• No results found

1000 100 10 Multiplikation och division med 10, 100 och 1000

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "1000 100 10 Multiplikation och division med 10, 100 och 1000"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Multiplikation och division med 10, 100 och 1000

10

Multiplikation

När man multiplicerar ett tal med 10 blir varje siffra värd 10 gånger mer. Varje siffra flyttas en position åt vänster.

Ex. 10x52=520 Division

När man dividerar med 10 blir varje siffra värd 10 gånger mindre.

Ex. 78/10=7,8

100

Multiplikation

När man multiplicerar ett tal med 100 blir varje siffra värd 100 gånger mer. Varje siffra flyttas två positioner åt vänster.

Ex. 100x52=5200 Division

När man dividerar med 100 blir varje siffra värd 100 gånger mindre.

Ex. 78/100=0,78

1000

Multiplikation

När man multiplicerar ett tal med 1000 blir varje siffra värd 1000 gånger mer. Varje siffra flyttas tre positioner åt vänster.

Ex. 1000x52=52000 Division

När man dividerar med 1000 blir varje siffra värd 1000 gånger mindre.

Ex. 78/1000=0,078

References

Related documents

I januari steg konsumentpriserna främst på grund av dyrare bränslen, livsmedel och alkoholfria drycker samt dyrare elektricitet, aktielägenheter och fastigheter jämfört med

För oss Socialdemokrater har det alltid och kommer alltid att vara viktigt att vara en god arbetsgivare för vår viktigaste resurs det vill säga, vår personal En god

© 2014 Wendick-modellen Räkneflyt – Multiplikation och Division 1-10 Version 2.71 Licens för XXX-skolan.. Räkneflyt är kopplat till Lgr11

Enligt de preliminära uppgifterna om det harmoniserade konsumentprisindexet var inflationen i euroområdet i september -0,1 procent.. I augusti var den

[r]

I stad- gama stAr det dock att medlem som dns- kar fA nAgon frAga behandlad vid fOren- ingens Arsmtite skall lAmna den skriftligt till SSA:s kansli senast den 31 december

[r]

[r]

Redan när man skall redogöra för denna his- toriska skiss, upptäcker man att man inte riktigt kan hänga med eller vill hålla med – det kan vara ett tecken på att hennes sätt

Det föreliggande förslaget till sammanträdestider avseende vård- och omsorgsnämnden och dess arbetsutskott har framtagits med hänsyn till de tider som

Om du använder ett program för Internet-delning på en nätverksdator som är ansluten till Internet kan du dela denna anslutning med alla datorer i nätverket1. Internet-delning

MATEŘSKÁ ŠKOLKA HOSTEL.

Övning i 10-potenser Växla från decimalform till 10-potensform.. Övningsblad tiopotenser

[r]

[r]

När man multiplicerar ett tal med 10 blir varje siffra värd 10 gånger mer.. Varje siffra flyttas en position

När man ska dividera ett heltal med 10, 100 eller 1 000 så stryker man lika många nollor i täljaren och i nämnaren.. Svar :Varje bit är

Man kan skriva hur många nollor man vill eller den sista decimalen utan att talets värde förändras. Ibland behöver man fylla på med nollor efter

Även när ett positivt heltal divideras med 10 kommer siffrorna i talet att få ett 10 gånger mindre värde. Samma gäller om man dividerar med

När du ska mäta sträckor med linjal ska du börja mäta från nollan. Med linjalen kan du mäta i centmeter (cm) och

För att räkna ut ett ungefärligt svar använder man överslagsräkning.. Här dividerar vi

För att räkna ut ett ungefärligt svar använder man överslagsräkning.. Här dividerar vi

[r]