Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

18155

13 8

KM 19/720

KM 6/7 00

D EL

2

D EL 1

K M 17 /87 0

KP

13 9

13 B

13 D

13E

13F

13 H

1 3J

K13

23F

238 239

23 A

23B

23 C 23 D

13 4

236

13 C

23 1

K M 0/0 00

K M 3 1/8 27

KM 1/0 77

K M 2/1 80

K M 5/8 28

K M 7/3 81

K M 7/6 15

KM 14 /74 3

K M 17 /71 5

K M 18 /73 2

K M

19 /31 6

KM 26 /12 7

K M

31 /36 3

K M 4 /5 35

K M 8 /5 34

KM 9 /3 38

KM 9 /8 86

KM 1 0/ 62 5

K M 1 1/ 11 2

K M 1 1/ 69 4

K M 1 5/ 66 2

K M 1 9/ 98 1

K M 2 4/ 16 8 K M 2 7/ 16 9

K M 2 8/ 96 8

K M

19 /42 3

18 39 0

18155

17826

17 82 5

17881

K M 1 6/ 94 6

HELSINGBORG

JÖNKÖPING

25

K M 30 /95 8

K M 2 1/ 45 7

2 37 23 E

13 L

114

118

214

215 216

217

K M 18 /73 0

7-434

FI L: R :\5 83 8\ 10 23 07 63 \4 _C AD \0 \T \R IT D EF \0 00 T0 10 1. D W G P LO TT AD : 2 01 5- 10 -1 6 AV A N VÄ N D AR E SE KH 19 22 4

E4 LJUNGBY - TOFTANÄS

DELEN KÅNNA - LAGAN KM 0/000 - 17/240 DELEN LAGAN - TOFTAHOLM KM 17/240 - 31/827

TPL LJUNGBY SÖDRA TPL LAGAN TPL HALLSJÖ

TPL LJUNGBY NORRA

SKALA

RITNINGSNUMMER DATUM

AVDELNING GODKÄND AV

BET OBJEKT

HANDLINGSTYP

GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE

UPPDRAGSNUMMER SKAPAD AV

RITNINGSTYP

LEVERANS / ÄNDRINGS-PM

BLAD FORMAT

LEVERANTÖR

NÄSTA BLAD FÖRVALTNINGSNUMMER TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL

BESKRIVNING OBJEKTNUMMER / KM DELOMRÅDE / BANDEL

KONSTRUKTIONSNUMMER TYP AV PLAN

ANLÄGGNINGDEL

BESTÄLLARE

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

2017-08-24

E4 LJUNGBY - TOFTANÄS LJUNGBY KOMMUN

GEMENSAMT

GEMENSAMT

MARTIN MOLIN 10230763 CHRISTIAN C. TORRES SHB ÖVERSIKTSPLAN OCH PROFIL VÄGUTFORMNING OCH TRAFIK E4, KM 0/000 - 31/827

ÖVERSIKTSPLAN OCH PROFIL

A1 0 00 T 01 01

137665

ENL. KFU 2

A KH 180126

VSO137665FU (131) 2018-01-26:395

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :