen just nu. Du ser även kommande uppdrag.

4.1 MEDLEMSFUNKTIONER, LOKALAVDELNING

Följande medlemsfunktioner finns att välja mellan i en lokalavdelning:

FUNKTION MAXANTAL KRÄVER MEDLEMSKAP?

Kontaktperson max två samtidigt ja

Registeransvarig max en samtidigt ja

Administratör nej

Ordförande/motsv max en samtidigt ja

Vice ordförande ja

Sekreterare ja

Ekonomiansvarig nej

Ledamot ja

Adjungerad ledamot ja

Sammankallande ja

Tips!

Sätt gärna 31 mars som slutdatum för kopplingarna. Då räcker kopplingen med marginal över nästa årsmötei lokal- avdelningen.

(13)

4.1.1 MEDLEMSFUNKTIONER, DISTRIKT

Följande medlemsfunktioner finns att välja mellan i ett distrikt:

FUNKTION MAXANTAL KRÄVER MEDLEMSKAP?

Registeransvarig max en samtidigt ja

Administratör nej

Konsulent ja

Anställd övrigt nej

Ordförande ja

Vice ordförande ja

Ledamot ja

Adjungerad ledamot ja

Adjunkt ja

4.2 KOPPLA MEDLEMSFUNKTIONER

Så här gör du för att koppla ytterligare personer:

a) Klicka på ”Ny medlemsfunktion” i flikmenyn.

b) Välj medlemsfunktion.

c) Fyll i namn eller medlemsnr, tyck på ”tab-tangenten”, välj namn ur listan.

d) Ange start -och slutdatum för uppdraget Om du ska ge medlemmen behörighet att logga in i Softadmin fortsätter du med nästa steg (se under nästa rubrik), annars klickar du ”Spara”.

4.3 SKAPA KONTO FÖR INLOGGNING PÅ BAKSIDAN FÖR NY KOPPLING

För att någon ska kunna logga in på baksidan och administrera systemet krävs både en inloggning i Softadmin och en gilitig medlemsfunktion. (En bra jämförelse är att man har en kod till portuppgången, men man måste också ha en nyckel till själva lägenheten.) Om den du kopplar inte redan har ett konto till baksidan fortsätter du med följande:

e) Välj ”Ja” på ”Skapa konto för inloggning”.

f) Ange användarnamn, dvs medlemsnummer och e-postadress. Ange ett lösenord (eller låt om möjligt användaren själv få fylla i sitt lösenord). Ett meddelande kommer automatiskt att skickas till medlemmen som fått ett nytt konto.

4.4. SKAPA KONTO FÖR INLOGGNING – TILL BEFINTLIG KOPPLING

Kanske hann du klicka spara utan att ge den du kopplade ett konto? Då är det lika enkelt att radera kopplingen och börja om från början. Men om en person redan har haft kopplingen ett tag utan att ha haft konto till baksidan – sätt ett tidigare slutda- tum på kopplingen och sätt upp en ny koppling, men följ alla steg ovan (4.1 och 4.2) så att den du kopplar också får en inloggning.

OBS!

Om en person redan har ett inloggnings- konto till baksidan är det förvalt ”Nej, personen har redan ett konto” vid valet

”Skapa konto i OBS!

Funktionen

Administratör ska

inte förväxlas med

Registeransvarig!

(14)

4.5 SÖK TIDIGARE MEDLEMSFUNKTIONER

Oj, men vad nu? Är det helt tomt under fliken ”Medlemsfunktioner”, fast du vet att det har funnits kopplingar där förut? Ganska säkert har kopplingarna löpt ut. För att se tidigare kopplingar, gör så här:

a) Klicka på förstoringsglaset i flikmenyn. Nu öppnas söksidan.

b) Klicka i kryssrutan ”Visa historiska kopplingar”, klicka på sök.

c) I listan som visas kan du se vilka kopplingar som funnits i din lokalavdelning.

En medlemsfunktionskoppling som har löpt ut kan inte ändras. Sätt upp en ny istäl- let (se ovan under 4.1).

5 ORGANISATIONSFIL

Under fliken ”organisationsfil” kan lokalavdelningen lägga upp filer av olika slag (även distriktet och förbundet kan lägga dit filer som hör till lokalavdelningen).

a) Klicka på ”Ny organisationsfil”.

b) Ange filtyp.

c) Klicka på ”Välj fil” och leta fram den önskade filen. Klicka spara!

