N bef vegetation sparas och röjsbevara ekarbevara ekarstödmurdamm, samtöversvämningståligplanteringväg tas bort, nyplanteringväg tas bort, nyplanteringomdragning av bef. dike

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

TECKENFÖRKLARING

ungefärlig terrängmodelleringszon - anpassas till befintlig terräng

ungefärlig plats för damm/översvämningszon

dike

nyplantering

gröna slänter

befintlig vegetation sparas

befintliga träd sparas väg tas bort

stödmur

omstigningshållplats för snabbussar med tillhörande cykelparkering

busshållplats lokaltrafik

N

bef vegetation sparas och röjs

bevara ekar

bevara ekar stödmur

damm, samt översvämningstålig

plantering

väg tas bort, nyplantering väg tas bort,

nyplantering omdragning

av bef. dike

Figure

Updating...

References

Related subjects :