Riskutbildning för körkortsaspiranter

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-03-10

Närvarande: F.d. justitierådet Nina Pripp, justitierådet Marianne Lundius och regeringsrådet Karin Almgren.

Riskutbildning för körkortsaspiranter

Enligt en lagrådsremiss den 28 februari 2008 (Näringsdepartemen- tet) har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i körkortslagen (1998:488).

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Jonas Ragell.

Lagrådet lämnar förslaget utan erinran.

Figure

Updating...

References

Related subjects :