5.1 PRESENTATIONSBILD

Så här gör du för att ladda upp en bild på lokalavdelningens publika sida (framsidan).

a) Under fliken organisationsfil, klicka på ”Ny organisationsfil”.

b) Ändra ”Filtyp” till ”Webblogo”.

c) Klicka på ”Välj fil” och leta fram den önskade bilden. Klicka spara!

6 MEDLEMSGRUPPER

Medlemsgrupper kan användas för att på olika sätt dela in medlemmar och personer i olika grupper för att underlätta arbetet. Du hittar funktionen under fliken ”Medlems- grupper”.

a) Först klickar du på ”Ny märkning” i flikmenyn.

b) Namnge den nya märkningsgruppen (här finns även möjlighet att bestämma i vilken ordning olika grupper ska hamna). Klicka spara! Nästa steg är att knyta medlemmar/

personer till gruppen:

c) Klicka på ikonen ”Sök och lägg till gruppmedlemmar” eller klicka med navigatorn på raden för att välja detta val. Ett sökfönster öppnas.

d) Sök fram personen/personerna du vill lägga till.

e) Kryssa för en eller flera personer som du vill lägga till gruppen genom att klicka

”Lägg till personer till medlemsgrupp” i flikmenyn. Klart!

I raden intill gruppnamnet kan du se hur många medlemmar som ingår i gruppen.

Genom att klicka på ”Visa gruppmedlemmar” kan du se vilka som ingår i gruppen.

OBS!

Största filstorlek för föreningsfiler är 1Mb per fil.

OBS!

Största tillåtna fil- storlek för bilder är 100Kb. (I Softadmin är loggan 120 pixlar bred.)

(15)

7 E-POSTUTSKICK

Här kan du skicka e-post till medlemmar och personer som finns på medlems- sidorna, genom att söka fram mottagare utifrån namn, märkningar eller färdiga

”medlemsgrupper”.

Gör så här:

7.1 SKAPA ETT NYTT E-POSTMEDDELANDE

a) Klicka på Ny e-post.

b) Avsändare blir automatiskt e-postadressen till den som är inloggad. Ändra vid behov, om t ex församlingen har en särskild adress för utskick.

c) Ange ärende.

d) Skriv ditt meddelande, formatera rubriker om du vill och bifoga ev bilagor.

Klicka spara!

När du klickat spara landar du i en lista med dina e-postutskick. Framför varje meddelande finns olika alternativ: Sök och lägg till mottagare, Kopiera e-post, Bilagor, Visa e-post, Radera e-post samt Radera e-post.

7.2 LÄGG TILL MOTTAGARE

e) Klicka på ”Sök och lägg till mottagare”.

f) Sök fram namn eller grupper. Markera urval genom att kryssa för alla eller en- staka. Klicka ”lägg till person till epost”. Upprepa tills du fyllt på önskade adresser.

I e-postlistan kan du se hur många mottagare som lagts till i listan. För att ta bort mottagare klickar du på ”visa e-post”. I den nedre delen av fönstret kan du se en lista med mottagare, där kan du klicka bort mottagare vid behov. I listan är även mottagare som saknar e-postadress markerade.

7.3 SKICKA MEDDELANDET

g) När du står i listan med e-postmeddelanden finns en grön plupp framför ett meddelande som har mottagare och som inte har skickats. Klicka på ”Skicka e-post”

för att sända iväg meddelandet. I listan kan du se en tidsstämpel när meddelandet sändes iväg. Eventuella studsar kommer att hamna på den adress som angivits som avsändare (se under punkt b ovan).

8 VISA MEDLEM/PERSON

En personsida på baksidan har samma utförande som sidan för en lokalavdelning.

Det första du möter är en översiktssida med samlad information om personinfo, adress- och kontaktuppgifter, bild (om medlemmen lagt upp en sådan via sin sida på framsidan), samt information om de tre senaste inloggningstillfällena på framsi- dan.

8.1 ÄNDRA MEDLEM/PERSON

När du klickar på ”Ändra medlem/person” öppnas en sida med ett formulär där du kan ändra namn, kontaktuppgifter och adress. Det finns även möjlighet att sätta en alterna-

TIPS!

Kom ihåg att titta i listan vilka som saknar e-postadress och som därför måste få utskicket på annat sätt. Påminn den som inte har angivit nå- gon e-postadress att skriva in en sådan, så att utskicket kommer fram nästa gång.

