Informationsbrev, månad år Störningsinformation januari 2019

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Informationsbrev, månad år Störningsinformation januari 2019

Det pågår många aktiviteter för järnvägsbygget genom Hjärup och ännu fler kommer att starta under första kvartalet 2019.

På Banvallsvägen gräver vi sedan i höstas för nya ledningar. Arbetena fortsätter under vintern och delar av vägen kommer att vara avstängd i etapper.

Tillfälliga Banvallsvägen öppnar Den tillfälliga sträckningen av Banvallsvägen öppnas preliminärt under vecka 2. Hastigheten är begränsad till 30 km/h. Installationen av gatubelysningen har dessvärre blivit fördröjd, men belysning sätts upp så snart som möjligt.

När trafiken rullar på den nya delen av Banvallsvägen kan vi börja flytta bullerskydds- vallen mellan spåren och vägen, och gräva för gång- och cykelpassagen under de tillfälliga spåren. Passagen kommer att byggas i anslutning till den tillfälliga stationen vid den nya delen av Banvallsvägen.

Arbetstider

Vi arbetar normalt vardagar mellan 7–18, men ibland kan arbete förekomma vid andra tider.

Den nya tillfälliga sträckningen av Banvallsvägen har begränsad hastighet, 30 km/h.

Buller och vibrationer

Vid de tillfälliga spåren kommer bullerskydd att byggas. Hur de ska utformas och exakt var de ska sättas upp är ännu inte beslutat.

Har du frågor om buller och vibrationer kan du kontakta Mikael Lundquist, ansvarig för arbetsmiljö, miljö och kvalitet.

E-post: mikael.lundquist@trafikverket.se.

Informationsträff

Vi kommer under januari att bjuda in er som bor närmast Banvallsvägens nya sträckning till en informationsträff för att berätta mer om hur och vad vi kommer bygga mellan spåren och Banvallsvägen.

Tillfälliga delen av Banvallsvägen öppnas i januari

Lund-Arlöv, fyra spår Adress: Företagsvägen 14 232 37 Arlöv.

Telefon: 0771 - 921 921 www.trafikverket.se/lund-arlov Facebook: lundarlovfyraspar Instagram: @lund_arlov4spar

Trafikverket bygger fyra spår mellan Lund och Arlöv. Stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup byggs om och en ny station byggs vid Klostergården i Lund.

Entreprenör: Joint Venture NCC/OHL

Kontakt:

lundarlov@ncc.se

Telefon kontorstid: 08-585 510 00. Övrig tid: 08 -585 516 10

Figure

Updating...

References

Related subjects :