• No results found

Informationsbrev, månad år Störningsinformation januari 2019

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Informationsbrev, månad år Störningsinformation januari 2019"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Informationsbrev, månad år Störningsinformation januari 2019

Det pågår många aktiviteter för järnvägsbygget genom Hjärup och ännu fler kommer att starta under första kvartalet 2019.

På Banvallsvägen gräver vi sedan i höstas för nya ledningar. Arbetena fortsätter under vintern och delar av vägen kommer att vara avstängd i etapper.

Tillfälliga Banvallsvägen öppnar Den tillfälliga sträckningen av Banvallsvägen öppnas preliminärt under vecka 2. Hastigheten är begränsad till 30 km/h. Installationen av gatubelysningen har dessvärre blivit fördröjd, men belysning sätts upp så snart som möjligt.

När trafiken rullar på den nya delen av Banvallsvägen kan vi börja flytta bullerskydds- vallen mellan spåren och vägen, och gräva för gång- och cykelpassagen under de tillfälliga spåren. Passagen kommer att byggas i anslutning till den tillfälliga stationen vid den nya delen av Banvallsvägen.

Arbetstider

Vi arbetar normalt vardagar mellan 7–18, men ibland kan arbete förekomma vid andra tider.

Den nya tillfälliga sträckningen av Banvallsvägen har begränsad hastighet, 30 km/h.

Buller och vibrationer

Vid de tillfälliga spåren kommer bullerskydd att byggas. Hur de ska utformas och exakt var de ska sättas upp är ännu inte beslutat.

Har du frågor om buller och vibrationer kan du kontakta Mikael Lundquist, ansvarig för arbetsmiljö, miljö och kvalitet.

E-post: mikael.lundquist@trafikverket.se.

Informationsträff

Vi kommer under januari att bjuda in er som bor närmast Banvallsvägens nya sträckning till en informationsträff för att berätta mer om hur och vad vi kommer bygga mellan spåren och Banvallsvägen.

Tillfälliga delen av Banvallsvägen öppnas i januari

Lund-Arlöv, fyra spår Adress: Företagsvägen 14 232 37 Arlöv.

Telefon: 0771 - 921 921 www.trafikverket.se/lund-arlov Facebook: lundarlovfyraspar Instagram: @lund_arlov4spar

Trafikverket bygger fyra spår mellan Lund och Arlöv. Stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup byggs om och en ny station byggs vid Klostergården i Lund.

Entreprenör: Joint Venture NCC/OHL

Kontakt:

lundarlov@ncc.se

Telefon kontorstid: 08-585 510 00. Övrig tid: 08 -585 516 10

References

Related documents

Några moment i det arbetet tar så lång tid att vi måste fortsätta arbetet under kvällen och inpå natten vid några tillfällen.. Vi kan inte kan avbryta den typen av arbeten innan

Nu är vi åter igen igång med arbeten som kräver att vi passerar gång- och cykelvägen vid Åkarps station med arbetsmaskiner.. Vi arbetar med underlaget för de tillfälliga

Sedan kommer vi påbörja att gräva och flytta ledningar på norra delen av Sockervägen för att sedan arbeta oss vidare längs dammen på Alnarpsvägen och

Arbetena kommer att ske i etapper vilket innebär att påverkan inte sker på hela sträckan samtidigt.. Vi kommer att inleda arbetena med att borra och pumpa

Mellan den 11-27 oktober behöver vi stänga av E6:an för att kunna slutföra arbetet med att få broarna på plats.. Visst buller

Snart är det dags att börja förbereda för arbetet med att sänka ner järnvägen genom Hjärup under marknivå.. Vi ska under november börja sätta upp stödmurar längs

Vi kommer att arbeta från Lokvägen och upp till norra delen av Banvallsvägen.. Vägen kommer att vara tillgänglig, men med

I nästa vecka (vecka 34) planerar vi att starta arbetet med att ta ner träden bakom muren mellan Jakriborg och järnvägen, eftersom vi behöver det utrymmet när vi bygger de nya