(16)

Medlemssidorna utvecklas hela tiden. Det kan därför hända att en del funktioner förändras och kompletteras. Nya utgåvor av manualen kommer fortlöpande.

Har du frågor eller tankar om Medlemssidorna? Kontakta förbundskansliet via e-post, unga@svenskakyrkan.se eller 018-640 640.

8.2 MEDLEMSKAP

Under fliken medlemskap kan du se alla år en person har varit medlem. För

att sätta upp en medlemskoppling för nuvarande år, läs mer under punkt 2.1 ovan.

8.3 INTRESSE

Här kan du se vilka intressen medlemmen har angivit på framsidan. Det är också möjligt att sätta intressemärkning åt en person från baksidan.

8.4 MEDLEMSFUNKTION

Under den här fliken ser du vilka medlemsfunktioner en medlem har eller kommer att ha. Det är också möjligt att se medlemmens tidigare medlemsfunktioner. Du kan också göra nya kopplingar här eller under motsvarande flik på lokalavdelningens/distriktets sida. Läs mer om hur du kopplar medlemsfunktioner under punkt 4.1.

8.5 MÄRKNING

Märkningar är ett sätt att tala om vilken roll en person/medlem har i sin lokalavdel- ning. Märkningarna är uppdelade i några huvudgrupper: Kyrkliga yrken, Ledare - Anställd, samt Ledare - Ideell. (Det finns även märkningar för utbildningar, mm.) Använd märkningarna för att berätta vilka som är ledare, präster och musiker i just er lokalavdelning. På det viset blir det möjligt för distriktet och förbundskansliet att erbjuda utbildningar, mm.)

Märkningarna sätts genom att du markerar önskad märkning i den vänstra rutan och därefter flyttar över märkningen till nästa ruta genom att klicka på pilen i mitten. När du är färdig klickar du på ”Spara”. Klart!

8.6 PERSONLOGG

Möjlighet att skriva korta noteringar på en personsida. Praktiskt om man behöver hålla reda på vilka som har fått olika märken t ex.

Fyll på med relevant del från PUL om en person har rätt att se allt som finns skrivet om den.

8.7 SMS-UTSKICK

Här visas vilka sms-utskick som skickats till personen/medlemmen. Just nu används SMS-utskicket enbart av förbundskansliet vid medlemsförnyelse.

8.8 E-POSTUTSKICK

Här visas vilka e-postmeddelanden som skickats till personen/medlemmen.

TIPS!

Några gånger per år skickas det rik- tade utskick utifrån medlemmens intres- sekopplingar.

OBS!

Undvik känsliga uppgifter!

(17)

BILAGA 1: PUL - PERSONUPPGIFTSLAGEN

Samtycke till behandling av personuppgifter på Svenska Kyrkans Ungas Medlemssidor

ÄNDAMÅL

Registrets ändamål är att hantera medlemsuppgifter och administrera anmälningar till våra arrangemang. Du som enskild medlem kan kontrollera och uppdatera egna personuppgifter och intresseområden. Detta kommer att möjliggöra en effektiv intern kommunikation mellan medlemmar, ledare och funktionärer, såväl fysisk som elektronisk.

SAMTYCKE LÄMNAS

• du kan själv kontrollera och uppdatera dina personuppgifter och intresseområden

• du får elektroniska meddelanden om aktiviteter, medlemsförmåner och annan verksamhet som har koppling till din intresseregistrering

• du ger också ditt distrikt och förbundet ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter för att möjliggöra utskick i form av till exempel brev.

VAD SÄGER PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL)?

Personuppgiftslagen handlar främst om hanteringen av alla personliga uppgifter som till exempel namn, adress, telefonnummer och personnummer och hur de får hanteras. I lagen beskrivs några grundläggande krav:

• den som uppgifterna handlar om måste ge sitt godkännande (samtycke)

• när samtycket ges ska det finnas information om vad uppgifterna ska användas till (”vi behöver veta vilka som är medlemmar i Svenska Kyrkans Unga, vi använder uppgifterna för att skicka information, samman ställa uppgifter kring medlemsantal och åldersfördelning”).

Du ska också i förväg ska veta vilka uppgifter vi kommer att spara om dig - och vad vi tänker använda uppgifterna till.

FINNS DET NÅGON ÅLDERSGRÄNS ENLIGT PUL?

Nej, det finns inte någon åldersgräns i PuL för när en person kan samtycka till att hans eller hennes person- uppgifter behandlas.

