Ivöleden Vägfärja TIDTABELL

Full text

(1)

Gäller från 2012-03-01

Vägfärja

Ivöleden

Ivö–Barum–Ivö

TIDTABELL

(2)

måndag-söndag 00 00

01 00 02 00 03 00 04 00 20 05 00 20 40 06 00 20 40 07 00 20 40 08 00 20 40 09 00 20 40 10 00 20 11 00 20 40 12 00 20 40 13 00 20 40 14 00 20 15 00 20 40 16 00 20 40 17 00 20 40 18 00 20 40 19 00 20 40 20 00 20 40 21 00 20 40 22 00 20 40 23 00 20 40

Ivö-Barum-Ivö*

*Returresa från Barum genomförs direkt efter lossning och lastning.

Färjan går endast efter kallelse.

(3)

Olycks- och sjukdomsfall

Vid nödfall eller olyckor, ring räddningstjänsten 112.

Förtur och tillfälliga hinder

Utryckningsfordon, kollektivtrafik och taxi har förtur. Tidtabellen kan tillfälligt ändras på grund av väderlek, vattenstånd och korsande sjötrafik.

Kallelsetur

Kallelse av färja får göras tidigast 10 minuter före turens ordinarie avgång och görs med ringledning vid färjeläget eller ring 0771-65 65 65. Vid varje tur avgår färjan från Ivö vid angivet klockslag efter kallelse. Färjan avgår från Barum som vändande färja efter lossning och lastning. Om färjan inte kallats, ställs turen in.

Farligt gods

Informera befälhavaren 1 timme före avgång.

Ring 0771-65 65 65 och ange ledens namn.

Förbud

Rökning och bränslepåfyllning förbjudet ombord.

måndag-söndag 00 00

01 00 02 00 03 00 04 00 20 05 00 20 40 06 00 20 40 07 00 20 40 08 00 20 40 09 00 20 40 10 00 20 11 00 20 40 12 00 20 40 13 00 20 40 14 00 20 15 00 20 40 16 00 20 40 17 00 20 40 18 00 20 40 19 00 20 40 20 00 20 40 21 00 20 40 22 00 20 40 23 00 20 40

Ivö-Barum-Ivö*

*Returresa från Barum genomförs direkt efter lossning och lastning.

Färjan går endast efter kallelse.

(4)

TRAFIKVERKET. BESLLNINGSNR: 100151. UTGÅVA:6. MARS 2020. PRODUKTION: TRAFIKVERKET FORM OCH EVENT. KARTA: LANTMÄTERIET, DNR 109-2010/2667

Vägnummer: 2074, Ivö–Barum Längd: 700 meter

Överfartstid: ca 7 minuter Leden trafikeras av lindragen färja.

Trafikinformation trafikverket.se/ivoleden Röststyrt talsvar: 0771-65 65 65

Beställ störningsinfo via sms på ledens webbplats.

Trafikverket ansvarar för statliga vägar, järnvägar och vägfärjeleder samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.

I v ö s j ö n

KRISTIANSTAD KRISTIANSTAD

BROMÖLLA BROMÖLLA ÖSTRA GÖINGE

ÖSTRA GÖINGE

OLOFSTRÖM OLOFSTRÖM OSBY

OSBY

SKÅNE LÄN SKÅNE LÄN

BLEKINGE LÄN BLEKINGE LÄN

951

19 19

19 19

21 19 19

19 19

118 118 118

118 119

118

116

116 118

121

116

121 116

E22 E22

E22

E22

Kristianstad

Åhus Broby

Bromölla Knislinge

Olofström

Viby

Näsum

Valje Vinnö

N Åsum

Everöd

Gualöv Färlöv

Rinkaby

Jämshög

Hanaskog

Sibbhult

Fjälkinge Arkelstorp

Gärds Köpinge Balsby

Immeln

Nymölla Edenryd

Hjärsås

Torsebro

Bäckaskog 943

952 941

851

953 942

© Lantmäteriet, dnr 109-2010/2667 00,51 2 3

km

Barum Ivö

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :