Upphandling av varor och tjänster över 20 basbelopp

Download (0)

Full text

(1)

Lanstinget Blekinge 2018-02-27 Ärende: 2018/00169 Landstingsservice

Christin Samuelsson Dokument: 2018/00169-1

Till landstingsstyrelsen

Upphandling av varor och tjänster över 20 basbelopp

I bifogat underlag finns beskrivningar av nedanstående upphandlingar av varor och tjänster.

Upphandling 1.1 Urologiverksamhet

(Ärendet varit för beslut i Nämnden för Blekingesjukhuset, i februari 2018/00169-2) 1.2 Kundanpassade set

(Ärendet varit för beslut i Nämnden för Blekingesjukhuset, i februari 2018/00169-2) 1.3 Livsmedel – kolonial inklusive kött och charkprodukter

1.4 Livsmedel – frukt och grönt

1.5 Hjälpmedel - andningsbehandlingsprodukter

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att fastställa upphandlingar enligt bifogat underlag

Karlskrona dag som ovan

Peter Lilja Per Johansson

Landstingsdirektör Förvaltningschef

Landstingsservice

(2)

Figure

Updating...

References

Related subjects :