• No results found

Lilla Plus med tiotalsövergång

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Lilla Plus med tiotalsövergång"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

A. Stora Plus, Strategi 2

Lilla Plus med tiotalsövergång

Strategi 2 ”Fyll på till hel tia”

9 + 2 = 10 +

_______

=

_______

9 + 5 = 10 +

_______

=

_______

9 + 3 = 10 +

_______

=

_______

9 + 4 = 10 +

_______

=

_______

9 + 6 = 10 +

_______

=

_______

Fyll på till hel tia.

9 + 4 = 10 +

_______

=

_______

9 + 7 = 10 +

_______

=

_______

9 + 9 = 10 +

_______

=

_______

9 + 5 = 10 +

_______

=

_______

9 + 8 = 10 +

_______

=

_______

Fyll på till hel tia.

9 + 6 =

_______

+

_______

=

_______

9 + 8 =

_______

+

_______

=

_______

9 + 2 =

_______

+

_______

=

_______

9 + 5 =

_______

+

_______

=

_______

9 + 7 =

_______

+

_______

=

_______

9 + 2 = 10 + 1 =

9 + 4 = 10 + 3 =

9 + 6 = 10 + 5 = skolstil

(2)

A. Stora Plus, Strategi 2

Lilla Plus med tiotalsövergång

Strategi 2 ”Fyll på till hel tia”

9 + 2 = 10 +

_______

=

_______

9 + 6 = 10 +

_______

=

_______

9 + 4 = 10 +

_______

=

_______

9 + 5 = 10 +

_______

=

_______

9 + 7 = 10 +

_______

=

_______

Fyll på till hel tia.

9 + 4 = 10 +

_______

=

_______

9 + 2 = 10 +

_______

=

_______

9 + 9 = 10 +

_______

=

_______

9 + 6 = 10 +

_______

=

_______

9 + 8 = 10 +

_______

=

_______

Fyll på till hel tia.

9 + 6 =

_______

+

_______

=

_______

9 + 7 =

_______

+

_______

=

_______

9 + 3 =

_______

+

_______

=

_______

9 + 2 =

_______

+

_______

=

_______

9 + 9 =

_______

+

_______

=

_______

9 + 2 = 10 + 1 =

9 + 4 = 10 + 3 =

References

Related documents

Det är med avstamp i den samhälleliga- såväl som vetenskapliga problematiseringen som den här uppsatsen syftar till att belysa mediebilden av kärlek i senmoderniteten och genom

Enligt Socialstyrelsens rapport (2012) beskrivs riskfaktorer för sammanbrott för barn som är tio år eller yngre, ofta beror på barnets biologiska nätverk samt ett för tätt

RQ2 What is an appropriate filter for sensor fusion between motor angles and IMU data, and how can it be used to estimate the trajectory of an industrial robot’s end-effector.. RQ3

Generellt anser även läraren på skola B att flickorna på skolan har något sämre självförtroende än pojkarna, men hon kan inte se någon speciell orsak till detta utan mer

Användning: Dessa teorier ska ligga till grund för att kunna undersöka hur Dataphone via den större kundbasen ska kunna skapa nöjda kunder samt kunna erbjuda sina kunder ett

Multi-funktionsratten används för att ställa in effekten och att växla mellan proportionellt ledljus, manuellt inställlbart ledljus och avstängt ledljus..

To gain a better insight into the performance of trackers, we have manually or semi-manually labeled each frame in each selected sequence with five visual attributes that reflect

■ Dersom høytrykksvaskeren forandrer seg eller oppfører seg uvanlig under arbeidet, er det ikke sikkert at den er i sikker stand. Personer kan bli alvorlig skadet og materielle

För att infoga ett tecken eller en funktion i en beräkning: Använd B och C för att flytta markören till platsen där du vill infoga tecknet eller funktionen och mata sedan in det..

SPAX är samlingsnamnet för en särskild form av lån där emittenten (låntagaren) erlägger avkastning till placeraren (långivaren) beroende av utvecklingen i olika tillgångsslag t

Personer kan pådrage sig alvorlige kvæstelser eller udsættes for livsfare, og der kan opstå materielle skader. ► Arbejd ikke i omgivelser, der er

[r]

”Stora plus” dvs att de ska kunna svaret på uppgifterna direkt utan att använda konkret material eller att ramsräkna i huvudet.. Att

Stora minus

Stora Minus

Trumpet in C (straight, plunger and cup mutes, one thick metal wire clothes hanger and a cello or bass bow) Plus 2 crotales suspended in front of the performer for ease of

The two-part act, Mirandas Atemwende – Calibans Wundantwort [Miranda’s Breath-Turn – Caliban’s Wound- Response], forms the second part of compos- er Ming Tsao’s

Der Invacare ® Mistral Plus reflektiert die neue Generation von Elektrorollstühlen für den Innen- und Außenbereich: umfangreiche Konfigurationsmöglichkeiten ermög- lichen eine

Now we have three classes outlined: HouseType , a class that holds information about a house; a class that maintains a list of HouseType objects; and a file that contains the

De Morali autem virtute amplius nihil attinet dieere, quia eam fupra tetigimus, & tota morum Philofophia jubet Plus ultra exercendam. Qui vero parum «qua meditantur, fuas

undervisning höll jag mig i stort till uppgifter av samma svårighetsgrad som de centrala uppgifterna i för- och eftertesten för att eleverna skulle förstå och ta till sig

Verket är smått surrealistiskt och det väcker frågor om på vilka sätt de olika rummen i lådorna hänger ihop, varför det inte sitter några runt filten på picknicken, vad

Förvaltningsrätten i Göteborg (migrationsdomstolen) Förvaltningsrätten i Luleå (migrationsdomstolen) Förvaltningsrätten i Malmö (migrationsdomstolen) Förvaltningsrätten