• No results found

Förenklingar Högre nivå

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Förenklingar Högre nivå "

Copied!
1
2
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

Granbergsskolan

Förenklingar Högre nivå

Se hur?

1. Förenkla uttrycket: 5a 2 3a 3 2. Förenkla uttrycket: x 14 4x 9 3. Förenkla uttrycket: 2b 4 b 5 4. Förenkla uttrycket: 99x 101 2x 2 5. Förenkla uttrycket: 3x 11 2x 2 x 13 6. Förenkla uttrycket: 3x y 2x 2y 7. Förenkla uttrycket: 3a 8b 8a 3b 8. Förenkla uttrycket: x 2y 5x 4y 9. Förenkla uttrycket: 12x 3 5y 11x 2 10. Förenkla uttrycket: 6x 2y 3 y x 1

11. Förenkla uttrycket: 5a b 13 a b 11 4a 2 Se hur?

12. Förenkla uttrycket: 3x 7 (3 2x) 13. Förenkla uttrycket: 12 13x (2x 3) 1 14. Förenkla uttrycket: (2x 2) (3x 3) (4x 4) 15. Förenkla uttrycket: 6 3x ( x 1) 2x 5 16. Förenkla uttrycket: 1 x 2 2x (3 3x) 17. Förenkla uttrycket: 3x 2y (7 x) y

18. Förenkla uttrycket: 12x y 3 ( y 11x 5) 8

19. Förenkla uttrycket: 16x 3y 11 (7y 10x) 11 6x 3y

20. Förenkla först och beräkna därefter värdet av uttrycket 3x 4 xx 1 21. Förenkla först och beräkna därefter värdet av uttrycket 5x 7 2x 1 då x 2 22. Förenkla först och beräkna därefter värdet av uttrycket 6a 2 4a 5 då a 0 23. Förenkla först och beräkna därefter värdet av uttrycket 150x 90 40x 25 då x 2 24. Förenkla först och beräkna därefter värdet av uttrycket 13x 4 (x 2) xx 2 25. Förenkla först och beräkna därefter värdet av uttrycket 7 5x (3 2x) 4 då x 1

Inte en till förenkling….snälla!

References

Related documents

Här har jag främst undersökt gestaltmönstren för riktning och balans. De tycks båda manipulera läsningens tid. En stigande riktning tycks skynda på tempot, medan.. fallande

Även om resultatet mellan grupperna hade visats vara signifikant för andelen visionsvärderingar hade inte medvetenhetsnivå kunnat fastslås inom ramen för denna

Mikael Sundström, Lotta Skoglund Granbergsskolan. Minus

Mamma orm är dubbelt så lång som det yngsta barnet och pappa orm är 13 cm längre än mamma orm. Skriv ett uttryck för ormarnas

Mikael Sundström, Lotta Skoglund

Lösa problem med hjälp av

Lösa problem med hjälp av

Beräkna omkrets och area hos en parallellogram med sidorna 37,3 mm och 12,5 mm, där höjden (vinkelrät mot den längre sidan) är 10,1 mm.. Men

Hur stor area har området om det ser ut enligt nedan.. Triangelns hypotenusa är

[r]

Längden hos en rektangel med omkretsen 52,0 mm är 4,00 mm längre än bredden.. Bestäm

[r]

Visa Micke ditt svar…. Addera &

5 Johan gjorde en undersökning om hur många telefoner som fanns i ett

FACIT Högre & mycket högre

Ekvationer Högre

Hur mycket ska Johanna senare betala tillbaka till Sture och Bert för att alla ska ha betalat lika mycket.. De resterande pälsarna såldes ut för halva priset i slutet

Grundpotensform (riktigt hög nivå):. Samlat facit

Mikael Sundström Alirskolan Problemlösning:1. Det ger 12 st

Area & Omkrets, blandad

[r]

Ännu högre nivå,

Anki köper varje månad en tidskrift om lerduveskytte för 65 kr.. En prenumeration på samma tidskrift kostar 600 kr