A B A B-BB 1AB23CDEFABCDEF4567812345678

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1 A

B

2 3

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

12 2

1640

16 2 12 2 16 2

1:5

Zmena Datum Index Podpisy

Meritko Pozn. Navrhl

Kreslil STRNAD

A01_04_01_ZDVIHACI_STUL

Nazev

KTS_M271_A04_01

Prezkousel

C. seznamu Technolog

C. sestavy KTS_M271_04 Normaliz. Cis. vykresu

list 1 listu1

Stary vykr. Schvalil KONECNY

Novy vykr. Datum 23-05-2015

ODK. VYKRES MATERIAL POZNAMKA JED.

OZNACENI POLOTOVAR CIS. ZASOBNIKU MN.

1 KTS_M271_A04_01_01 - - ks.

A04_01_01_NOSNY_PROFIL - SVARENEC 1

2 KTS_M271_A04_01_02 - - ks.

A04_01_02_BOCNICE - - 2

3 KTS_M271_A04_01_03 - - ks.

A04_01_03_KLUZNE_VEDENI - - 4

4 R20-20K4-DFSCDIN ks.

MATICE_R20_05K4_DIN69051 KUL_SROUB HIWIN 2

5 ks.

SROUB_ISO_4762_M10X35 8

6 ks.

SROUB_ISO_4762_M6X16 12

2 KUSY

A 1

1:2 A

5

3

B B-B

2

1:2 B

4

6

1:10

Figure

Updating...

References

Related subjects :