En person som kan förstå informationen om vad en behandling innebär kan också lämna ett samtycke enligt PuL.

Är man för liten för att förstå får istället målsman säga ja. Frågan om en person förstår innebörden av informatio- nen måste bedömas från fall till fall.

BEHÖVER SVENSKA KYRKANS UNGA HA TILLSTÅND FÖR MEDLEMSREGISTRET?

Nej. Ett medlemsregister som det här kräver inga tillstånd eller ens anmälan till Datainspektionen.

PuL beskriver istället vad vi får göra och vad vi inte får göra. Att ha ett register över alla medlemmar behövs av olika anledningar. Bland annat får vi statsbidrag beroende av antal medlemmar som är mellan sex och 25 år. Då måste vi på ett säkert sätt kunna bevisa att medlemsantal och ålder stämmer. Tidigare fanns det medlemslistor i alla lokalavdelningar som sedan var underlag vid medlemsrapportering till förbundet. De medlemslistorna faller också under PuL.

VILKA UPPGIFTER SPARAS OM DIG?

Obligatoriska uppgifter är:

Namn, personnummer och adress FRIVILLIGA UPPGIFTER ÄR:

(18)

FÅR MAN SPARA PERSONNUMMER SOM SVENSKA KYRKANS UNGA GÖR?

Ja, det får man. Enligt PuL är inte personnummer någon känslig personuppgift.

Personnumret finns för att förhindra dubbelt medlemskap och, så gott som möjligt, säkerställa att den som lagt in sig som medlem är en faktisk person. Det är bara de som har registeransvar som kan se medlemmarnas personnummer.

KAN JAG VARA MEDLEM OM JAG INTE GER MITT MEDGIVANDE?

Nej, det går inte. Vi kan inte fullfölja vårt ansvar i förhållande till dig som medlem om vi inte får ha några uppgifter sparade om dig. Du kan inte få information och kommer inte att räknas med som medlem i olika sammanställningar.

RÄTT TILL REGISTERUTDRAG OCH KORRIGERING AV FELAKTIGHETER

Ett annat krav i lagen är att man ska kunna ta reda på vilka personuppgifter som finns lagrade - att ansöka om ett registerutdrag. Då ska den som har registret berätta om det finns några lagrade uppgifter om personen. Finns det det ska man också göra ett utdrag av alla uppgifter. Det bör inte ta mer än en månad från ansökan om registerutdrag till dess den som ansökt fått sitt svar.

• Ansökan ska vara undertecknad och i original. Därför måste den skickas per post till Svenska Kyrkans Unga, Medlemssidorna, 751 70 Uppsala. Glöm inte din adress.

• Det är gratis att få ett registerutdrag per år.

Upptäcker du något fel är vi skyldiga att rätta detta efter påpekande. Men kom ihåg att dina personliga uppgifter på Medlemssidorna kan du ändra och rätta själv.

RÄTT ATT BEGÄRA ATT UPPGIFTERNA SKA RADERAS

Du har rätt att få de uppgifter som är knutna till dig raderade. Om du gör det upphör samtidigt ditt medlemskap i Svenska Kyrkans Unga (se tidigare i texten).

HUR LÄNGE SPARAS UPPGIFTERNA?

De sparas så länge våra bidragsgivare säger att de ska ha möjlighet att i efterhand kontrollera våra medlemsuppgifter.

För närvarande betyder det fem år.

VEM ÄR PERSONUPPGIFTSANSVARIG FÖR MEDLEMSSIDORNA?

Det är Svenska Kyrkans Ungas förbund som är personuppgiftsansvarig.

Den som är registeransvarig i lokalavdelningen har möjlighet och rätt att registrera medlemmar och ändra uppgifter för medlemmarna i sin lokalavdelning

Den som är registeransvarig/administratör i distriktet har möjlighet och rätt att registrera medlemmar och ändra uppgifter för medlemmarna i sitt distrikt

Den som är administratör i riksförbundet har möjlighet och rätt att registrera medlemmar och ändra uppgifter för medlemmarna i förbundet

För att någon av dessa ska ha rätt att registrera ditt medlemskap måste du medge det skriftligt!

Upplever du att något hanterats fel ska du genast ta kontakt med förbundet: 018-640 640.

MER OM PUL

Det finns mycket material om PuL på Datainspektionens hemsida: www.datainspektionen.se

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :