• No results found

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

KALLELSE/ÄRENDELISTA

Datum Sida

2019-08-29 1 (1)

Instans

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Tid Torsdag den 29 augusti kl. 13:30

Plats Finabo, Kommunhuset Behandlas

cirka kl. Ärenden Föredragande

1. Sammanträdets öppnande och upprop Ordförande 2. Val av justerare

3. Fastställande av dagordning

13:30 4. Uppföljning av nämndens föregående protokoll (I) Ordförande Leif Sternfeldt 13:35 5. Information från teknik- och serviceförvaltningen (I)

Förvaltningschef Magnus Palm Verksamhetschef Tomas Arvidsson 14:15 6. Ekonomisk månadsrapport efter juli (I) Ekonom Marie Wank 14:25 7. Remissvar angående motion om obligatorisk utbildning för

socialsekreterare, skolsköterskor och kuratorer om he- dersförtryck och hedersvåld (FB)

Verksamhetschef Cecilia Ragnarsson 14:35 8. Rapport om rekryteringar av tjänster – verksamhetsche-

fer, rektorer och lärare (I) Förvaltningschef Mari Sandell Molander 14:45 9. Arbetet med ny arbetsmarknadsenhet (I) Förvaltningschef

Mari Sandell Molander

15:00 10. Nämndplanearbetet (I) Ordförande

Leif Sternfeldt 15:30 11. Ersättning för konferens kring problematisk skolfrånvaro

(B) Ordförande

Leif Sternfeldt

15:35 12. Aktuella händelser (I) Förvaltningschef

Mari Sandell Molander

Leif Sternfeldt, ordförande

References

Related documents

Uppföljning av nämndens föregående protokoll (I) Ordförande Leif Sternfeldt 13:35 5.. Arbetet med ny arbetsmarknadsenhet (I)

Begäran om ett femte år gymnasiesärskolan (FB) Rektor Laila Grönesjö 13:45 5.. Revidering av skolskjutsregler (FB)

Risker vid övergången mellan årskurser och skolformer (I) Förvaltningschef Mari Sandell Molander. 09:20

Planering för framtida användning Örbyskolan (FB) Förvaltningschef Mari Sandell Molander 14:00 7. Yttrande gällande medborgarförslag avseende

plan för Mark Nordväst (FB) Administrativ chef Lena Ilhage 7. Skolchef enligt skollagen (FB)

Instans Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Tid Torsdagen den 31 augusti

Upphandling av skolskjuts från 2018 (B) Handläggare Karin Magnusson Lena Lindblad 5.. Begäran om avsteg från skolskjutsreglerna

Skolskjuts vid val av skola (FB) Handläggare Karin Magnusson 5. Aktuella